· articole
· intamplari
ultimele mesaje   |   reguli  |   ajutor  |   lista membrilor
Ultima vizita a fost

Index www.parinti.com > Dezvoltarea, educatia si timpul liber al copiilor >Educatie > Legea educatiei 2011 !
< subiectul anterior :: subiectul urmator > pagina 1, 2  »
subiect nou  raspunde
autor Legea educatiei 2011 !     
admin

05.01.2011 7:27   Legea educatiei 2011 !  citat 

Legea Educatiei a intrat in vigoare. Curtea Constitutionala a Romaniei a decis marti ca Legea Educatiei este constitutionala iar presedintele a promulgat-o pe 4 ian 2011.
Principalele efecte asupra invatamantului universitar si preuniversitar :

Prevederile LEN prevaleaza asupra oricaror prevederi din alte acte normative (art.5). Adica, indiferent ce spun alte acte normative, se aplica LEN.

* Finantarea de la bugetul de stat urmeaza elevul inclusiv in invatamantul obligatoriu particular si confesional (Art9(5)). Sunt prevazute burse sociale si acces gratuit la camine si cantine din unitatile de invatamant din alta localitate decat aceea de domiciliu. (Art 12)

* Clasa a IX-a trece la gimnaziu, dar abia peste 4 ani (Art. 23)
Clasa pregatitoare este inclusa in invatamantul primar si devine obligatorie (Art. 23)


* Invatamantul general obligatoriu se opreste la clasa a IX-a, la finalul gimnaziului (Art.24)

* Invatamantul profesional apare ca traseu educational distinct, cu durata intre 6 luni si doi ani, varianta preluata de la Senat. (Art. 23)

* Se prevede posibilitatea contractelor de scolarizare incheiate intre agenti economici, elevi si scoli. Agentii economici beneficiaza de facilitati fiscale, in aceste cazuri. Durata si contiunutul programelor de pregatire profesionala sunt stabilite de unitatea de invatamant prin consultare cu angajatorii. (Art. 33)

* Filiera teroretica a liceului ramane de 3 ani, iar cea tehnologica de 4 ani.

* Invatamantul pentru minoritati: se pot organiza grupe, clase sau unitati de invatamant preuniversitar, in orice localitate (Art.45). In tot invatamantul preuniversitar, geografia si istoria se predau in limba minoritatii, cu obligatia transcrierii si insusirii toponimiei si in limba romana.

* Este prevazuta posibilitatea retragerii autorizarii/acreditarii oricarei unitati de invatamant, de stat sau private, la propunerea administratiei locale sau a Inspectoratelor Scolare. (Art. 61).

* Media de elevi pe clasa, in invatamantul preuniversitar gimanzial si liceal este 25. (Art. 63).

* Admiterea la liceu se face in functie de portofoliul educational si media de absolvire (70%) si de proba de admitere, organizata de fiecare liceu (30%). Cum din portofoliul educational fiecare liceu preia ce-i convine, decizia acestuia este de fapt mult mai mare decat 30%.

* La examenul de bacalaureat se mentin probele transdisciplinare (stiinte-fizica, chimie, biologie), ceeace este un lucru bun, in conformitate cu situatiile reale din viata. (Art. 7cool Angajarea se mentine prin concurs organizat la nivelul scolii. Profesorii si directorul nu au majoritate in Consiliile de administratie (Art. 96)

* Finantarea de baza, per capita, se asigura prin bugetele locale, din sume defalcate din TVA si alte venituri ale bugetului de stat. Aceste sume nu pot fi executate silit pentru recuperarea creantelor. (autor: Stefan Vlaston)


Invatamintul universitar. Principalele prevederi ale Legii Educatiei Nationale (LEN):


Miza uriasa pentru care Guvernul si-a asumat raspunderea: sa desfiinteze caracterul feudal al universitatii romanesti, care i-a permis sa functioneze ca fabrica de diplome, cu salarii uriase obtinute de sefi prin cumuluri ilegale de functii si demnitati.

