· articole
· intamplari

Conditiile de primire la studii în România a tinerilor de origine etnica românaConditiile de primire la studii în România a tinerilor de origine etnica româna din afara granitelor tarii si a cetatenilor români cu domiciliu stabil în strainatate.

A. CADRUL JURIDIC

- Legea Învatamântului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, în Monitorul Oficial nr.

606 din 10 decembrie 1999;
- Hotarârea Guvernului României nr. 689/1994 privind acordarea unor burse de studii, doctorat si specializare, altor forme de sprijin pentru tinerii de origine etnica româna sau pentru cetatenii români cu domiciliul în strainatate, publicata în Monitorul Oficial nr. 3110 din 7 noiembrie 1994, modificata prin Hotarârea Guvernului României nr. 968/2000, publicata în Monitorul Oficial nr. 523 din 24 octombrie 2000;
- Hotarârea Guvernului României nr. 695/1997 privind acordarea burselor pentru elevii, studentii, doctoranzii si cursantii din învatamântul postuniversitar din Republica Moldova, Ucraina, pentru cei de origine etnica româna din afara granitelor tarii, pentru cetatenii români cu domiciliul în strainatate, precum si pentru cetatenii straini, bursieri ai statului român, care studiaza în institutii si unitati de învatamânt din România, publicata în Monitorul Oficial nr. 311 din 14 noiembrie 1997;
- Hotarârea Guvernului României privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru învatamântul preuniversitar si superior de stat pentru anul scolar/universitar respectiv, care se publica în Monitorul Oficial.

B. CONDITII DE PRIMIRE LA STUDII

Primirea la studii a tinerilor de origine etnica româna si a cetatenilor români cu domiciliul în strainatate se efectueaza prin:
- acordarea de locuri cu bursa si cu subventionarea cheltuielilor de scolarizare de la bugetul statului;
- acordarea de locuri cu scutire de taxe de scolarizare si cu subventionarea cheltuielilor de scolarizare de la bugetul de stat;
- acordarea de locuri cu taxa de scolarizare, în valuta, în cuantumul stabilit pentru cetatenii straini, cu posibilitatea reducerii cu 1/3 a taxei respective pe baza dovezii originii etnice române.

Selectia (admiterea) candidatilor se va face de catre institutiile de învatamânt superior din România conform metodologiei proprii si cifrei de scolarizare.
Pentru specializarile din domeniile: sportiv, teologic, artistic, precum si pentru specializarea Limbi moderne, înmatricularea este conditionata de sustinerea unor probe de aptitudini sau a unui test de cunoastere a limbii straine.
Candidatii care au studiat cel putin 4 ani limba româna pot fi admisi în anul I de studii. În cazul celor care n-au studiat limba româna, dar o cunosc, admiterea în anul I este conditionata de promovarea examenului de verificare a cunostintelor de limba româna la institutia de învatamânt solicitata.
Pentru învatarea limbii române si asimilarea terminologiei de specialitate, în functie de domeniul solicitat, candidatii care nu au studiat limba româna sunt admisi în anul pregatitor.
Bursele si locurile de studii vor fi acordate cu prioritate celor care solicita sa studieze în urmatoarele domenii: filologie româna, pedagogie, sociologie, istorie, filozofie, drept, arta, teologie, economie.

F. ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA STUDII

1. Cerere de înscriere la concurs pentru studii in România (format PDF);
2. Copii legalizate dupa:
- diploma de absolvire a învatamântului gimnazial si foaia matricola (clasele V-VIII) pentru înscrierea in clasa a IX-a de liceu;
- diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta pentru înscrierea în învatamântul universitar, si foaie matricola (clasele liceale);
- pentru înscriere la specializare postuniversitara: diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta si diploma de absolvire a institutiei de învatamânt superior de lunga durata, iar pentru doctorat sunt necesare si curriculum vitae, lista cu lucrari (articole publicate in reviste de specialitate, comunicari stiintifice, referate, brevete, contracte de cercetare stiintifica, monografii, carti etc.), recomandari de la doua cadre didactice universitare sau specialisti din cercetare care cunosc activitatea candidatului;
- Acte de studii din care sa rezulte studii integrale sau partiale de limba româna;
3. Copie legalizata dupa actul de nastere;
4. Fotocopie autentificata dupa cartea de identitate, care atesta domiciliul stabil sau rezidenta în strainatate (autentificarea se face la înscriere).
5. Fotocopie autentificata dupa pasaportul din tara de domiciliu stabil (autentificarea se face la înscriere).
6. Dovada originii etnice române: acte personale de identitate – pasaport de cetatean român stabilit în strainatate (fotocopie autentificata), adeverinta emisa de Directia Consulara a Ministerului Afacerilor Externe al României;
7. Certificatul medical tip, inclusiv testul SIDA;
8. Fotografie tip pasaport care se aplica pe cerere (Fotografia trebuie sa fie de data recenta. Se recomanda aplicarea unei fotografii color).
Dosarele vor fi depuse la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în strainatate. Traducerile legalizate dupa actele de studii vor fi vizate spre autentificare de misiunile diplomatice si consulare ale României din tarile respective.


preluat de la http://www.edu.ro
.

"Conditiile de primire la studii în România a tinerilor de origine etnica româna" | cont nou | 0 comentarii
Prag
Comentariile sunt proprietatea celor care le adauga. parinti.com nu este raspunzator pentru continutul lor.
Legaturi
Articolul cel mai citit despre educatie:
Ce ar trebui sa stie fiica ta inainte de aparitia ciclului menstrual

Articole de admin

Evaluare
scor mediu 3.75
voturi 8


Prost
Normal
Bun
Foarte bun
Excelent