· articole
· intamplari
ultimele mesaje   |   reguli  |   ajutor  |   lista membrilor
Ultima vizita a fost

Index www.parinti.com > Una, alta >Probleme juridice > infiintare gradinita particulara
< subiectul anterior :: subiectul urmator > pagina 1, 2, 3  »
subiect nou  raspunde
autor infiintare gradinita particulara     
deaannaa

11.01.2005 6:01   infiintare gradinita particulara  citat 

buna ,sint o tinara din oradea ,si as dori sa stiu ,pentru infiintarea unei gradinite particulare de ce acte sunt nevoie , sau ce criterii sint pentru a putea realiza acest lucru ,ma refer la studii daca sint nevoie , la spatiu dac trebuie sa fie proprietate personala etc. va multumesc

sus

Denunta
clepsidra
Locatie: bucuresti

20.06.2005 3:32     citat 

si mie tare mi-ar place sa cunosc un astfel de raspuns, dar pana acum vad ca nu am gasit. speram sa vad aici un capat al acestei intrebari, dar vad ca nu e asa.
daca ai gasit tu cumva macar cateva raspunsuri, te rog sa ma ajuti si pe mine.
iti multumesc.


sus

Denunta
clepsidra
Locatie: bucuresti

21.06.2005 3:05     citat 

ohoho, se pare ca am ramas singura la problema zambet ,dar nu-i nimic ca vin si ceva raspunsuri pt cei interesati trag cu ochiul ca sa nu mai vad pe toate forumurile intrebari de cum si ce foarte fericit

am gasit legea invatamantului si poate o discutam impreuna, cei interesati, ca va spun sincer, tot nu m-am lamurit complect surprins

http://thor.info.uaic.ro/~mona/legislat...geainv.htm legea invatamantului pe sectiuni

va astept la discutii zambet


sus

Denunta
laucos
Copii
B
A

01.07.2005 7:10     citat 

Cum sa infiintezi o societate comerciala?

1. Verificarea indeplinirii conditiilor cu privire la fondatori

Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si pentru alte infractiuni prevazute de legea nr. 31/1990.2. Alegerea formei juridice


SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA

Asociatii nu au calitatea de comercianti si nu raspund de datoriile societatii decat in limita aporturilor. Capitalul social e divizat in parti sociale egale care trebuie sa aiba o valoare minima de 100.000 de lei fiecare.

Societatea cu raspundere limitata cunoaste o forma aparte: societatea cu raspundere limitata cu asociat unic.3. Alegerea sediului social

Sediul social al societatii poate fi intr-un spatiu proprietatea unuia sau a mai multor asociati ori intr-un spatiu aflat in folosinta acestora in baza unui contract de inchiriere sau subinchiriere sau comodat etc.4. Alegerea firmei si a emblemei societatii

Firma este numele sau, dupa caz, denumirea sub care un comerciant isi exercita comertul si sub care semneaza.

Emblema este semnul sau denumirea care deosebeste un comerciant de un altul de acelasi gen.

Firmele si emblemele vor fi scrise in primul rand in limba romana.

Dreptul de folosinta exclusiva asupra firmei si emblemei se dobandeste prin inscrierea acestora in registrul comertului.

Orice firma noua trebuie sa se deosebeasca de cele existente.

Cand o firma noua este asemanatoare cu o alta, trebuie sa se adauge o mentiune care sa o deosebeasca de aceasta, fie prin desemnarea mai precisa a persoanei, fie prin indicarea felului de comert exercitat sau in orice alt mod.

Oficiul registrului comertului va refuza inscrierea unei firme care, neintroducand elemente deosebite in raport cu firme deja inregistrate, poate produce confuzie cu acestea.

S e interzice inscrierea unei firme care contine cuvintele: «stiintific», «academie», «academic», «universitate», «universitar», «scoala», «scolar» sau derivatele acestora.

Inscrierea unei firme care contine cuvintele: «national», «roman», «institut» sau derivatele acestora ori cuvinte sau sintagme caracteristice autoritatilor si institutiilor publice centrale se realizeaza numai cu acordul Secretariatului General al Guvernului.

Inscrierea unei firme care contine cuvinte sau sintagme caracteristice autoritatilor si institutiilor publice locale se realizeaza numai cu acordul prefectului judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, in circumscriptia teritoriala in care solicitantul si-a stabilit sediul social.

Nici o firma nu va putea cuprinde o denumire intrebuintata de comerciantii din sectorul public.

Orice emblema va trebui sa se deosebeasca de emblemele inscrise in acelasi registru al comertului, pentru acelasi fel de comert, precum si de emblemele altor comercianti de pe piata unde comerciantul isi desfasoara activitatea.

Emblemele vor putea fi folosite pe panouri de reclama oriunde ar fi asezate, pe facturi, scrisori, note de comanda, tarife, prospecte, afise, publicatii si in orice alt mod, numai daca vor fi insotite in mod vizibil de firma comerciantului.

Daca emblema cuprinde o denumire, firma va fi scrisa cu litere avand marimea de cel putin jumatate din cea a literelor cu care este scrisa emblema.


5. Actele necesare pentru infiintarea unei societati comercialeCazierul fiscal

Prezentarea certificatului de cazier fiscal este obligator ie la infiintarea societatilor comerciale de catre asociati, actionari si reprezentantii legali desemnati.

Pentru obtinerea unui certificate de cazier fiscal pentru o persoana fizica sunt necesare urmatoarele acte:

• cererea tip

• copie dupa actul de identitate

• dovada platii taxei la Trezorerie

• procura in forma autentica sau imputernicire avocatiala (daca este cazul)

Pentru obtinerea unui certificate de cazier fiscal pentru o persoana juridica sunt necesare urmatoarele acte:

• cererea tip

• copie dupa certificatul de inmatriculare

• dovada platii taxei la Trezorerie

• delegatie de serviciu, procura in forma autentica sau imputernicire avocatiala (daca este cazul)Certificatul de cazier fiscal este valabil 15 zile de la data emiterii si numai in scopul in care a fost eliberat.

Eliberarea certificatului de cazier fiscal se face in termen de 10 zile lucratoare de la data solicitarii eliberarii.


Declaratia administratorului societatii privind s pecimenul de semnatura

Declaratia se face in fata unui notar public.Declaratia asociatilor ca indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru a fi asociati intr-o societate comerciala.

Declaratia va purta data certa data de notar sau avocat.Declaratia administratorului/administratorilor ca indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru a fi administratori ai unei societati comerciale.

Declaratia va purta data certa data de notar sau avocat.Verificarea disponibilitatii si r ezervarea denumirii la oficiul registrului comertului

Pentru obtinerea rezervarii de denumire a viitoarei societati, sunt necesare urmatoarele acte:

- cerere-tip pentru solicitarea rezervarii

- dovada platii taxei de rezervare la casieria Oficiului Registrului Comertului (440.000 lei)

Dovada de rezervare de denumire este valabila 3 luni de la data eliberarii ei.

Actul de spatiu

Actul de spatiu reprezinta actul care atesta dreptul de detinere a spatiului in care va functiona sediul social al societatii comerciale.

Societatea in curs de infiintare poate incheia prin fondatorul-fondatorii sai actul de spatiu (contract de comodat, contract de inchiriere, contract de subinchiriere etc.).Acordul asociatiei de locatari / proprietari asupra functionarii societatii comerciale in imobilul respectiv.