Prevederea antinepotism, inclusiv in universitatile private

Art 130(1) Institutiile de invatamant superior adopta un cod de etica si deontologie profesionala universitara. Acesta face parte din Carta Universitara si cuprinde obligatoriu:
b) prevederea ca persoanele care se afla in relatie de soti, afini si rude pana la gradul III inclusiv, nu pot ocupa concomitent functii astfel incat una sau unul sa se afle fata de celalalt sau cealalta intr-o pozitie de conducere, control, autoritate sau evaluare institutionala la orice nivel in aceeasi universitate si nu pot fi numiti in comisii de doctorat, comisii de evaluare sau comisii de concurs ale caror decizii afecteaza sotii, rudele sau afinii pana la gradul III inclusiv.

Liberalizarea "pietei" conducatorilor de doctorate

Art 166. (1)Pot fi conducatori de doctorat persoanele care au obtinut dreptul de conducere de doctorat inaintea intrarii in vigoare a prezentei legi, precum si persoanele care au obtinut atestatul de abilitare, avnd cel putin functia de lector/sef de lucrari, respectiv cercetator stiintific gradul III.
(2) Calitatea de conducător de doctorat este acordată prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, la propunerea CNADCTU (Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare) de acordare a atestatului de abilitare, in conformitatecu standardele si procedurile elaborate de MECTS

Art. 167. (2) Un conducator de doctorat poate indruma simultan maximum 8 doctoranzi, aflati in diverse stadii al studiilor de doctorat.

Un nou concept pentru conducatorii de universitati

Varianta Guvernului contine la art. 300 un nou concept, abilitarea, care, in mare, inseamna :

Teza de abilitare relevă capacităţile şi performanţele didactice şi de cercetare. Teza prezintă în mod documentat realizările profesionale deja obţinute, care probează originalitatea contribuţiilor academice şi profesionale, concretizate în rezultate principial noi pentru ştiinţă şi practică, soluţii, legităţi, generalizări, concluzii generatoare de noi direcţii, net superioare celor existente, executate de sine stătător şi anticipând o dezvoltare independentă a viitoarei cariere universitare.
(2) Teza de abilitare se susţine public, în faţa unei comisii de specialitate numite de CNATDCU şi formată din minimum 3 persoane, care au calitatea de conducator de doctorat, din ţară şi din străinătate.

Accesul la functii de conducere, de conducator de doctorat si de profesor universitar este conditionat de obtinerea acestei abilitari, existenta si in alte tari, precum Germania. Abilitarea reprezinta o incercare de a separa graul de neghina, in inflatia de diplome si titluri acordate nu numai dupa merite ci si pentru bani sau influenta clientelar-politica.

Alegerea conducatorilor

Art 207 (3) La nivelul departamentului, şeful de departament şi membrii consiliului departamentului se stabilesc prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice titulare şi al cercetătorilor

Art 207 (5)(b) decanii sunt selectaţi prin concurs public, organizat de către rectorul universităţii. La concurs pot participa persoane din cadrul universităţii sau din orice facultate de profil din ţară sau din străinătate care, pe baza audierii în plenul Consiliului facultăţii, au primit avizul acestuia de participare la concurs. Consiliul facultăţii are obligaţia de a aviza minimum 2 candidaţi;
c) decanul îşi desemnează prodecanii după numirea de către rector;


Art. 209 Rectorul universitatilor de stat sau particulare se desemneaza printr-una din urmatoarele modalitati ;
a) Pe baza unui concurs public, in baza unei metodologii aprobate de Senatul universitar nou ales, conforma cu prezenta lege sau,
b) Prin votul universitar, direct si secret, al tuturor cadrelor didactice si de cercetare titulare din cadrul universitatii si al reprezentantilor studentilor din Senatul universitar si din Consiliile facultatilor.

