· articole
· intamplari

Inscrierea in clasa pregatitoare si clasa I in anul scolar 2013-2014jpg?width=545"/>
Anul acesta, copiii vor fi inscrisi la clasa pregatitoare in doua etape, fata de patru anul trecut: prima - parintii pot opta atat pentru scolile de circumscriptie, cat si pentru celelalte scoli, a doua etapa - copiii pot fi inscrisi doar la scolile cu locuri ramase libere. Inscrierile incep pe 2 aprilie. Pentru cei care se inscriu la scolile din afara circumscriptiei, se aplica intai criteriile generale (grad de handicap, orfan, existenta unui frate inmatriculat la acea scoala), apoi criteriile specifice stabilite de scoala.

Prevederile fac parte din proiectul de Metodologie pentru inscrierea copiilor in invatamantul primar in anul scolar 2013 - 2014, lansat sambata 16 martie de catre Ministerul Educatiei Nationale in dezbatere publica.

•Scolile cu predare in limba minoritatilor pot introduce test de limba
•Parintele va putea sa refuze din start scoala de circumscriptie, insa in cazul in care copilul sau va ramane neinscris - repartitia acestuia va fi facuta de aplicatia informatica
•In cererea-tip de inscriere pentru etapa a doua, parintii vor completa, in ordinea descrescatoare a preferintelor, maximum trei optiuni pentru unitati de invatamant la care mai exista locuri disponibile.
• Inscrierea copiilor in unitatile de invatamant particular se face in prima etapa de inscriere.
•Copiii care implinesc 7 ani pana la data de 31 august 2013 inclusiv, ai caror parinti solicita inscrierea direct in clasa I, vor fi inmatriculati in clasele I deja existente, pe locurile disponibile.
•Si copiii care implinesc 7 ani in perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2013 se vor putea inscrie in clasa I, dupa evaluarea dezvoltarii psihosomatice care atesta pregatirea copilului pentru parcurgerea cu succes a clasei I. Rezultatul evaluarii nu poate fi contestat.

Evaluarea dezvoltarii psihosomatice a copiilor se efectueaza sub coordonarea Centrului judetean/al municipiului Bucuresti de resurse si asistenta educationala (CJRAE/CMBRAE), in perioada prevazuta de calendarul inscrierii in clasa pregatitoare (02 - 19 aprilie 2013).

Parintii copiilor vor depune la CJRAE/CMBRAE o cerere tip in care solicita evaluarea dezvoltarii psihosomatice a copilului. In situatia in care comisia judeteana/a municipiului Bucuresti decide organizarea evaluarii dezvoltarii psihosomatice a copiilor si in alte zone ale judetului/municipiului Bucuresti, depunerea cererilor se poate face si la sediul unitatilor/institutiilor in care se va realiza evaluarea.

Perioada de desfasurare a evaluarii dezvoltarii psihosomatice, precum si adresele unitatilor/institutiilor la care se desfasoara evaluarea sunt stabilite de comisia judeteana/a municipiului Bucuresti si sunt afisate la toate unitatile de invatamant si pe site-ul ISJ/ISMB. Activitatea de evaluare a dezvoltarii psihosomatice va fi planificata in intervalul orar 8-20, astfel incat programul de desfasurare sa sprijine accesul parintilor la serviciile de evaluare.

La incheierea evaluarii dezvoltarii psihosomatice a fiecarui copil, rezultatul evaluarii este comunicat, in scris, parintelui care a solicitat evaluarea. Rezultatul evaluarii nu poate fi contestat.

Alegerea scolii la care va fi inscris copilul Toti copiii ai caror parinti solicita inscrierea in clasa pregatitoare, la scoala de circumscriptie, vor fi inmatriculati la unitatea de invatamant solicitata. Pe locurile libere, se inscriu si, ulterior, se inmatriculeaza, copiii care provin din alte circumscriptii scolare, inclusiv din alte localitati, in conformitate cu solicitarile parintilor si cu prevederile prezentei metodologii.

