· articole
· intamplari

Somnambulismul la copii
La nici douã ore de la culcare, copilul tãu umblã prin casã amețit și destul de confuz? Somnambulismul este un fenomen destul de frecvent la copii.În primul rând, e important sã ºtii cã somnambulismul nu implicã doar mersul paºnic prin casã.

Aflat în aceastã stare, puiul tãu poate încerca sã iasã afarã în stradã, poate vorbi incoerent sau poate întreprinde acþiuni uzuale în mod mecanic.

Explicații științifice
În timp ce dormim, creierul trece prin mai multe faze ale somnului: 1, 2, 3, 4 ºi REM. Împreunã, acestea formeazã un ciclu de somn complet, care dureazã între 90 ºi 100 de minute. Deºi se poate întâmpla ºi mai devreme, somnambulismul apare între fazele 3 ºi 4 ale somnului. În timpul acestor faze, e dificil sã trezeºti o persoanã. Dacã totuºi se va trezi, aceasta se va simþi preþ de câteva minute obositã ºi ameþitã. Copiii obiºnuiesc sã intre în starea de somnambulism cam la o orã sau douã dupã ce au adormit ºi vor hoinãri prin casã între cinci ºi 20 de minute.

Somnambulismul poate fi o trãsãturã de familie. Aºadar, dacã tu sau tatãl copilaºului suferiþi de aceastã afecþiune, aºteptaþi-vã sã aveþi printre voi un mic somnambul care, la rândul lui, va pãrãsi pãtuþul – oricât de primitor ar fi el – în timpul nopþii. ªi alþi factori pot duce la apariþia somnambulismului: lipsa somnului sau oboseala, somnul întrerupt, boala sau febra, tratamentul cu anumite medicamente ºi chiar stresul. Oricare dintre cele amintite a dus la apariþia somnambulismului la cel mic, nu te impacienta: situațiile în care aceastã afecþiune a fost generatã de probleme emoþionale sau psihice sunt foarte rare.

La ce sã te aștepți
Dupã ce se dã jos din pat arãtând de parcã ar dormi profund, te mai poþi aºtepta la urmãtoarele: sã vorbeascã în timp ce doarme; sã fie greu de trezit; sã parã confuz; sã fie iritat sau sã-þi vorbeascã nepotrivit; sã nu-þi rãspundã când vorbeºti cu el; sã stea pe marginea patului ºi sã execute diferite miºcãri, cum ar fi sã-ºi frece ochii sau sã-ºi mototoleascã pijamaua. Ștrengarul va avea ochii deschiºi, dar nu va vedea aºa cum se întâmplã când este treaz. Adesea, va crede cã se aflã în altã parte decât locul în care este în realitate.

Ajutorul vine de la tine!
Blocheazã ferestrele ºi uºile nu doar în camera copilului, ci în toatã casa, ca odorul tãu sã nu se accidenteze când hoinãreºte adormit. Nu-l culca într-un pat suspendat, fiindcã poate cãdea cu uºurinþã. Îndepãrteazã obiectele ascuþite sau casante din jurul pãtuþului copilului ºi nu lãsa lucruri împrãºtiate pe jos în dormitorul lui. Relaxeazã-l înainte sã adoarmã – spune-i o poveste frumoasã, pregãtindu-l astfel pentru un somn odihnitor. Asigurã-te cã atmosfera din încãperea unde doarme de obicei copilaºul e una liniºtitã, confortabilã, favorabilã somnului. Iar data viitoare când va intra în aceastã stare, nu te panica – du-l cãtre pat cu delicateþe, iar a doua zi faceþi haz de toatã tãrãºenia!

În prezent, nu existã niciun tratament medical împotriva somnambulismului. De aceea, pentru evitarea unor astfel de episoade, trebuie îndepãrtate cauzele ce au dus la apariția fenomenului.
.

"Somnambulismul la copii " | cont nou | 0 comentarii
Prag
Comentariile sunt proprietatea celor care le adauga. parinti.com nu este raspunzator pentru continutul lor.
Legaturi
Cabinetul parinti.com

Articolul cel mai citit despre somnul:
5 greseli evitabile in adormirea bebelusului

Articole de admin

Evaluare
scor mediu 0
voturi 0
Prost
Normal
Bun
Foarte bun
Excelent