Art. 210 (2) Senatul universitar stabileşte o comisie de selecţie şi de recrutare a rectorului formată, în proporţie de 50%, din membrii ai universităţii şi, în proporţie de 50%, din personalităţi ştiinţifice şi academice din afara universităţii, din ţară şi din străinătate. Această comisie conţine minimum 12 membri, dintre care cel putin un reprezentant al studentilor sau un absolvent al facultatii desemnati de catre studentii din Senat conform Cartei univeristare. De asemenea, Senatul universitar nou ales elaborează şi aprobă metodologia de avizare, de selecţie şi de recrutare a rectorului, conform legii.

Incompatibilitati:

Art. 215.
3) Persoanele care ocupă o funcţie de conducere sau de demnitate publică nu pot exercita funcţia de rector pe perioada îndeplinirii mandatului.
(4) Funcţia de rector este incompatibilă cu deţinerea de funcţii de conducere în cadrul unui partid politic, pe perioada exercitării mandatului.


Art. 361


(3) Prin exceptie de la prevederile alin.(1):

a) masura introducerii clasei pregatitoare in invatamantul primar intra in vigoare incepand cu anul scolar 2012 ￯ 2013;

b) masura introducerii clasei a IX-a in invatamantul gimnazial intra in vigoare incepand cu generatia de elevi care incepe clasa a V-a in anul scolar 2011-2012;

c) examenul de bacalaureat se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentei legi incepand cu generatia de elevi care incepe clasa a IX-a in anul scolar 2012 -2013;

d) admiterea la liceu se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentei legi incepand cu generatia de elevi care incepe clasa a V-a in anul scolar 2011-2012;Sursa : hotnews
Autor: Stefan VlastonUltima modificare efectuata de catre admin la 14.01.2011 6:27, modificat de 1 data in total

sus

Denunta
admin

14.01.2011 6:04     citat 

Legea educatiei - ce este portofoliul educational
Portofoliul educational reprezinta cartea de identitate educationala a elevului si este elementul central al evaluarii învatarii. Utilizarea lui debuteaza începând cu clasa pregatitoare (art. 73).

Ce contine portofoliul educational
Portofoliul educational va contine o serie de documente, dupa cum urmeaza (art. 73 - 77 din lege):


- La finalul clasei pregatitoare:

* un raport de evaluare a dezvoltarii fizice, socio-emotionale, cognitive, a limbajului si a comunicarii, precum si a dezvoltarii capacitatilor si atitudinilor de învatare ale elevului, întocmit de catre cadrul didactic.

- La finalul clasei a II-a:

* rezultatele evaluarii competentelor fundamentale: scris-citit si matematica. Pe baza acestor rezultate, cadrul didactic va elabora planuri individualizate de învatare pentru fiecare elev în parte, care se comunica si parintilor;

* planul individualizat de învatare.

- La finalul clasei a VI-a:

* rezultatele evaluarii elevilor prin doua probe transdisciplinare: limba si comunicare, matematica si stiinte;

* planul individualizat de învatare elaborat de cadrele didactice, în urma analizei rezultatelor evaluarii.

- La finalul clasei a IX-a:

* rezultatele evaluarii nationale a elevilor, prin 5 probe (sase pentru cei care învata în limba materna):

1. o proba scrisa la limba si literatura româna;
2. o proba scrisa la limba materna;
3. o proba scrisa transdisciplinara Ia matematica si stiinte;
4. o proba scrisa la o limba de circulatie internationala;
5. o proba practica de utilizare a calculatorului, sustinuta în timpul anului;
6. o proba orala transdisciplinara de evaluare a competentelor civice si sociale, sustinuta în timpul anului.

* planul individualizat de învatare, elaborat pe baza rezultatelor obtinute în cadrul evaluarii nationale;

* diploma de absolvire a învatamântului gimnazial;

* foaia matricola.


- La finalul clasei a XII-a:

* diploma de absolvire a învatamântului liceal;

* foaia matricola.

De asemenea, portofoliul educational va cuprinde si:

* diplomele obtinute în urma participarii la activitati de învatare, în diferite contexte;

* produsele sau rezultatele ale acestor activitati, în contexte de învatare formale, nonformale si informale.