Numarul locurilor libere la clasa pregatitoare este stabilit ca diferenta dintre numarul de locuri alocate pentru clasa pregatitoare si numarul de copii din circumscriptie care trebuie inscrisi la acel nivel de clasa. De exemplu, daca in circumscriptia scolara a unei unitati de invatamant exista 40 de copii care trebuie inscrisi la clasa pregatitoare, atunci scoala primeste prin planul de scolarizare 2 clase pregatitoare (50 de locuri). Ca urmare, numarul de locuri libere este de 10 la clasa pregatitoare (50-40).

In situatia in care, intr-o unitate de invatamant, numarul cererilor de inscriere de la parinti al caror domiciliu se afla in afara circumscriptiei scolare este mai mare decat numarul de locuri libere, vor fi aplicate criterii de departajare, generale si specifice, stabilite in conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

Criteriile generale de departajare sunt urmatoarele:
a) existenta unui certificat medical de incadrare in grad de handicap a copilului;
b) existenta unui document care dovedeste ca este orfan de ambii parinti. Situatia copilului care provine de la o casa de copii/centru de plasament/plasament familial se asimileaza situatiei copilului orfan de ambii parinti;
c) existenta unui document care dovedeste ca este orfan de un singur parinte;
d) existenta unui frate/a unei surori inmatriculat/inmatriculata in unitatea de invatamant respectiva.

In cazul in care numarul cererilor de inscriere de la parinti din afara circumscriptiei scolare este mai mare decat numarul de locuri libere, repartizarea copiilor se face in ordinea descrescatoare a numarului de criterii generale de departajare cumulate de catre fiecare copil: se repartizeaza la inceput copiii care indeplinesc trei dintre criterii, apoi copiii care indeplinesc doua dintre criterii si, in final, copiii care indeplinesc doar unul dintre criteriile mentionate.

Calendarul inscrierii pentru anul scolar 2013-2014:

•28 martie 2013: Afisarea circumscriptiilor scolare si a planului de scolarizare, respectiv numarul de clase pregatitoare alocate, la fiecare scoala, inclusiv pe site-ul acesteia, daca exista, si pe site-ul inspectoratului scolar.

•28 martie 2013: Afisarea programului de evaluare a dezvoltarii psihosomatice a copiilor, acolo unde parintii o solicita, precum si a unitatilor/ institutiilor in care se realizeaza aceasta evaluare.

•28 martie: Anuntarea, prin afisare la sediul scolii, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unitatile de invatamant, in urma consultarii cadrelor didactice si a partenerilor sociali - sindicate, consiliu reprezentativ al parintilor, avizate, din punct de vedere al legalitatii, de catre consilierul juridic si aprobate in consiliul de administratie al unitatii de invatamant. Anuntarea, prin afisare la sediul unitatii de invatamant, a listei documentelor care sa dovedeasca indeplinirea criteriilor specifice de departajare.

•30 martie - 7 aprilie 2013: Organizarea, in fiecare unitate de invatamant in care se desfasoara activitate specifica clasei pregatitoare, a unei Zile a portilor deschise, zi in care parintii, copiii si alte persoane interesate pot vizita spatiile dedicate activitatilor claselor pregatitoare si pot purta discutii cu personalul unitatii de invatamant implicat in aceasta activitate.

•01 - 12 aprilie 2013: Organizarea intalnirilor pentru informarea si consilierea parintilor copiilor din gradinita care vor fi cuprinsi, in anul scolar 2013 - 2014, in invatamantul primar.

•02 - 19 aprilie 2013: Realizarea evaluarii nivelului de dezvoltare psihosomatica a copiilor pentru care Metodologia privind inscrierea copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2013-2014 prevede aceasta evaluare.

•02 - 19 aprilie 2013: Comunicarea rezultatului evaluarii dezvoltarii psihosomatice a copilului, in scris, parintelui care a solicitat evaluarea.

•19 aprilie 2013: Transmiterea, de catre CJRAE/CMBRAE, a procesului-verbal in care este inscris rezultatul dezvoltarii psihosomatice a copiilor din judet/municipiul Bucuresti, comisiei judetene/a municipiului Bucuresti.

Prima etapa de inscriere in clasa pregatitoare
•01 aprilie 2013: Afisarea, la sediul unitatii de invatamant si al inspectoratului scolar si pe site-ul acestora, a programului de completare a cererilor tip de inscriere in invatamantul primar.