Acordul este obligatoriu in cazul in care societatea comerciala va avea sediul intr-un imobil cu mai multe locuinte in care s-a constituit o asociatie de locatari sau proprietari.

Acordul se semneaza de catre reprezentantul legal al asociatiei si va fi insotit de acordul vecinilor direct afectati (stanga, drapta, sus, jos).


Acordul coproprietarului asupra functionarii sediului social in imobilul proprietate comuna

Acordul este obligatoriu in cazul in care spatiul este detinut de catre unul dintre asociati in proprietate comuna cu o alta persoana .


Actul/actele de identitate al/ale asociatului/asociatilor in copieCertificatul/certificatele de inmatriculare al/ale asociatului/asociatilor persoana juridica – in copieActul constitutiv al societatii

Cuprinsul actului constitutiv difera in functie de forma juridica a societatii comerciale.

Actul constitutiv va fi redactat in atatea exemplare cate parti contractante sunt, plus doua alte exemplare (unul care va ramane depus la arhiva de acte a notarului sau avocatului si un alt exemplar care va fi depus la Oficiul Registrului Comertului).

Actul constitutiv se incheie sub semnatura privata, se semneaza de toti asociatii sau, in caz de subscriptie publica, de fondatori. Forma autentica a actului constitutiv este obligatorie atunci cand:

a) printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se afla un teren;

b) se constituie o societate in nume colectiv sau in comandita simpla;

c) societatea pe actiuni se constituie prin subscriptie publica.Dovada capitalului social

Societatea pe actiuni si societatea in comandita pe actiuni trebuie sa aiba un capital social minim de 25.000.000 de lei, iar societatea cu raspundere limitata nu poate avea un capital mai mic de 2.000.000 de lei.

Capitalul social este

Aportul la capitalul social poate fi:

- in numerar (obligatoriu la constituirea oricarei forme de societate)

- in natura

- in creante (admise numai la societatea in nume colectiv si in comandita simpla)

Dovada privind efectuarea varsamintelor in numerar se poate face cu foaia de varsamant de la CEC sau de la o banca comerciala.

Dovada aportului in natura se face, dupa caz, cu factura, titlul de proprietate asupra bunului imobil, expertiza de evaluare a bunului.

Pentru aportul in creante, dovada o reprezinta titlul creantei: cambie, contract de imprumut bancar, contract civil, raport de expertiza etc.6. Formalitati la Oficiul Registrului Comertului

Solicitarea efectuarii inregistrarii in registrul comertului se face la biroul unic din cadrul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal in a carui circumscriptie va avea sediul societatea, de catre fondatori, administratori sau de reprezentantii acestora, precum si de orice persoana interesata, in conditiile legii.

Dosarul va cuprinde pe langa actele necesare infiintarii, cererea de inregistrare (formular 11-10-140) , declaratia-tip pe propria raspundere, semnata de asociati sau de administratori, din care sa rezulte, dupa caz, ca:

a) persoana juridica nu desfasoara, la sediul social sau la sediile secundare, activitatile declarate, o perioada de maximum 3 ani - formular 11-10-141

b) persoana juridica indeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor (P.S.I.), sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii, pentru activitatile precizate in declaratia-tip – formular 11-10-142

Termenul de eliberare a certificatului de inregistrare este de 3 zile de la data depunerii cererii.

7. Autorizarea functionarii societatii

In vederea eliberarii de catre biroul unic din cadrul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal a certificatului de inregistrare continand codul unic de inregistrare sau, dupa caz, a certificatului de inscriere de mentiuni, solicitantul are obligatia sa depuna, o data cu cererea de inregistrare si actele doveditoare, declaratia-tip pe propria raspundere, semnata de asociati sau de administratori, din care sa rezulte, dupa caz, ca:

a) persoana juridica nu desfasoara, la sediul social sau la sediile secundare, activitatile declarate, o perioada de maximum 3 ani;

b) persoana juridica indeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor (P.S.I.), sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii, pentru activitatile precizate in declaratia-tip.

Orice modificare cu privire la cele declarate atrage obligatia solicitantului de a depune la biroul unic din cadrul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal o noua declaratie-tip pe propria raspundere corespunzatoare modificarilor intervenite.

In vederea efectuarii controlului de catre autoritatile publice competente privind conformitatea celor declarate, oficiul registrului comertului de pe langa tribunal transmite acestora copiile declaratiilor-tip si, pe cale electronica, datele de identificare ale persoanelor juridice, in termen de 3 zile de la data inregistrarii in registrul comertului.

Autoritatile publice competente sunt:

- brigazile si grupurile de pompieri militari din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor;

- directiile de sanatate publica teritoriale din subordinea Ministerului Sanatatii sau ministerele cu retea proprie de sanatate publica;

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor sau ministerele cu retea sanitara veterinara proprie;

- autoritatile publice teritoriale de protectie a mediului din subordinea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor;

- inspectoratele teritoriale de munca din subordinea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

In cazul in care autoritatile publice competente constata ca nu sunt indeplinite conditiile legale de functionare*, notifica acest fapt solicitantului, la sediul inregistrat, acordand un termen de remediere a neregularitatilor constatate. Termenul curge de la data primirii notificarii si poate fi prelungit la cererea expresa a solicitantului, adresata autoritatii publice competente.

In cazul in care neregularitatile nu sunt remediate, autoritatile publice competente notifica oficiului registrului comertului de pe langa tribunal actul prin care s-a interzis desfasurarea activitatii, in termen de 3 zile de la emiterea acestuia, pentru a fi inregistrat din oficiu in registrul comertului

Pana la data elaborarii acestui ghid nu a fost publicata in Monitorul Oficial o procedura de efectuare a controlului si de constatare a indeplinirii/neindeplinirii conditiilor legale de functionare.*) Lista actelor normative privind conditiile de functionare care trebuie indeplinite de catre agentii economici din punct de vedere al sanatatii publice, sanatatii sanitar-veterinare, protectiei impotriva incendiilor, protectiei mediului si protectiei muncii poate fi consultata pe site-ul Oficiului National al Registrului Comertului http://www.onrc.ro/documente/acte_normative.pdf8. Facilitati acordate studentilor


Studentii care vor sa infiinteze o afacere proprie beneficiaza de urmatoarele scutiri de la plata taxelor si tarifelor:

a) taxele si tarifele pentru operatiunile de inmatriculare efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului prin oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, tarifele pentru operatiunile efectuate de Biroul unic din cadrul oficiilor registrului comertului, precum si tarifele pentru serviciile de asistenta prestate de oficiile registrului comertului la inregistrarea constituirii comerciantilor;

b) taxele si tarifele pentru autorizarea functionarii comerciantilor, solicitate la constituire;

c) taxele si tarifele pentru obtinerea de la administratia publica locala a autorizatiei de desfasurare a unor activitati economice in mod independent;

d) taxele pentru publicarea, in extras, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a incheierii de inmatriculare pronuntate de judecatorul-delegat la Oficiul registrului comertului de pe langa tribunal;

e) taxele de timbru pentru activitatea notariala, aferente actelor in cazul carora este prevazuta obligativitatea incheierii acestora in forma autentica:

- cand printre bunurile subscrise ca aport in natura la capitalul social se afla un teren;

- cand forma juridica a societatii comerciale implica raspunderea nelimitata a asociatilor sau a unora dintre ei pentru obligatiile sociale;

- cand societatea comerciala se constituie prin subscriptie publica.

studentul care infiinteaza o societate comerciala trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

Facilitatile se acorda o singura data, la constituirea societatii, studentilor care:

a) urmeaza cursurile unei forme de invatamant superior de lunga sau de scurta durata la o institutie de invatamant superior acreditata;

b) este cel putin in anul II de studiu si a promovat toate obligatiile prevazute de senatul universitatii;

c) nu a depasit varsta de 30 de ani.In cazul in care, in perioada de pana la 3 ani de la inmatriculare, intervine cesionarea sau instrainarea partiala ori totala, prin orice modalitate, a partilor sociale sau a actiunilor detinute la societatile comerciale constituite, aceasta are obligatia restituirii integrale a sumelor reprezentand taxe si tarife pentru care s-a acordat scutire de plata.