La ce foloseste portofoliul educational?

Portofoliul educational este foarte important deoarece pe baza lui se realizeaza admiterea la liceu sau la scoala profesionala.

Procedura este urmatoarea:
a) în cazul în care numarul de candidati este mai mic decât numarul locurilor oferite de unitatea de învatamânt, admiterea se va realiza pe baza portofoliului educational al elevului;

b) în cazul în care numarul de candidati este mai mare decât numarul locurilor oferite de unitatea de învatamânt, admiterea se face luând în calcul:
- în proportie de 70% portofoliul educational al elevului, media de absolvire a învatamântului obligatoriu, precum si media la probele de la evaluarea nationala de la sfârsitul clasei a IX-a si
- în proportie de 30% nota obtinuta la proba de admitere stabilita de unitatea de învatamânt.

c) în cazul mediilor egale, diferentierea se face pe baza portofoliului educational al elevului.

Noua Lege a educatiei - când intra în vigoare cele mai importante prevederi

Noua Lege a educatiei, promulgata de presedintele Traian Basescu marti, 4 ianuarie, va intra în vigoare la 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial.

Însa unele dintre prevederile acesteia vor intra în vigoare începând cu anul scolar 2012-2013 sau chiar mai târziu. Articolul 361 din lege prezinta calendarul aplicarii masurilor pentru învatamântul preuniversitar, dupa cum urmeaza:

Anul 2012 -

- va fi aplicata masura privind costul standard pe elev si a principiului "finantarea urmeaza elevul";

- se vor aloca minimum 6% din produsul intern brut al anului respectiv pentru finantarea educatiei.

Anul 2013 -

- se vor acorda 500 de euro pentru educatia permanenta a fiecarui nou-nascut.

Anul scolar 2015 - 2016

- prima generatie de elevi va trece în clasa a IX-a, care va face parte din învatamântul gimnazial;

- examenul de admitere în clasa a X-a se va sustine pentru prima data conform prevederilor din noua lege;

- prima generatie de elevi va sustine bacalaureatul conform prevederilor din noua lege.


Schimbari importante vor avea loc însa chiar de anul acesta, deoarece la articolul 361 din lege se precizeaza ca, la data intrarii în vigoare a legii educatiei, urmatoarele legi si hotarâri de guvern vor fi abrogate:

- Legea Învatamântului nr. 84/1995, cu modificarile si completarile urmatoare;

- Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile urmatoare;

- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, cu modificarile ulterioare;

- precum si alte dispozitii contrare.


sus

Denunta
karina1976
Locatie: Brasov
Copii
Paul: 19 ani, 11 luni
Patricia: 14 ani, 6 luni

14.01.2011 10:27     citat 

Clasa pregatitoare este inclusa in invatamantul primar si devine obligatorie (Art. 23)

Eh, la partea asta eu nu prea stiu ce sa inteleg.

Teoretic, daca intra in invatamantul primar, ar trebui sa fie in cadrul scolii; scoala zice ca nu are locuri si pentru ei, si sa ramana la gradinita.

Problema daca merg la scoala, este programul ... ce fac raman 4 ore, si apoi ... sunt multi care nu isi permit un after school, si multe din ele (vb in brasov) nu au si program de somn - ce fac ei pana la 5 - lectii? stau pe scaune non stop?

Vorbeam la scoala la Paul si spuneau ca nu au locuri si pentru grupe pregatitoare si pentru clasa a 9 a - in viitor, cand vor intra si ei.

Deocamdata e o debandada totala ... trist


sus

Denunta
Onush

16.01.2011 9:42     citat 

Cum e cu pregatitoarea se muta sau nu la scoala de anul asta ... teoretic vorbind?


----------
citat:
Anul scolar 2012 -

- intra in vigoare obligativitatea grupei pregatitoare, parte a ciclului primar pentru copiii ce au implinit 6 ani pana la inceperea anului scolar sau la cerere pentru cei care implinesc 6 ani pana la 31 decembrie
----------
.