•02 - 22 aprilie 2013: Completarea, de catre parinti, online sau la unitatea de invatamant la care solicita inscrierea copiilor, a cererilor-tip de inscriere. Validarea cererilor-tip de inscriere la unitatea de invatamant la care solicita inscrierea copiilor, zilnic, in intervalul orar 08-20 (luni-vineri), respectiv 08-13 (sambata). Depunerea si validarea cererilor-tip de inscriere de catre parintii care solicita inscrierea copiilor la scoala speciala.

•23 aprilie 2013: Procesarea, de catre comisia nationala, a cererilor-tip de inscriere, cu ajutorul aplicatiei informatice si repartizarea la scoala de circumscriptie a copiilor ai caror parinti au solicitat acest lucru in cererea-tip de inscriere.

•24 - 26 aprilie 2013: Procesarea, la nivelul unitatilor de invatamant, pe baza informatiilor din cererile-tip de inscriere si din documentele depuse de parinti, a cererilor parintilor care solicita inscrierea la o alta unitate de invatamant decat scoala de circumscriptie, pe locurile ramase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de inscriere din unitatile de invatamant, prin aplicarea criteriilor generale si specifice de departajare si validarea, de catre consiliul de administratie al unitatii de invatamant, a listei candidatilor admisi in aceasta faza.

•Marcarea, in aplicatia informatica, a cererilor - tip de inscriere pentru candidatii admisi in aceasta faza.

•29 aprilie 2013: Procesarea, de catre comisia nationala, a cererilor-tip de inscriere, cu ajutorul aplicatiei informatice si repartizarea la scoala de circumscriptie a copiilor ai caror parinti au solicitat inscrierea la o alta scoala decat scoala de circumscriptie, dar nu au fost admisi, din lipsa de locuri si care au exprimat optiunea pentru inscrierea in scoala de circumscriptie in aceasta faza.

•29 aprilie 2013: Afisarea in unitatile de invatamant si pe site-ul inspectoratului scolar si al unitatilor de invatamant a candidatilor inmatriculati, a numarului de locuri ramase libere si a listei copiilor neinscrisi dupa prima etapa.

A doua etapa de inscriere in clasa pregatitoare

•07 mai 2013: Comunicarea, prin afisare la unitatile de invatamant si pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborata de inspectoratul scolar.

•Informarea MEN, de catre Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti, cu privire la procedura specifica de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, in etapa a doua.

•08 - 17 mai 2013: Depunerea cererii-tip de inscriere, la secretariatul unitatii de invatamant aflate pe prima pozitie dintre cele trei optiuni exprimate pentru etapa a doua, de catre parintii copiilor care nu au fost cuprinsi in nicio unitate de invatamant in etapa anterioara sau care nu au participat la prima etapa.

•Validarea cererilor-tip de inscriere la unitatea de invatamant aflata pe prima pozitie in optiunile privind inscrierea copiilor.

•20 - 23 mai 2013: Procesarea, la nivelul unitatilor de invatamant, a cererilor-tip de inscriere depuse de parinti, aplicand procedura specifica elaborata de inspectoratul scolar, pe baza criteriilor generale si a celor specifice de departajare, in limita locurilor disponibile.

•Marcarea, in aplicatia informatica, a cererilor - tip de inscriere pentru candidatii admisi in aceasta etapa.

•24 mai 2013: Afisarea la fiecare unitate de invatamant a listelor finale ale copiilor inscrisi in clasa pregatitoare.

•27 - 31 mai 2013: Centralizarea si solutionarea, de catre inspectoratul scolar, a cererilor parintilor copiilor care nu au fost inca inscrisi la vreo unitate de invatamant.

•Solutionarea, de catre inspectoratul scolar, a oricarei alte situatii referitoare la inscrierea in invatamantul primar, avand in vedere, cu prioritate, interesul educational al copilului.

Sursa : edu.ro.
"Inscrierea in clasa pregatitoare si clasa I in anul scolar 2013-2014" | cont nou | 0 comentarii
Prag
Comentariile sunt proprietatea celor care le adauga. parinti.com nu este raspunzator pentru continutul lor.
Legaturi
Articolul cel mai citit despre educatie:
Ce ar trebui sa stie fiica ta inainte de aparitia ciclului menstrual

Articole de admin

Evaluare
scor mediu 0
voturi 0
Prost
Normal
Bun
Foarte bun
Excelent