· articole
· intamplari

Legislatie: Legislatie: LEGEA nr. 210/31.12.1999 Legea concediului paternal

Autor: laucos
data publicarii: 29.05.06


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ART. 1
(1) Concediul paternal se acorda in conditiile prevazute de prezenta lege, in scopul de a asigura participarea efectiva a tatalui la ingrijirea noului-nascut.
(2) Tatal copilului nou-nascut are dreptul la un concediu paternal de 5 zile lucratoare, in conditiile prevazute de prezenta lege.ART. 2
(1) In cazul in care titularul dreptului la concediu paternal este asigurat in cadrul sistemului asigurarilor sociale de stat, el are dreptul la un concediu paternal platit de 5 zile lucratoare.
(2) Concediul paternal se acorda la cerere, in primele 8 saptamani de la nasterea copilului, justificat cu certificatul de nastere al acestuia, din care rezulta calitatea de tata a petitionarului.
(3) Indemnizatia pentru concediul paternal se plateste din fondul de salarii al unitatii si este egala cu salariul corespunzator perioadei respective.

ART. 3
(1) Tatal care satisface serviciul militar obligatoriu are dreptul, la nasterea propriului copil, la o permisie de 7 zile calendaristice, acordata in conditiile prevazute la art. 2 alin. (2).
(2) Permisia prevazuta la alin. (1) se acorda si tatalui care satisface serviciul militar obligatoriu, in vederea recunoasterii paternitatii, in conditiile legii. Permisia solicitata va fi justificata cu certificatul de nastere al noului-nascut, din care sa rezulte calitatea de tata a militarului, respectiv cu declaratia de recunoastere a paternitatii, intocmita in conditiile legii.

ART. 4
(1) In cazul in care tatal copilului nou-nascut a obtinut atestatul de absolvire a cursului de puericultura, durata concediului paternal, acordat in conditiile art. 2, se majoreaza cu 10 zile lucratoare.
(2) Tatal poate beneficia de prevederea cuprinsa la alin. (1) numai o singura data.

ART. 5
(1) In cazul decesului mamei copilului in timpul nasterii sau in perioada concediului de lauzie, tatal copilului beneficiaza de restul concediului neefectuat de catre mama.
(2) Pe perioada concediului acordat in conditiile alin. (1) tatal copilului beneficiaza de o indemnizatie egala cu ajutorul pentru sarcina si lauzie cuvenit mamei sau de o indemnizatie calculata dupa salariul de baza si vechimea in munca ale acestuia, acordata de unitatea la care tatal isi desfasoara activitatea, la alegere.

ART. 6
In termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentei legi, Guvernul va aproba prin hotarare normele metodologice de aplicare, la propunerea comuna a Ministerului Sanatatii si a Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.

ART. 7
Prezenta lege intra in vigoare la 45 de zile de la publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei.

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna din 15 decembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) si 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
ANDREI IOAN CHILIMAN

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
ULM NICOLAE SPINEANU


.

"Legislatie: Legislatie: LEGEA nr. 210/31.12.1999 Legea concediului paternal" | cont nou | 1 comentariu
Prag
Comentariile sunt proprietatea celor care le adauga. parinti.com nu este raspunzator pentru continutul lor.
LEGEA nr. 210/31.12.1999 Legea concediului paternal se completeaza cu dispozitiile HG nr. 244/din 10/04/2000Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 150 din 11/04/2000, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr. 210/1999 Art. 1. - Titularul dreptului la concediu paternal, prevăzut la art. 1 alin. (2) din lege, cu durata de 5 zile lucrătoare, este tatăl copilului nou-născut, care participă efectiv la îngrijirea acestuia, indiferent dacă copilul este născut din căsătorie, din afara căsătoriei sau este adoptat de titularul dreptului. Art. 2. - Solicitarea pentru acordarea concediului paternal se adresează în scris, în primele 8 săptămâni de la naşterea copilului, conducerii unităţii în care tatăl îşi desfăşoară activitatea. Aceasta are obligaţia de a dispune luarea măsurilor necesare în vederea acordării concediului paternal. Art. 3. - (1) Concediul paternal se acordă numai dacă titularul acestui drept are calitatea de salariat, indiferent de modul de organizare şi de finanţare a unităţii în care el îşi desfăşoară activitatea. (2) Prin unitate, în sensul prevederilor alin. (1), se înţelege persoana juridică sau fizică, după caz, în beneficiul căreia prestează activitate salariatul asigurat în cadrul sistemului asigurărilor sociale de stat. Art. 4. - (1) Indemnizaţia pentru concediul paternal plătit, egală cu salariul aferent zilelor lucrătoare respective, potrivit prevederilor art. 2 alin. (3) din lege, se calculează pe baza salariului brut realizat, incluzând sporurile şi adaosurile la salariul de bază. (2) Indemnizaţia prevăzută la alin. (1) se plăteşte din fondul de salarii al unităţii şi se include în veniturile impozabile ale salariatului. Art. 5. - (1) În cazul în care tatăl copilului nou-născut satisface serviciul militar obligatoriu, el are dreptul la o permisie de 7 zile calendaristice, ce se acordă de unitatea militară în condiţiile prevăzute la art. 1 şi 2, care se aplică în mod corespunzător. (2) Permisia prevăzută la alin. (1) se acordă şi în cazul în care tatăl care satisface serviciul militar obligatoriu solicită acordarea acestei permisii în vederea recunoaşterii paternităţii, întocmită în condiţiile legii. (3) Permisia solicitată şi acordată va fi justificată, la întoarcere, cu certificatul de naştere al copilului, din care să rezulte calitatea de tată a militarului în situaţia în care declaraţia de recunoaştere a paternităţii s-a făcut simultan cu înregistrarea naşterii sau, după caz, numai pe baza declaraţiei de recunoaştere a paternităţii, dacă aceasta s-a făcut ulterior înregistrării naşterii copilului la serviciul de stare civilă. Art. 6. - (1) Tatăl copilului nou-născut, care participă efectiv la îngrijirea acestuia, are dreptul la un concediu paternal plătit de 15 zile lucrătoare, prin majorarea duratei concediului paternal de 5 zile lucrătoare cu încă 10 zile lucrătoare, dacă a obţinut atestatul de absolvire a unui curs de puericultură. (2) Dreptul la majorarea duratei concediului paternal în condiţiile alin. (1) se acordă numai o singură dată, indiferent de numărul copiilor titularului. Art. 7. - (1) Cursul de puericultură constă în prezentarea unor noţiuni elementare teoretice şi practice necesare în vederea îngrijirii copilului mic, în vederea participării efective a tatălui la îngrijirea propriului copil nou-născut. (2) Cursul de puericultură va fi ţinut de medicul de familie al tatălui, în pe

Citeste restul comentariului...
Nu sunt permise comentarii pentru anonimi, inregistreaza-te

Legaturi
Articolul cel mai citit despre legislatie:
NORME de aplicare a O G nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile

Articole de laucos

Evaluare
scor mediu 4.11
voturi 9


Prost
Normal
Bun
Foarte bun
Excelent