Sursa : articolul de pe prima pagina


sus

Denunta
admin

17.01.2011 6:46     citat 

Teoretic vorbind nici ei nu s-au hotarat inca.
Este sigur ca va fi obligatorie dar pana nu vor aparea normele nu stim unde se vor desfasura cursurile si nici cu cine.

Cel mai probabil inca o vreme vor ramane in gradinite pana scolile vor amenaja spatii potrivite pentru micuti sau se vor infiinta acele "consortii" scolare de care tot amintea ministrul.


sus

Denunta
Onush

17.01.2011 10:20     citat 

T. este la grupa mare si implineste 7 ani in octombrie. In toamna asta il vreau in clasa intai, nu vreau sa am surpriza sa ma oblige sa il bag la grupa pregatitoare.

sus

Denunta
admin

17.01.2011 2:42     citat 

----------
Onush a scris:
T. este la grupa mare si implineste 7 ani in octombrie. In toamna asta il vreau in clasa intai, nu vreau sa am surpriza sa ma oblige sa il bag la grupa pregatitoare.
----------


Nu vor fi probleme.
Il vei putea inscrie, cu usurinta in clasa I, in toamna. Este cea mai buna decizie deoarece in toamna urmatoare vor fi cu siguranta destul de multe probleme organizatorice fiind primul an in care legea intra in vigoare pentru grupa pregatitoare.


sus

Denunta
lord_lesy
Locatie: Buzau
Copii
B. A. E.: 16 ani, 9 luni
Denis Costin: 10 ani, 1 luna

07.02.2011 9:38     citat 

Off greu...
eu am o situatie tare dificila pentru ca nu inteleg cum va fi aplicata aceasta lege.
Bianca in toamna 2011 ar avea 6 ani si 1 luna - nu vreau sa o dau la scoala ci sa mearga la grupa pregatitoare (are deja 3 ani de gradinita si stie cam multe pentru varsta ei dar fizic e mai bine daca mai aman 1 an intrarea in scoala).
In 2012 o sa aibe 7 ani si 1 luna - o inscriu la scoala in clasa I sau o sa fiu obligata sa o inscriu in clasa 0 iarasi?
Nu am gasit normele de aplicare ale legii stie cineva ceva de ele?
Cei de 6 ani vor fi in grupa 0 si cei de 7 ani in clasa 1? cum vor imparti educatoarele? Tare frica imi e.
A si de invatamantul alternativ? Eu doream sa o inscriu la step by step... mai exista din 2012?


sus

Denunta
mihiab
Copii11.02.2011 9:39     citat 

lord_lesy nu ai intrebat la gradinita? sau la o scoala?
In lege nu scrie nimic de mers in paralel anul 2012 cu clasa 0 si clasa1.........desi logic altfel nu ar avea cum sa faca ar ramane fara o generatie . (in 2012 ar exista clasa 0 , clasa a II, clasa III...... clasa I lipsa).


sus

Denunta
lord_lesy
Locatie: Buzau
Copii
B. A. E.: 16 ani, 9 luni
Denis Costin: 10 ani, 1 luna

11.02.2011 11:28     citat 

Am intrebat nimeni nu stie pana nu apar normele. Teoretic au zis ca va intra in clasa I dar nimeni nu stie sigur pana nu apar toate normele de aplicare.

sus

Denunta
mihiab
Copii07.06.2011 8:44     citat 

Tot la capitolul experiment (parerea mea ) structura anului scolar 2011-2012:
semestru I 12sept.-23 dec. (vacanta pt cei mici 22-30oct. si pt toti 24 dec-15 ian.)
semestru II 16 ian.-22 iun.(vacanta pt toti 7 apr.-22 apr.)
Buba mare, zic eu, ar fi impartirea materiei in doua (ca doar is 2 semestre ochi peste cap ) numa ca unu are 14 saptamani si al doilea 21 prostit .Ma pun in papucii unui copil pe clasa V-a caruia i se preda in ianuarie si-i da teza in iunie ..............zau ca nu inteleg!


