· articole
· intamplari

Legislatie: Legislatie: Indemnizatia pentru cresterea copilului in cazuri asimilate

Autor: Anonim
data publicarii: 07.11.08


UPDATE:

Incepand cu data de 1 ianuarie 2009, persoanele care, în ultimul an anterior datei nasterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului în varsta de pana la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani, precum si de o indemnizatie lunara în cuantum de 600 lei sau, optional, în cuantum de 85% din media veniturilor realizate pe ultimele 12 luni.

Pot beneficia de aceste prevederi si persoanele care se afla în plata la data intrarii în vigoare a prezentei legi.
(Legea nr.

257 din 31 octombrie 2008 pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 746 din 4 noiembrie 2008)
De curand, art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului[1] a fost modificat prin art. I din Legea nr. 257/2008[2].

“Incepand cu data de 1 ianuarie 2009, persoanele care, in ultimul an anterior datei nasterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal3, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani, precum si de o indemnizatie lunara in cuantum de 600 lei sau, optional, in cuantum de 85% din media veniturilor realizate pe ultimele 12 luni.”

Avand in vedere aceste modificari si tinand cont ca cele 12 luni pot fi constituite si din perioadele in care persoanele s-au aflat in anumite situatii, conform alin. (2) al art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005, apreciem ca persoanele vizate:

• au posibilitatea alegerii intre stabilirea indemnizatiei in suma fixa ori pe baza veniturilor realizate pe ultimele 12 luni in care au fost in urmatoarele situatii:
- au beneficiat de indemnizatie de somaj, stabilita conform legii;
- au beneficiat de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate - concedii medicale si indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii, concedii medicale si indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale, concedii medicale si indemnizatii pentru maternitate, concedii medicale si indemnizatii pentru ingrijirea copilului bolnav, concedii medicale si indemnizatii de risc maternal,
- au beneficiat de drepturi de asigurari sociale, cu exceptia pensiei pentru limita de varsta, pensiei anticipate; pensiei anticipate partiale, pensiei de urmas;
- au beneficiat de indemnizatia lunara pentru cresterea copilului pana la varsta de 2 ani, respectiv pana la varsta de 3 ani in cazul copilului cu handicap;
- au realizat perioade de stagiu de cotizare in sistemul public de pensii in conditiile prevazute de actele normative cu caracter special care reglementeaza concedierile colective;
- au lucrat cu contract individual de munca in strainatate, pe baza acordurilor guvernamentale bilaterale incheiate de Romania cu alte state;

• vor beneficia de o indemnizatie in suma fixa in cazul in care cele 12 luni se constituite din perioadele in care persoanele: -si-au insotit sotul/sotia trimis/trimisa in misiune permanenta in strainatate;
- au satisfacut serviciul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilita, au fost concentrati sau mobilizati;
- au beneficiat de indemnizatia lunara pentru cresterea copilului pana la varsta de 2 ani, respectiv pana la varsta de 3 ani in cazul copilului cu handicap;
- au beneficiat de concediu fara plata pentru a participa la cursuri de formare si perfectionare profesionala din initiativa angajatorului sau la care acesta si-a dat acordul, organizate in conditiile legii;
- se afla in perioada de intrerupere temporara a activitatii, din initiativa angajatorului, fara incetarea raportului de munca, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii;
- se afla in perioada de 60 de zile de la absolvirea cursurilor de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, cu examen de licenta sau de diploma, in vederea angajarii ori, dupa caz, trecerii in somaj, potrivit legii4.

______

1Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1008 din 14.11.2005, modificata si completata ulterior, ultima data prin Legea nr. 257/2008.
2Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 746 din 04.11.2008.
3Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23.12.2003.
4In acest caz persoanele trebuie sa faca dovada ca s-au inregistrat la agentiile de ocuparea si formare profesionala in vederea incadrarii in munca.

Autor: drd. Ana Cioriciu Stefanescu . Articol publicat in site-ul Avocatnet.roNota Sursa : Avocatnet.ro - Contract de munca .

"Legislatie: Legislatie: Indemnizatia pentru cresterea copilului in cazuri asimilate" | cont nou | 0 comentarii
Prag
Comentariile sunt proprietatea celor care le adauga. parinti.com nu este raspunzator pentru continutul lor.
Evaluare
scor mediu 3.3
voturi 10


Prost
Normal
Bun
Foarte bun
Excelent