9. Taxe registrul comertului

T axele si tarifele pentru operatiunile efectuate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale sunt prevazute in HG nr. 913/2004 privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru operatiunile efectuate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale publicata in M.O. nr. 589/2004.


sus

Denunta
clepsidra
Locatie: bucuresti

01.07.2005 3:48     citat 

deosebit de interesant si de la obiect raspunsul tau. sunt sigura ca multi vor beneficia de cele scrise de tine, pt ca mereu, am vazut aceasta intrebare:" cum sa infiintez o firma". acum avem defalcat si cu explicatii, ceea ce e de facut. multumim.

dar ar fi interesant de stiut si ce implica aceasta activitate propusa de mine, stii tu... cumva ca un fel de aspecte mai particulare a problemei date, ca si general.
ca sa ma exprim mai pe inteles , ma gandeam ca exista legi speciale pt gradinite asa cum daca vrei sa deschizi o patiserie ai nevoie sa cunosti si sa urmezi legile de protectie sanitara, anumite retete de preparate etc... asa ma gandesc eu.
eu tocmai aceste legi le caut. pt ca cele spuse in legea invatamantului nu mi se par suficiente.
parca ma gandesc ca ar fi cazul sa stiu si ce conditii trebuie sa indeplineasca o grupa pt copii, cum sa fe bucataria, cum se fac analizele personalului etc.

daca stii cumva ceva despre... ti-as fi recunoscatoare. sarut


sus

Denunta
laucos
Copii
B
A

01.07.2005 3:56     citat 

Din pacate nu exista o legislatie specifica in privinta asta ci tot soiul de norme date de diferite ministere .Daca reusesc sa le adun pe toate o sa le postez. Oricum in momentul in care o infiintezi trebuie mers pe la ministere astfel incat afli direct din gura lupului ce doresc nervos nervos nervos .......oricum astea se schimba de la luna la luna .... plang sau sunt foarte trist plang sau sunt foarte trist plang sau sunt foarte trist plang sau sunt foarte trist plang sau sunt foarte trist

sus

Denunta
Berea
Locatie: in puf

01.07.2005 5:22     citat 

Eu, cand mi-am facut firma, am mers la o firma specializata care mi-a facut totul de la a la z . Singura cred ca dura cam jumatate de an sa ma descurc. prostit De banii aia (nici nu a fost prea scump) m-am descurcat in minimum de timp. trag cu ochiul

sus

Denunta
laucos
Copii
B
A

01.07.2005 5:36     citat 

----------
Berea a scris:
Eu, cand mi-am facut firma, am mers la o firma specializata care mi-a facut totul de la a la z . Singura cred ca dura cam jumatate de an sa ma descurc. prostit De banii aia (nici nu a fost prea scump) m-am descurcat in minimum de timp. trag cu ochiul
----------


Bravo , esti genul meu de fata exclamatie exclamatie foarte fericit exclamatie exclamatie

Asta pentru ca nu adopti '' principiul '' ca de operat nu ne putem opera singuri dar de judecat sau aparat......incercam ..ca deh... ce avem de pierdut ( ca nu exista specialisti) scot limba
sarut sarut sarut pupici


sus

Denunta
clepsidra
Locatie: bucuresti

02.07.2005 3:39     citat 

----------
Berea a scris:
Eu, cand mi-am facut firma, am mers la o firma specializata care mi-a facut totul de la a la z . Singura cred ca dura cam jumatate de an sa ma descurc. prostit De banii aia (nici nu a fost prea scump) m-am descurcat in minimum de timp. trag cu ochiul
----------


rad si noi tot asa vom proceda, pot sa va asigur de asta. dar vreau sa stiu cum decurg treburile, vreau sa stiu de unde sare iepurele foarte fericit asta e una din hibele mele nervos


sus

Denunta
laucos
Copii
B
A

03.07.2005 8:00     citat 

----------
clepsidra a scris:
----------
Berea a scris:
Eu, cand mi-am facut firma, am mers la o firma specializata care mi-a facut totul de la a la z . Singura cred ca dura cam jumatate de an sa ma descurc. prostit De banii aia (nici nu a fost prea scump) m-am descurcat in minimum de timp. trag cu ochiul
----------


rad si noi tot asa vom proceda, pot sa va asigur de asta. dar vreau sa stiu cum decurg treburile, vreau sa stiu de unde sare iepurele foarte fericit asta e una din hibele mele nervos
----------


...................................

-ti-am trimis pe privat regulament (organizare, atributii, etc )


sus

Denunta
meskino
Locatie: focsani
Copii
Natalia-Diana: 15 ani, 2 luni

29.01.2007 12:05   despre infiintarea unei gradinite  citat 

Buna.un regulament de functionare pt o gradinita particulara aveti idee unde pot gasi?

sus

Denunta
laucos
Copii
B
A

29.01.2007 1:07     citat 

http://www.edu.ro/index.php/articles/c635/

http://www.edu.ro/index.php/articles/4952

Ai acolo un fisier pdf care trebuie sa il descarci. In el gasesti informatiile necesare pentru acreditarea unei gradinite.

http://www.edu.ro/index.php/articles/7353

Un altul

http://www.edu.ro/index.php/articles/7352

http://www.edu.ro/index.php/articles/7376

Nr. înregistrare......... din data..................... Nr. înregistrare ARACIP………… din data ……….Cerere de declanşare a procedurii de evaluare externă

Având în vedere prevederile art. 29 alin.(1), (2), (4), precum şi ale art. 30 lit. a şi b din O.UG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu completări şi modificări prin Legea nr. 87/2006,
În temeiul prevederilor art. 3 alin. (1), (2), precum şi ale art. 5 alin. (1), (2) din H.G. nr. 22/2007 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

Vă solicităm declanşarea procedurii de evaluare externă în vederea obţinerii autorizării de funcţionare provizorie pentru unitatea învăţământ cu denumirea ………………………………………………………………………………………………………….de nivel................................................................................................................................................., filiera/filierele** …………………………………………………………............................................, profilul/domeniul*.................................................................................................................................., specializarea/calificarea profesională* ................................................................................................, cu forma de învăţământ......................................................................................................................, cu un număr de ……………………….clase/ grupe.


Unitatea de învăţământ va avea sediul în (judeţ, localitate, stradă, nr., cod poştal)……….......
………………………………………………………………………………………………………….,
tel………………………, fax……………………….., e-mail………………………………................

Prezenta solicitare este însoţită de raportul de evaluare internă, întocmit în conformitate cu prevederile sus-menţionate.Nume şi prenume.............................................
Semnătura........................................................
Funcţie……………………………………….


L.S.


Domnului Şerban IOSIFESCU, Preşedinte al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar

* Dacă este cazul
**Doar pentru nivelul de învăţământ licealRaportul de evaluare interna în vederea autorizarii

Raportul de evaluare interna trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:
a) fisa - tip a raportului de evaluare interna;
b) proiect privind dezvoltarea, pe termen mediu 3-5 ani, a unitatii de învatamânt;
c) planuri operationale pentru primul an de functionare a unitatii de învatamânt;
d) oferta educationala;
e) acte privind persoana juridica initiatoare:
- actele care atesta înfiintarea si/ sau dobândirea personalitatii juridice, dupa caz;
- actul constitutiv si statutul de organizare si functionare a persoanei juridice;
- certificat de înregistrare fiscala a persoanei juridice;
f) acte privind spatiile de învatamânt si baza materiala, precum si regimul de detinere al
acestora (detinerea în proprietate, în administrare sau în folosinta, dupa caz, a spatiilor si
a bazei materiale; se vor anexa copii de pe actele de provenienta, respectiv copii de pe
contractele de închiriere);
- lista dotarilor disponibile (mobilier si echipament didactic), regimul juridic al acestora
(pentru calculatoare se vor mentiona numarul acestora si generatia) si valoarea totala a
acestora;
- lista cu fondul de carte propriu (numar de volume, domeniul de referinta, valoare totala)
din dotarea bibliotecii;
- autorizatie sanitara de functionare, vizata pe anul în curs (pentru spatiul în care se va
desfasura activitatea instructiv-educativa);
- aviz PSI (pentru spatiul în care se va desfasura activitatea instructiv-educativa), daca
este cazul, conform legislatiei în vigoare;
g) acte privind curriculumul:
- lista planurilor de învatamânt si a programelor scolare aprobate de Ministerul Educatiei
si Cercetarii, ce vor fi utilizate în unitatea de învatamânt;
- lista de auxiliare curriculare ce vor fi utilizate (ghiduri, culegeri si altele asemenea),
conform normativelor în vigoare la acea data, corespunzatoare tipului, nivelului si formei
de învatamânt;
h) acte privind personalul didactic:
- lista cadrelor didactice care vor functiona în unitatea de învatamânt;
- declaratia - angajament a fiecarui cadru didactic care urmeaza sa desfasoare activitati de
învatamânt în unitatea scolara respectiva;
- stat de functii pentru personalul ce urmeaza a fi angajat în unitatea de învatamânt;
i) modelul de contract de scolarizare ce va fi utilizat, daca este cazul;
j) proiectul de regulament intern al unitatii de învatamânt;
k) ordinul de plata a tarifului de evaluare, dupa caz.

LEGEA ACREDITARII


sus

Denunta
laucos
Copii
B
A

29.01.2007 1:24     citat 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A UNITĂŢILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR (Cap. I - III)
04 Octombrie 2005


CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de invăţămant preuniversitar, denumit in continuare regulament, cuprinde norme referitoare la organizarea şi funcţionarea unităţilor de invăţămant preuniversitar de stat şi particular, in conformitate cu Legea invăţămantului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.2. Respectarea regulamentului este obligatorie pentru personalul de conducere, indrumare şi control din Ministerul Educaţiei şi Cercetării, din inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, denumite in continuare inspectorate şcolare, pentru personalul de conducere, indrumare, control, didactic de predare şi instruire practică, didactic auxiliar, nedidactic, pentru elevii şi părinţii care vin in contact cu unitatea de invăţămant.

Art.3. In Romania, cetăţenii au drepturi egale de acces la toate nivelurile şi formele de invăţămant, indiferent de condiţia socială şi materială, de sex, de rasă, de naţionalitate, de apartenenţă politică sau religioasă, fără restricţii care ar putea constitui o discriminare sau o segregare.

Art.4. Statul coordonează şi sprijină organizarea şi funcţionarea unităţilor de invăţămant de pe teritoriul ţării. Sprijinul acordat de stat nu afectează, in limitele legii, independenţa instituţională in organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice unităţilor de invăţămant.

Art. 5. Activitatea de instruire şi educaţie din cadrul unităţilor de invăţămant se desfăşoară potrivit principiilor Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, ale Convenţiei cu privire la drepturile copilului şi potrivit actelor normative generale şi speciale.

Art.6. (1) Unităţile de invăţămant sunt organizate şi funcţionează in baza legislaţiei generale şi speciale, a actelor normative elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, a prezentului regulament, a deciziilor inspectoratului şcolar şi a regulamentului intern al fiecărei unităţi.

(2) Regulamentul intern este aprobat de Consiliul de administraţie, cu participarea reprezentanţilor organizaţiilor sindicale, recunoscute la nivel de ramură, existente in şcoală şi cuprinde reglementări specifice condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii, in concordanţă cu prevederile legale, in vigoare.

(3) Regulamentul intern se propune şi se dezbate de către consiliul profesoral, la care participă, cu drept de vot, şi personalul didactic auxiliar şi nedidactic, reprezentanţi ai părinţilor şi ai elevilor din clasele a IX a – a XII-a/a XIII-a.

(4) Respectarea regulamentului intern este obligatorie pentru tot personalul salariat al unităţii de invăţămant, pentru elevii şi părinţii/reprezentanţii legali ai acestora.

Art.7. In incinta unităţilor de invăţămant preuniversitar sunt interzise, potrivit legii, crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de propagandă politică şi prozelitism religios, orice formă de activitate care incalcă normele convieţuirii sociale, care pun in pericol sănătatea fizică, psihică a elevilor, a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic.

Art.8. (1) Anul şcolar incepe la 1 septembrie şi se incheie la 31 august din anul calendaristic următor.

(2) Structura anului şcolar, respectiv perioadele de desfăşurare a cursurilor, a vacanţelor şi a sesiunilor de examene se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, după consultarea reprezentanţilor federaţiilor sindicale, reprezentative la nivel de ramură - invăţămant.

(3) In situaţii obiective, ca de exemplu: epidemii, calamităţi naturale etc. cursurile şcolare pot fi suspendate pe o perioadă determinată.

(4) Suspendarea cursurilor şcolare se poate face, după caz:
a) la nivelul unităţii de invăţămant, la cererea directorului, după consultarea sindicatelor şi cu aprobarea inspectorului şcolar general;
b) la nivelul grupurilor de unităţi din acelaşi judeţ/municipiu Bucureşti, la cererea inspectorului şcolar general, cu aprobarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării.
c) la nivel regional sau naţional, prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării.

(5) Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei şcolare pană la sfarşitul semestrului, respectiv al anului şcolar. Aceste măsuri se stabilesc prin decizie a directorului unităţii/unităţilor de invăţămant.

Art.9. Pentru invăţămantul seral, cu frecvenţă redusă şi pentru invăţămantul la distanţă, structura anului şcolar, efectivele colectivelor de elevi şi modalităţile de evaluare sunt aceleaşi cu cele din invăţămantul de zi, cu adaptările specifice.


CAPITOLUL II - ORGANIZAREA UNITĂŢILOR DE INVĂŢĂMANT
Art.10. (1) Reţeaua unităţilor de invăţămant de stat care organizează cursuri de zi, serale, cu frecvenţă redusă şi la distanţă, precum şi planurile de şcolarizare se aprobă, potrivit prevederilor legale in vigoare.

(2) Unităţile de invăţămant primar şi gimnazial sunt obligate să şcolarizeze, cu prioritate, in limita planului de şcolarizare aprobat, elevii care au domiciliul in aria de cuprindere a unităţii de invăţămant respective. Inscrierea se face in urma unei solicitări scrise din partea părintelui / tutorelui legal.

(3) Părintele/tutorele legal are dreptul de a solicita şcolarizarea fiului/fiicei sale la o altă unitate şcolară de invăţămant primar sau gimnazial decat cea la care domiciliul său este arondat. Inscrierea se face in urma unei solicitări scrise din partea părintelui / tutorelui legal şi se aprobă de către consiliul de administraţie al unităţii de invăţămant la care se solicită inscrierea, in limita planului de şcolarizare aprobat, după asigurarea şcolarizării elevilor aflaţi in aria de cuprindere a şcolii respective.

(4) Inspectoratele şcolare stabilesc arondarea străzilor din fiecare localitate la unităţile de invăţămant primar/gimnazial cele mai apropiate. Arondarea se face, inclusiv, pentru unităţile de invăţămant liceal sau profesional, care organizează clase de invăţămant primar / gimnazial.

(5) Unităţile şcolare, cu sprijinul autorităţilor locale şi al serviciului de evidentă a populaţiei, au obligaţia de a face, anual, recensămantul copiilor de 6 / 7 ani din zona arondată.

Art.11. (1) In invăţămantul preuniversitar, formaţiunile de studiu cuprind grupe, clase sau ani de studiu, conform art.158 din Legea invăţămantului nr.84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Activitatea de invăţămant pe grupe de studiu se reglementează prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.

(2) Studiul disciplinelor de specialitate din invăţămantul de artă şi sportiv se realizează pe clase, pe grupe sau individual, potrivit criteriilor stabilite de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin metodologii specifice.

(3) Ministerul Educaţiei şi Cercetării poate stabili, prin reglementări specifice, şi alte discipline de invăţămant la care predarea se face pe grupe sau individual.

Art.12. (1) La inscrierea in invăţămantul gimnazial, liceal, şi profesional (şcoala de arte si meserii şi anul de completare), continuitatea studiului limbilor moderne se asigură in funcţie de oferta educaţională a unităţii de invăţămant.

(2) La inscrierea in invăţămantul liceal şi profesional (şcoala de arte si meserii şi anul de completare), pentru a evita impărţirea excesivă a elevilor in grupe de studiu al unor limbi moderne, directorul unităţii de invăţămant poate interveni, la solicitarea scrisă a părinţilor şi a elevilor, pentru inversarea ordinii de studiere a celor două limbi sau chiar pentru schimbarea lor.

Art.13. (1) In invăţămantul liceal, in cadrul aceluiaşi profil/specializare, clasele se constituie in funcţie de oferta educaţională a unităţii de invăţămant, de limbile moderne care se studiază in unitatea de invăţămant, de opţiunile elevilor şi de alte criterii proprii, cuprinse in regulamentul intern.

(2) Pentru studiul disciplinelor din Curriculum la decizia şcolii, al limbilor moderne sau pentru situaţii speciale, clasele pot fi impărţite in grupe. Constituirea de grupe poate fi efectuată numai in situaţia in care studiul cu intreaga clasă nu este posibil.

(3) O grupă de studiu conţine minimum 10 elevi; in situaţii speciale, inspectoratul şcolar poate aproba grupe cuprinzand cel puţin 7 elevi, cu asumarea consecinţelor financiare implicate.

(4) In invăţămantul preuniversitar, in situaţii speciale, grupele, clasele şi anii de studiu sub efectiv funcţionează cu aprobarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

Art.14. (1) In unităţile de invăţămant preuniversitar, cursurile se desfăşoară intr-un singur schimb, in situaţia in care resursele materiale şi umane permit acest lucru.

(2) Invăţămantul primar, precum şi clasele terminale din invăţămantul gimnazial, liceal şi din şcoala de arte şi meserii funcţionează, de regulă, in această ordine, in programul de dimineaţă.

(3) In invăţămantul primar, ora de curs este de 45 de minute, cu o pauză de 15 minute, după fiecare oră şi o pauză de 20 de minute, după cea de-a doua oră de curs.

(4) In situaţiile in care clasele I - a IV-a funcţionează impreună cu clasele din alte cicluri de invăţămant, ora de curs este de 50 de minute, iar in ultimele cinci minute invăţătorii organizează activităţi extracurriculare, de tip recreativ.

(5) Pentru clasele din invăţămantul gimnazial, liceal, profesional (şcoala de arte si meserii şi anul de completare) şi din invăţămantul postliceal, ora de curs este de 50 de minute, cu o pauză de 10 minute după fiecare oră; după a treia oră de curs, se poate stabili o pauză de 15 minute.

(6) In situaţii speciale şi pe o perioadă determinată, durata orelor de curs şi durata pauzelor pot fi modificate, cu aprobarea inspectorului şcolar general, la propunerea, bine fundamentată, a consiliului de administraţie al unităţii de invăţămant.


CAPITOLUL III - CONDUCEREA UNITĂŢILOR DE INVĂŢĂMANT
Secţiunea 1-Dispoziţii generale

Art.15. (1) Conducerea unităţilor de invăţămant preuniversitar este asigurată in conformitate cu prevederile Legii invăţămantului nr.84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) La nivelul fiecărei unităţi de invăţămant din Romania, se infiinţează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii in educaţie, conform prevederilor legale in vigoare.

Secţiunea a 2- a – Directorul

Art.16. (1) Directorul exercită conducerea executivă a unităţii de invăţămant, in conformitate cu atribuţiile conferite de lege, cu hotărarile Consiliului de administraţie al unităţii de invăţămant, precum şi cu alte reglementări legale.

(2) Directorul este subordonat inspectoratului şcolar, reprezentat prin inspectorul şcolar general. Fişa postului şi fişa de evaluare ale directorului sunt elaborate de inspectoratul şcolar, in baza reperelor stabilite şi comunicate in teritoriu de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

(3) Directorul reprezintă unitatea de invăţămant in relaţiile cu terţe persoane fizice şi juridice, in limitele competenţelor prevăzute de lege.

(4) Directorul trebuie să manifeste loialitate faţă de unitatea de invăţămant, credibilitate şi responsabilitate in deciziile sale, incredere in capacităţile angajaţilor, să incurajeze şi să susţină colegii, in vederea motivării pentru formare continuă şi pentru crearea in unitate a unui climat optim desfăşurării procesului de invăţămant.

(5) Directorul unităţii de invăţămant cu personalitate juridică, in care funcţionează compartiment financiar-contabil prin care se realizează evidenţa contabilă sintetică şi analitică, precum şi execuţia bugetară, coordonează direct acest compartiment. Personalul compartimentului financiar-contabil este subordonat directorului şi işi desfăşoară activitatea conform atribuţiilor stabilite de acesta, prin fişa postului.

(6) Directorul are drept de indrumare şi control asupra activităţii intregului personal salariat al unităţii de invăţămant; el colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic.

(7) Vizitarea unităţii de invăţămant şi asistenţa la orele de curs sau la activităţi şcolare / extraşcolare, efectuate de către persoane din afara unităţii de invăţămant, se fac numai cu aprobarea directorului, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor cu drept de control asupra unităţilor de invăţămant.

Art.17. (1) Drepturile şi obligaţiile directorului unităţii şcolare sunt cele prevăzute de lege, de prezentul regulament, precum şi de regulamentul intern.

(2) Directorul beneficiază de indemnizaţie de conducere, conform reglementărilor legale in vigoare.

(3) Norma didactică de predare a directorului şi/ sau degrevarea de ore a acestuia se stabilesc prin fişa postului, in baza normelor metodologice aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

(4) Perioada concediului anual de odihnă al directorului se aprobă de către inspectorul şcolar general.

Art.18. (1) Directorul este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, in faţa cărora prezintă rapoarte semestriale şi anuale.

(2) In cazul in care hotărarile acestor organisme incalcă prevederile legale, directorul are dreptul să interzică aplicarea lor şi este obligat să informeze, in acest sens, in termen de 3 zile, inspectorul şcolar general.

(3) Directorul numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amanări sau diferenţe. Preşedinte al acestor comisii este directorul sau directorul adjunct.

Art.19. In realizarea funcţiei de conducere, directorul are următoarele atribuţii:
a) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare a şcolii, prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia;
b ) este direct responsabil de calitatea educaţiei furnizate de unitatea de invăţămant;
c) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de invăţămant similare din Uniunea Europeană sau din alte zone;
d) emite decizii şi note de serviciu care vizează realizarea obiectivelor politicii educaţionale şi de dezvoltare instituţională;
e) propune inspectorului şcolar general proiectul planului de şcolarizare, avizat de consiliul profesoral, de Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social in Formarea Profesională (pentru invăţămantul profesional, tehnic şi postliceal) şi aprobat de consiliul de administraţie;
f) numeşte invăţătorii / diriginţii la clase şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, care este şi şeful comisiei diriginţilor, in urma consultării şefilor de catedră/ ai comisiilor metodice, cu respectarea principiului continuităţii şi al performanţei;
g) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu;
h) in baza propunerilor primite, numeşte şefii catedrelor şi ai comisiilor metodice, comisia pentru curriculum, comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, şefii compartimentelor funcţionale, ai comisiilor şi colectivelor pe domenii şi solicită avizul consiliului profesoral cu privire la programele de activitate ale acestora;
i) numeşte, dintre membrii comisiei de curriculum, echipa de intocmire a orarului unităţii de invăţămant, pe care il verifică şi il aprobă;
j) poate propune consiliului profesoral, spre aprobare, cadre didactice care să facă parte din consiliul de administraţie şi solicită Consiliului elevilor, Consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, Consiliului local, desemnarea reprezentanţilor lor in consiliul de administraţie al unităţii de invăţămant;
k) stabileşte atribuţiile directorului/directorilor adjuncţi, ai şefilor catedrelor şi ai comisiilor metodice, ai colectivelor pe domenii, precum şi responsabilităţile membrilor consiliului de administraţie;
l) vizează fişele posturilor pentru personalul din subordine, conform legii şi contractului colectiv de muncă;
m) elaborează, după consultarea şefilor de catedre /comisii metodice, proiectele de incadrare pe discipline de invăţămant, urmărind respectarea principiului continuităţii;
n) asigură, prin şefii catedrelor şi ai comisiilor metodice, aplicarea planului de invăţămant, a programelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare;
o) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate in activitatea de indrumare, control şi evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară in unitatea de invăţămant. Instrumentele respective se aprobă in Consiliul de administraţie al unităţii de invăţămant, cu avizul consultativ al sindicatelor reprezentate la nivelul unităţii şcolare;
p) controlează, cu sprijinul şefilor de catedră, calitatea procesului instructiv-educativ. In cursul unui an şcolar, directorul efectuează săptămanal 3-4 asistenţe la orele de curs, astfel incat fiecare cadru didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru. La asistenţele efectuate sau la unele activităţi ale catedrelor, directorul este insoţit, de regulă, de şeful de catedră;
r) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului didactic, didactic-auxiliar şi nedidactic;
s) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic şi al elevilor; atribuţiile acestora sunt precizate in regulamentul intern al unităţii de invăţămant;
t) aprobă graficul desfăşurării tezelor semestriale;
u) coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice cu rezultate deosebite, pentru elevii care participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale;
v) aprobă regulamentele de funcţionare a cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de invăţămant:
w) indeplineşte atribuţiile stabilite prin alte metodologii aprobate de M.Ed.C.

Art.20. Directorul, in calitate de angajator, are următoarele atribuţii:
a) incheie contracte individuale de muncă cu personalul angajat şi aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform codului muncii şi contractului colectiv de muncă aplicabil;
b) aprobă concediu fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru intreg personalul, in condiţiile asigurării suplinirii activităţii acestora;
c) consemnează zilnic, in condica de prezenţă, absenţele şi intarzierile de la orele de curs ale personalului didactic de predare şi de instruire practică, precum şi ale personalului didactic auxiliar şi nedidactic, de la programul de lucru;
d) atribuie, prin decizie internă, personalului didactic titular, personalului asociat sau cadrelor didactice pensionate, in regim de cumul sau plată cu ora, orele de curs rămase neocupate;
e) numeşte şi eliberează din funcţie personalul didactic auxiliar şi nedidactic, conform legislaţiei in vigoare;
f) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de invăţămant, de la o gradaţie salarială la alta, in condiţiile prevăzute de legislaţia in vigoare.

Art.21. Directorul unităţii de invăţămant, in calitate de evaluator, are următoarele atribuţii:
a) informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului didactic, pe care il propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor Legii nr. 128/1997, privind statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.
b) apreciază personalul didactic de predare şi de instruire practică, la inspecţiile pentru obţinerea gradelor didactice, precum şi pentru acordarea salariului de merit şi a gradaţiilor de merit.

Art.22. Directorul unităţii de invăţămant, in calitate de ordonator de credite, răspunde de:
a) elaborarea proiectului de buget propriu;
b) urmărirea modului de incasare a veniturilor;
c) necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării creditelor bugetare, in limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu;
d) integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate in administrare;
e) organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară.