sus

Denunta
Christa
Locatie: Germania
Copii
Mona Julia: 15 ani, 10 luni

07.06.2011 9:02     citat 

----------
mihiab a scris:
Buba mare, zic eu, ar fi impartirea materiei in doua (ca doar is 2 semestre ochi peste cap ) numa ca unu are 14 saptamani si al doilea 21 prostit
----------

Materia se va imparti proportional, presupun. Dar referitor la obiectia ta cu "lungimea" diferita a semestrelor, iti pot spune ca in Germania exista de multi ani acea impartire in semestre, si singurul lucru sigur in Saxonia Inferioara, unde stau, e ca semestrul 1 se termina pe 31 ianuarie si dupa 2 zile "vacanta" intersemestriala incepe semestrul 2. Dar vacantele de vara sunt fixate central, coordonate intre landuri, sa nu porneasca toti deodata in concediu. Anul acesta de ex. incepe vacanta de vara pe 7 iulie, anul viitor abia pe 23 iulie, in 2009/2010 deja pe 25/24 iunie, deci implicit variaza enorm durata unui semestru. Si pe langa toate cele, noi avem in medie doar 75 zile de vacanta, adica 41 saptamani de scoala/an!


sus

Denunta
mihiab
Copii08.06.2011 8:38     citat 

Acum, Christa, dupa mesajul tau zic ca nu-i rau rad la noi.
O curiozitate: cum examinati elevii pe parcursul anului?


sus

Denunta
Teodora29
Locatie: France
Copii
Elouan: 15 ani, 7 luni

08.06.2011 9:04     citat 

la fel aici (cu mici diferente), ca si la Christa
mihiab, in Franta nu exista faimoasele teze, e control continuu, notele se opresc inainte de consiliul de clasa (care-i suficient inainte de terminarea semestrului), evaluarile se fac periodic

cit despre "grupa pregatitoare" inclusa in scoala
bon, in ro cred ca e nevoie de timp pentru a gasi o modalitate fizica de a insera aceste clase in scoli
la fel, prin comparatie, aici in general gradinita functioneaza impreuna cu scoala primara; gradinita comporta trei grupe (mica, mijlocie, mare), dupa care e anul de cp, de tranzitie, dar care e efectiv inclus in programul scolii si nu al gradinitei
bon, un avantaj ar fi ca aici gradinita si scoala au acelasi program: 8h-16h sau 8h30-16h30 (cu pauza de masa etc)


sus

Denunta
Christa
Locatie: Germania
Copii
Mona Julia: 15 ani, 10 luni

08.06.2011 6:26     citat 

----------
mihiab a scris:
Acum, Christa, dupa mesajul tau zic ca nu-i rau rad la noi.
----------

Vezi? Ajunge sa vezi capra vecinului! foarte fericit

----------
mihiab a scris:
O curiozitate: cum examinati elevii pe parcursul anului?
----------

"Teze" nu exista la noi, de fapt nici nu mai stiu exact ce relevanta aveau, parca scriam o teza pe trimestru, dar nu mai stiu cum se calcula media. La scoala unde sunt eu (elevi 16+) de obicei se dau 1-2 lucrari/semestru, de "ascultat" nu se asculta, dar se evalueaza contributia orala in ore, si cam pe la jumatatea semestrului si la sfarsit li se spun elevilor notele orale. Lucrarile de control sunt 50-60% din nota semestrului, oralul restul. Nu stiu cum e la scoala primara, dar acolo cred ca se dau mai multe lucrari, si se mai dau si teste (alea au mai putina "greutate" decat lucrarile de control normale, dureaza si mai putin de obicei).


sus

Denunta


< subiectul anterior :: subiectul urmator> pagina 1, 2  »
Data este GMT + 2 Ore
subiect nou  raspunde
mergi la: