· articole
· intamplari

Noua structura a anului scolar 2012-2013 si programul
jpg?width=545"/>
Anul scolar are 36 de saptamani de cursuri si este structurat in doua semestre. Saptamana 1- 5 aprilie 2013 din semestrul al doilea este saptamana dedicata activitatilor extracurriculare si extrascolare, in cadrul programului numit "Sa stii mai multe, sa fii mai bun!", avand un orar specific.

Ordin privind structura anului scolar 2012 – 2013

In temeiul prevederilor art. 94, alin. (2), lit. r) din Legea Educatiei Nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza prevederilor art. 22, alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, cu modificarile si completarile ulterioare, MINISTRUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI emite prezentul ordin:

Art.1 (1) Anul scolar 2012-2013 are 36 de saptamani de cursuri, insumand 178 de zile lucratoare.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), se stabilesc urmatoarele: a) pentru clasele terminale din invatamantul liceal, anul scolar are 37 de saptamani din care durata cursurilor este de 33 de saptamani, 4 saptamani fiind dedicate desfasurarii examenului de bacalaureat. Cursurile claselor terminale se încheie la data de 31 mai 2013;
b) pentru clasa a VIII-a, anul scolar are 36 de saptamani din care durata cursurilor este de 35 de saptamani, o saptamana fiind dedicata desfasurarii evaluarii nationale. Cursurile claselor a VIII-a se incheie la data de 14 iunie 2013;
c) pentru clasele din invatamantul liceal - filiera tehnologica, cu exceptia claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilita prin planurile-cadru de invatamant, in vigoare.
d) pentru clasele din invatamantul profesional cu durata de 2 ani, durata cursurilor este cea stabilita prin planurile-cadru de invatamant in vigoare;
e) pentru invatamantul special - clasele a IX-a - a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologica, durata cursurilor este de 37 de saptamani, insumand 182 de zile;
f) stagiile de pregatire practica pentru care au optat absolventii ciclului inferior al liceului, filiera tehnologica, cuprind 720 de ore care se desfasoara in perioada propusa de unitatea de invatamant organizatoare si aprobata de inspectoratul scolar, conform structurii anului scolar, cu respectarea vacantelor;
g) pentru invatamantul postliceal (scoala postliceala si scoala de maistri), durata cursurilor este cea stabilita prin planurile-cadru de invatamant, in vigoare.

Art.2 Anul scolar 2012-2013 incepe la data de 1 septembrie 2012, se incheie la data de 31 august 2013 si se structureaza pe doua semestre dupa cum urmeaza:

Semestrul I
Cursuri “ luni, 17 septembrie 2012 “ vineri, 21 decembrie 2012.
In perioada 5 - 11 noiembrie 2012, clasele din invatamantul primar si grupele din invatamantul prescolar sunt in vacanta.
Vacanta de iarna “ sambata, 22 decembrie 2012“ duminica, 13 ianuarie 2013

Semestrul al II-lea
Cursuri “ luni, 14 ianuarie 2013 “ vineri, 5 aprilie 2013
Vacanta de primavara “ sambata, 6 aprilie 2013 “ duminica, 14 aprilie 2013
Cursuri “ luni, 15 aprilie 2013 “ vineri, 21 iunie 2013
Vacanta de vara “ sambata, 22 iunie 2013 “ duminica, 15 septembrie 2013

Art.3 In zilele libere prevazute de lege nu se organizeaza cursuri.

Art.4 (1) Saptamana 1 - 5 aprilie 2013 din semestrul al doilea este saptamana dedicata activitatilor extracurriculare si extrascolare, in cadrul programului numit "Sa stii mai multe, sa fii mai bun!", avand un orar specific.
(2) Tipurile de activitati care se organizeaza in saptamana mentionata la alin. (1), modalitatile de organizare si responsabilitatile se stabilesc conform anexei care face parte integranta din prezentul ordin.

Art.5 (1) Tezele din semestrul I al anului scolar 2012-2013 se sustin, de regula, pana la data de 30 noiembrie 2012. (2) Tezele din semestrul al II-lea al anului scolar 2012-2013 se sustin, de regula, pana la data de 25 mai 2013.

Art.6 (1) In situatii deosebite, bine fundamentate, In functie de conditiile climaterice locale speciale si de specificul scolii, inspectoratele scolare pot aproba, la cererea conducerii unitatilor de invatamant, modificari ale structurii anului scolar stabilite prin prezentul ordin.
(2) Solicitarea de modificare a structurii anului scolar se face dupa consultarea consiliului reprezentativ al parintilor din unitatea/unitatile de invatamant respectiva/respective.
(3) Aprobarea modificarii structurii anului scolar, mentionata la alin. (1), se acorda in conditiile asigurarii unui numar de zile de cursuri cel putin egal cu cel stabilit la art. 1, precum si a posibilitatii ca toti elevii sa participe, fara restrictii, la examenele si evaluarile nationale: evaluarea nationala a absolventilor clasei a VIII-a, examenul de bacalaureat, examenele de certificare a competentelor profesionale, examenele de atestare a competentelor, examenele de absolvire.