Art.23. Directorul unităţii de invăţămant indeplineşte şi următoarele atribuţii:
a) numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de invăţămant şi de completarea carnetelor de muncă;
b) răspunde de intocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea actelor de studii;
c) răspunde de intocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară;
d) răspunde de realizarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea bazei materiale şi sportive a unităţii de invăţămant, coordonează activitatea din internat şi de la cantină;
e) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;
f) răspunde de corectitudinea incadrării personalului şi de intocmirea, la termen, a statelor lunare de plată a drepturilor salariale;
g) supune, spre aprobare, consiliului reprezentativ al părinţilor o listă de priorităţi care vizează conservarea patrimoniului, completarea şi modernizarea bazei materiale şi sportive, reparaţii, imbogăţirea fondului de carte al bibliotecii, stimularea elevilor capabili de performanţe şcolare, precum şi a celor cu situaţie materială precară, din fondurile gestionate de consiliul reprezentativ al părinţilor;
h) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din invăţămantul obligatoriu, conform prevederilor Legii invăţămantului nr.84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi alegerea manualelor pentru elevi;
i) asigură, prin diriginţi/invăţători, distribuirea carnetelor pentru plata alocaţiei de stat pentru copii şi răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii de invăţămant, conform legislaţiei in vigoare;
j) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, in unitatea de invăţămant;
k) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvarşite de personalul unităţii de invăţămant, in limita prevederilor legale in vigoare;
l) aplică sancţiunile prevăzute de prezentul regulament şi de regulamentul intern, pentru abaterile disciplinare săvarşite de elevi.

Art.24. Anual, directorul elaborează un raport general privind starea şi calitatea invăţămantului din unitatea şcolară pe care o conduce. Raportul general privind starea şi calitatea invăţămantului din unitatea şcolară este prezentat in consiliul profesoral şi in Consiliul reprezentativ al părinţilor. Un rezumat al acestuia, conţinand principalele constatări, va fi făcut public, inclusiv prin afişare clasică sau electronică.

Art.25. In comunele şi oraşele mici, cu mai multe unităţi de invăţămant, directorul uneia dintre acestea poate primi, din partea inspectorului şcolar general, atribuţii de coordonare a activităţii din cadrul celorlalte şcoli, in condiţii stabilite de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Art.26. (1) Directorul adjunct işi desfăşoară activitatea in subordinea directorului, care ii elaborează fişa postului, in concordanţă cu atribuţiile stabilite prin prezentul regulament şi prin regulamentul intern, ii evaluează activitatea şi ii acordă calificativul anual; acesta răspunde in faţa directorului, a consiliului profesoral, a consiliului de administraţie şi a organelor de indrumare, evaluare şi control, pentru activitatea proprie, conform fişei postului.

(2) Directorul adjunct răspunde de activitatea educativă şcolară şi extraşcolară din unitatea de invăţămant şi indeplineşte atribuţiile delegate de către director pe perioade determinate, precum şi pe cele stabilite prin fişa postului şi prin regulamentul intern al unităţii de invăţămant şi preia toate prerogativele directorului, in lipsa acestuia.

(3) In unităţile de invăţămant gimnazial, liceal şi profesional (şcolile de arte şi meserii şi anul de completare), directorul adjunct avizează activitatea coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, numit din randul cadrelor didactice angajate ale şcolii.

Secţiunea a 3-a - Consiliul profesoral

Art.27. (1) Consiliul profesoral este alcătuit din totalitatea personalului didactic de predare şi de instruire practică, cu norma de bază in unitatea de invăţămant respectivă, titular şi suplinitor şi are rol de decizie in domeniul instructiv-educativ. Personalul didactic auxiliar al unităţii de invăţămant este obligat să participe la şedinţele consiliului profesoral, atunci cand se discută probleme referitoare la activitatea acestuia şi atunci cand este invitat, absenţele nemotivate constituindu-se in abateri disciplinare.

(2) La şedinţele consiliului profesoral, directorul invită, in funcţie de tematica dezbătută, reprezentanţi desemnaţi ai părinţilor, ai consiliului elevilor, ai autorităţilor locale şi ai partenerilor sociali.

(3) Consiliul profesoral se intruneşte la inceputul şi la sfarşitul fiecărui semestru. De asemenea, acesta se intruneşte in următoarele situaţii: cand directorul consideră necesar, la solicitarea a 2/3 din membrii Consiliului elevilor, a jumătate plus unu din membrii Consiliului reprezentativ /Asociaţiei părinţilor sau la solicitarea a 2/3 din membrii Consiliul de administraţie.

(4) Consiliul profesoral poate fi convocat in şedinţă extraordinară şi la cererea a minimum o treime din numărul membrilor săi.

(5) Participarea la şedinţele consiliului profesoral este obligatorie pentru cadrele didactice; absenţa nemotivată de la aceste şedinţe se consideră abatere disciplinară.

(6) Directorul unităţii de invăţămant numeşte, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, care are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor consiliului profesoral.

(7) La sfarşitul fiecărei şedinţe a consiliului profesoral, toţi membrii şi invitaţii, in funcţie de situaţie, au obligaţia să semneze procesul-verbal, incheiat cu această ocazie. Directorul unităţii de invăţămant răspunde de acest lucru. Lipsa cvorumului de semnături anulează valabilitatea punerii in aplicare a hotărarilor şedinţei respective.

(cool Procesele-verbale se scriu in "Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral" care se inregistrează in unitatea de invăţămant pentru a deveni document oficial, se leagă şi se numerotează. Pe ultima foaie, directorul unităţii de invăţămant ştampilează şi semnează, pentru autentificarea numărului paginilor şi a registrului.

(9) Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, este insoţit, in mod obligatoriu, de dosarul care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.). Cele două documente oficiale, registrul şi dosarul, se păstrează intr-un fişet securizat, ale cărui chei se găsesc la secretarul şi la directorul unităţii de invăţămant.

Art.28. Consiliul profesoral are următoarele atribuţii:
a) analizează şi dezbate raportul de evaluare internă privind calitatea educaţiei şi raportul general privind starea şi calitatea invăţămantului din unitatea şcolară;
b) dezbate, avizează şi propune Consiliului de administraţie, spre aprobare, planul de dezvoltare a şcolii;
c) dezbate şi aprobă rapoartele de activitate, programele semestriale, planul anual de activitate precum şi eventuale completări sau modificări ale acestora ;
d) alege cadrele didactice care fac parte din Consiliul de administraţie şi actualizează, dacă este cazul, componenţa acestuia;
e) aprobă componenţa nominală a comisiilor/catedrelor metodice din unitatea de invăţămant;
f)validează raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentată de fiecare invăţător/diriginte, precum şi situaţia şcolară după incheierea sesiunii de amanări, diferenţe şi corigenţe;
g) numeşte comisiile de cercetare a faptelor care constituie abateri disciplinare, săvarşite de personalul salariat al unităţii de invăţămant, conform legislaţiei in vigoare;
h) stabileşte sancţiuni disciplinare, pe baza raportului comisiei de cercetare, conform prevederilor legale in vigoare, ale prezentului regulament şi ale regulamentului intern;
i) decide asupra tipului de sancţiune disciplinară aplicată elevilor care săvarşesc abateri;
j) decide asupra acordării recompenselor pentru elevi şi pentru personalul salariat al unităţii de invăţămant, conform reglementărilor in vigoare;
k) validează notele la purtare mai mici de 7, precum si calificativele la purtare mai mici de "bine", pentru clasele I-IV;
l)validează oferta de discipline opţionale pentru anul şcolar in curs;
m) avizează proiectul planului de şcolarizare;
n) formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului de instruire practică şi de predare, care solicită acordarea salariului de merit, a gradaţiei de merit sau a altor distincţii şi premii, potrivit legii, pe baza raportului de autoevaluare a activităţii desfăşurate de acesta;
o) dezbate şi avizează regulamentul intern al unităţii de invăţămant, in şedinţă la care participă cel puţin 2/3 din personalul salariat al unităţii de invăţămant;
p) dezbate, la solicitarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, a inspectoratului şcolar sau din proprie iniţiativă, proiecte de legi sau de acte normative, care reglementează activitatea instructiv-educativă şi transmite inspectoratului şcolar propuneri de modificare sau de completare;
q) dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea activităţii instructiv-educative din unitatea de invăţămant.

