· articole
· intamplari

Legislatie: Legislatie: LEGEA 193/17.05.2006 privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresa

Autor: Loreena
data publicarii: 25.05.06


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1. - Societatile comerciale, regiile autonome, societatile si companiile nationale, institutiile din sectorul bugetar, unitatile cooperatiste, celelalte persoane juridice, precum si persoanele fizice care încadreaza personal pe baza de contract individual de munca pot utiliza bilete de valoare sub forma tichetelor cadou si a tichetelor de cresa.Art. 2. – (1) Tichetele cadou se pot utiliza pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, pentru protocol, pentru cheltuielile de reclama si publicitate, precum si pentru cheltuieli sociale.
(2) Angajatii care beneficiaza de tichetele cadou pot beneficia si de tichetele de cresa.

Art. 3. – (1) Tichetele de cresa se acorda angajatilor din cadrul unitatilor prevazute la art. 1.
(2) Suma individuala acordata pentru cresterea copilului pâna la împlinirea vârstei de trei ani sub forma tichetelor de cresa, se asigura integral din costuri de catre angajator.

Art. 4. – (1) Tichetele de cresa se acorda la cerere, unuia dintre parinti sau optional, tutorelui, celui caruia i s-au încredintat copii spre crestere si educare sau în plasament familial, pe baza livretului de familie.
(2) Tichetele de cresa se acorda în limita prevederilor bugetului de stat sau, dupa caz, ale bugetelor locale, pentru unitatile din sectorul bugetar si, potrivit prezentei legi, pentru celelalte categorii de angajatori, în limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat.
(3) Tichetele de cresa se acorda angajatilor care nu beneficiaza de concediul si de indemnizatia acordate pentru cresterea copilului în vârsta de pâna la 2 ani, respectiv de pâna la 3 ani în cazul copilului cu handicap.
(4) Valoarea tichetelor de cresa se cumuleaza cu alocatia de stat pentru copii acordata conform prevederilor Legii nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata, si cu stimulentul care se acorda la reluarea activitatii, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului cu modificarile ulterioare.

Art. 5. – (1) Tichetele cadou si tichetele de cresa se emit de catre unitatile cu activitate specializata în domeniul care face obiectul prezentei legi, denumite în continuare unitati emitente.
(2) Unitatile emitente desfasoara activitatea prevazuta la alin.(1) numai pe baza autorizatiei de functionare acordate de Ministerul Finantelor Publice. Autorizatia de functionare se acorda potrivit criteriilor stabilite de catre Ministerul Finantelor Publice, astfel încât sa se asigure dezvoltarea concurentiala a serviciilor prevazute de prezenta lege.
(3) Unitatile care emit tichete cadou si tichete de cresa sunt obligate sa ia masurile necesare pentru asigurarea circulatiei acestora în conditii de siguranta.

Art. 6. – Fiecare tichet cadou sau tichet de cresa este valabil numai daca are înscris numarul sub care a fost înseriat de catre unitatea emitenta si daca cuprinde cel putin urmatoarele mentiuni:
a) numele si adresa emitentului;
b) valoarea nominala a tichetului;
c) date referitoare la perioada de valabilitate;
d) spatiu pentru înscrierea numelui si a prenumelui salariatului care este în drept sa utilizeze tichetul de cresa;
e) spatiu destinat înscrierii datei si aplicarii stampilei unitatii la care tichetul a fost utilizat.

Art. 7. – (1) Valoarea nominala a tichetelor de cresa, la data intrarii în vigoare a prezentei legi, este în suma de 300 lei (RON) pentru o luna, de fiecare copil aflat la cresa.
(2) Valoarea sumei lunare acordata sub forma de tichete de cresa, prevazuta la alin.(1), se indexeaza semestrial cu indicele inflatiei, comunicat de Institutul National de Statistica.
(3) Valoarea unui tichet cadou, precum si a unui tichet de cresa este de 10 lei (RON) sau un multiplu de 10, dar nu mai mare de 50 lei (RON).

Art. 8. – Angajatorul care achizitioneaza direct de la o unitate emitenta necesarul de tichete cadou/tichete de cresa achita prin transfer bancar, atât contravaloarea nominala a tichetelor cadou, respectiv a tichetelor de cresa, cât si pretul imprimatului reprezentând tichetul cadou sau de cresa, înainte de livrare.

Art. 9. – Angajatorul distribuie salariatilor tichete de cresa lunar.

Art. 10. – (1) Tichetele de cresa pot fi utilizate numai pentru achitarea taxelor la cresa unde este înscris copilul salariatului.
(2) Tichetele de cresa pot fi utilizate în relatia cu cresele, cu care unitatile emitente au contractat prestarea serviciilor respective.
(3) Se interzice acordarea unui rest de bani la tichetul cadou/tichetul de cresa.

Art. 11. – (1) Angajatorul, împreuna cu organizatiile sindicale legal constituite sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentantul salariatilor, stabilesc de comun acord unitatea emitenta a tichetelor de cresa cu care vor contracta prestarea serviciilor corespunzatoare si a tichetelor cadou în cazul cheltuielilor sociale.
(2) Unitatile emitente au obligatia de a transmite angajatorilor lista unitatilor corespunzatoare retelei utilizate, la care salariatii pot folosi tichete cadou si tichete de cresa. La stabilirea acestor unitati va fi avuta în vedere calitatea serviciilor.
(3) Decontarea tichetelor cadou/tichetelor de cresa între magazine, crese sau alte unitati educationale, organizate potrivit prevederilor legale, si unitatile emitente ale tichetelor cadou/tichetelor de cresa se face numai prin intermediul unitatilor bancare. Acelasi regim de decontare se va aplica si în cazul relatiei dintre angajator si unitatea emitenta.
(4) Sumele corespunzatoare valorii nominale a tichetelor cadou si a tichetelor de cresa trebuie derulate în conturi bancare specifice, cu garantie de disponibilitate imediata.

Art. 12. – (1) Sumele corespunzatoare tichetelor de cresa acordate de angajator, în limitele valorii nominale prevazute la art.7, se încadreaza în categoria cheltuielilor sociale deductibile limitate, în conformitate cu dispozitiile art.21 alin.(3) lit.c) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Sumele corespunzatoare tichetelor cadou si a tichetelor de cresa acordate de angajator nu se iau în calcul nici pentru angajator, nici pentru salariat la stabilirea drepturilor si obligatiilor care se determina în raport cu venitul salarial.

Art. 13. – Comercializarea de catre salariati si de catre unitatile educationale a tichetelor cadou si a tichetelor de cresa contra unei fractiuni de pret sau a altor servicii decât cele stabilite prin prezenta lege constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei (RON) la 1.000 lei (RON).

Art.14. – Constatarea contraventiei prevazute la art.13, precum si aplicarea amenzilor contraventionale se face de catre personalul împuternicit al Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si al directiilor de munca, solidaritate sociala si familie teritoriale, respectiv a municipiului Bucuresti.

Art. 15. – Prevederile art. 13 se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 16. – În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei va elabora normele metodologice de aplicare, aprobate prin hotarâre a Guvernului.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor articolului 75 si ale articolului 76 alineatul (2) din Constitutia României, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR PRESEDINTELE SENATULUI
Bogdan Olteanu Nicolae Vacaroiu
Bucuresti, 17 mai 2006
Nr. 193


.

"Legislatie: Legislatie: LEGEA 193/17.05.2006 privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresa" | cont nou | 1 comentariu
Prag
Comentariile sunt proprietatea celor care le adauga. parinti.com nu este raspunzator pentru continutul lor.
20.10.08 08:14: meli2574
Buna ziua,In urma cu o saptamana am aflat de aceasta lege, intamplator. Lucrez intr-o institutie publica si din pacate am avut o mare surpriza in momentul in care m-am interesat de aceasta lege. Desi nu beneficiez de concediul de maternitate si indemnizatie ( am o fetita de 1 an si jumatate), totusi mi s-a spus ca in Judetul Mures nu s-a aplicat aceasta lege. Sunt in cautarea unui raspuns plauzibil. Daca cineva ma poate sfatui, ce ar trebui sa fac in aceasta situatie, unde sa apelez, cu cine sa iau legatura?Va multumesc,Meli
Nu sunt permise comentarii pentru anonimi, inregistreaza-te

Legaturi
Articolul cel mai citit despre legislatie:
NORME de aplicare a O G nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile

Articole de Loreena

Evaluare
scor mediu 3
voturi 6


Prost
Normal
Bun
Foarte bun
Excelent