Art.7 Calendarul examenelor/evaluarilor nationale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a competentelor profesionale/ a competentelor, precum si calendarul admiterii in clasa a IX-a se aproba prin ordine distincte ale ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.

Art.8 La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3794/2012, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 296 din 5 mai 2012.

Art.9 Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii, Directia generala invatamant in limbile minoritatilor, relatia cu Parlamentul si partenerii sociali, Directia generala management, resurse umane si retea scolara, inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, precum si conducerile unitatilor de invatamant duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art.10 Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
MINISTRU, Ecaterina ANDRONESCU Bucuresti Nr. 5635
Data 31.08.2012

Programul "Sa stii mai multe, sa fii mai bun!"

1. Saptamana 1 - 5 aprilie 2013 va fi dedicata activitatilor educative extracurriculare si extrascolare, in cadrul programului numit "Sa stii mai multe, sa fii mai bun!". In aceasta saptamana nu se organizeaza cursuri conform orarului obisnuit al unitatii de invatamant, iar programul Sa stii mai multe, sa fii mai bun! se va desfasura in conformitate cu un orar special.

2. Scopul acestui program este implicarea tuturor copiilor prescolari/elevilor si a cadrelor didactice in activitati care sa raspunda intereselor si preocuparilor diverse ale copiilor prescolari/elevilor, sa puna in valoare talentele si capacitatile acestora in diferite domenii, nu neaparat in cele prezente in curriculumul national, si sa stimuleze participarea lor la actiuni variate, in contexte nonformale.

3. In perioada 2 - 7 aprilie 2013, Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului organizeaza etapele nationale ale olimpiadelor scolare pe discipline de invatamant si, dupa caz, ale concursurilor scolare.

4. In programul Sa stii mai multe, sa fii mai bun!, elaborat si organizat de fiecare unitate de invatamant, vor fi inclusi toti copiii prescolari/elevii si toate cadrele didactice care nu participa la etapa nationala a olimpiadelor si concursurilor scolare.

Planificarea si aprobarea programului

In vederea elaborarii programului de activitati, in timpul primului semestru, se vor solicita propuneri elevilor, la orele de dirigentie, si cadrelor didactice.


Tipurile de activitati care pot fi organizate in cadrul programului
- activitati culturale;
- activitati tehnico-stiintifice;
- activitati sportive;
- activitati de educatie pentru cetatenie democratica, pentru promovarea valorilor umanitare (inclusiv voluntariat, caritate, implicare activa in societate, responsabilitate sociala, relatii si comunicare etc.);
- activitati de educatie pentru sanatate si stil de viata sanatos (inclusiv referitoare la dependenta de calculator, siguranta pe internet etc.);
- activitati de educatie ecologica si de protectie a mediului (inclusiv colectare selectiva, economisirea energiei, energie alternativa etc.);
- activitati de educatie rutiera, PSI, educatie pentru reactii corecte in situatii de urgenta etc.;
- altele.

Aceste activitati se vor organiza sub diferite forme, de exemplu:
- ateliere de teatru, dans, muzica, arte plastice, educatie media si cinematografica;
- competitii organizate la nivelul scolii, al grupurilor de scoli, al localitatii sau al judetului;
- mese rotunde, dezbateri;
- activitati de voluntariat sau de interes comunitar;
- campanii antitutun/antialcool/antipoluare/de prevenire a delincventei juvenile/de prevenire a traficului de persoane etc.;
- proiecte comunitare, de responsabilitate sociala;
- peer - education;
- schimburi de experienta;
- vizite de studii;
- tabere/scoli de creatie sau de cercetare;
- parteneriate educationale si tematice la nivel de unitati de invatamant, pe plan intern si international, pentru dezvoltarea aptitudinilor pentru lucrul in echipa si in proiecte.

Monitorizare si evaluare

Activitatile vor fi organizate in fiecare zi lucratoare a saptamanii mentionate, acoperind cel putin numarul de ore prevazut in orarul obisnuit al scolii, atat pentru elevi, cat si pentru cadrele didactice.
Dupa aprobarea de catre consiliul de administratie, programul adoptat devine obligatoriu, atat pentru elevi, cat si pentru cadrele didactice.
Elevii au obligatia de a participa la activitatile pentru care s-au inscris, absentele fiind inregistrate in catalog la rubrica Purtare.
Activitatile aprobate se vor mentiona in condica de prezenta a cadrelor didactice si vor fi monitorizate de conducerea unitatii de invatamant.

Sursa: Monitorul Oficial si edu.ro.
"Noua structura a anului scolar 2012-2013 si programul " | cont nou | 0 comentarii
Prag
Comentariile sunt proprietatea celor care le adauga. parinti.com nu este raspunzator pentru continutul lor.
Legaturi
Cabinetul parinti.com

Articolul cel mai citit despre :
Noua structura a anului scolar 2012-2013 si programul

Articole de admin

Evaluare
scor mediu 0
voturi 0
Prost
Normal
Bun
Foarte bun
Excelent