Art.29. (1) Şedinţele consiliului profesoral al unităţii de invăţămant se constituie legal in prezenţa a 2/3 din numărul total al membrilor.

(2) Hotărarile se iau prin vot deschis sau secret, in funcţie de opţiunea membrilor, cu cel puţin jumătate plus unu din numărul total al acestora şi sunt obligatorii pentru intregul personal salariat al unităţii de invăţămant.

Secţiunea a 4-a - Consiliul de administraţie

Art.30. (1) Consiliul de administraţie funcţionează conform prevederilor Legii invăţămantului nr.84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 128/1997, privind Statutul personalului didactic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale prezentului regulament.

(2) Consiliul de administraţie are rol de decizie in domeniul organizatoric şi administrativ.

Art.31. Atribuţiile consiliului de administraţie sunt:
a) asigură respectarea prevederilor legislaţiei in vigoare, ale actelor normative emise de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi ale deciziilor inspectorului şcolar general;
b) administrează, prin delegare din partea consiliului local, terenurile şi clădirile in care işi desfăşoară activitatea unităţile de invăţămant preuniversitar şi prin preluare de la vechiul consiliu de administraţie, celelalte componente ale bazei materiale-mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale care sunt de drept proprietatea unităţii de invăţămant.
c) aprobă planul de dezvoltare a şcolii, elaborat de un grup de lucru desemnat de director, după dezbaterea şi avizarea sa in consiliul profesoral;
d) aprobă regulamentul intern al unităţii de invăţămant, după ce a fost dezbătut in Consiliul profesoral şi in comisia paritară;
e) elaborează, prin consultare cu sindicatele, fişele şi criteriile de evaluare specifice unităţii de invăţămant, pentru personalul nedidactic, in vederea acordării calificativelor anuale, primelor lunare şi salariilor de merit;
f) acordă calificative anuale pentru intreg personalul salariat, pe baza propunerilor rezultate din raportul general privind starea şi calitatea invăţămantului din unitatea şcolară, a analizei şefilor catedrelor/comisiilor metodice, a celorlalte compartimente funcţionale;
g) aprobă, la propunerea directorului, acordarea salariului de merit pentru toate categoriile de salariaţi din unitatea de invăţămant. Pentru personalul didactic de predare şi de instruire practică, aprobarea se acordă pe baza aprecierilor sintetice ale consiliului profesoral şi cu respectarea metodologiei specifice;
h) stabileşte acordarea premiilor lunare pentru personalul unităţii de invăţămant;
i) stabileşte perioadele concediului de odihnă, pe baza cererilor individuale scrise ale tuturor salariaţilor unităţii de invăţămant, a propunerilor directorului şi in urma consultării sindicatelor;
j) stabileşte componenţa şi atribuţiile comisiilor de lucru din unitatea de invăţămant;
k) controlează periodic parcurgerea materiei şi evaluarea ritmică a elevilor, solicitand rapoarte sintetice din partea şefilor de catedre/comisii metodice;
l) aprobă acordarea burselor şcolare, conform legislaţiei in vigoare;
m) avizează şi propune consiliului local, spre aprobare, proiectul planului anual de venituri şi cheltuieli, intocmit de director şi contabilul şef, pe baza solicitărilor şefilor catedrelor/comisiilor metodice şi ale compartimentelor funcţionale;
n) hotărăşte strategia de realizare şi gestionare a resurselor financiare extrabugetare, conform legislaţiei in vigoare;
o) acordă avizul consultativ pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct;
p) propune nivelul indemnizaţiei de conducere a directorului;
q) avizează proiectele de plan anual de şcolarizare, de state de funcţii şi de buget ale unităţii de invăţămant;
r) stabileşte structura şi numărul posturilor pentru personalul didactic auxiliar, pe baza criteriilor de normare elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, pentru fiecare categorie de personal;
s) aprobă strategia de dezvoltare a resurselor umane la nivelul unităţii şcolare;
t) validează raportul general privind starea şi calitatea invăţămantului din unitatea şcolară şi promovează măsuri ameliorative, conform normelor legale in vigoare

Art.32. Membrii consiliului de administraţie coordonează şi răspund de domenii de activitate, pe baza delegării de sarcini stabilite de preşedintele consiliului, prin decizie.

Art.33. (1) Consiliul de administraţie al unităţii de invăţămant este format, potrivit legii, din 9-15 membri, intre care:
a) directorul unităţii de invăţămant;
b) directorii adjuncţi;
c) 1-5 reprezentanţi ai cadrelor didactice, aleşi de consiliul profesoral;
d) contabil / contabil şef, dacă există la nivelul unităţii şcolare;
e) reprezentanţi ai autorităţii publice locale, ai asociaţiei de părinţi, ai elevilor din clasele a IX –a – a XII-a /a XIII-a, ai agenţilor economici (obligatoriu pentru invăţămantul profesional şi tehnic), precum şi ai instituţiilor şi organizaţiilor comunităţii locale;
(f) in mediul rural se va avea in vedere ca, in consiliile de administraţie, să fie reprezentate corespunzător structurile şcolare din satele care aparţin localităţilor respective; reprezentarea poate fi asigurată de către cadrul didactic coordonator al structurii şcolare;

(2) Personalul didactic de predare şi de instruire practică, care face parte din consiliul de administraţie, este ales de consiliul profesoral, la propunerea directorului sau a celorlalţi membri ai acestuia, dintre cadrele didactice care au calităţi manageriale şi performanţe profesionale deosebite.

(3) Preşedintele consiliului de administraţie este directorul unităţii de invăţămant.

(4) La şedinţele consiliului de administraţie participă, fără drept de vot, cu statut de observator/ observatori, liderul sindical / liderii sindicali din unitatea de invăţămant. Punctul de vedere al liderului sindical se menţionează in procesul-verbal al şedinţei.

(5) Preşedintele consiliului de administraţie invită in scris, cu 48 de ore inainte de data şedinţei, membrii consiliului de administraţie şi observatorii, care nu fac parte din personalul şcolii.

(6) Preşedintele consiliului de administraţie numeşte, prin decizie, secretarul consiliului de administraţie, care are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor consiliului de administraţie.

(7) La sfarşitul fiecărei şedinţe a consiliului de administraţie, toţi membrii şi invitaţii, dacă există, au obligaţia să semneze procesul-verbal, incheiat cu această ocazie. Preşedintele consiliului răspunde de acest lucru. Lipsa cvorumului de semnături anulează valabilitatea punerii in aplicare a hotărarilor şedinţei respective.

(cool Procesele-verbale se scriu in "Registrul de procese-verbale ale consiliului de administraţie", care se inregistrează in unitatea de invăţămant pentru a deveni document oficial, se leagă şi se numerotează. Pe ultima foaie, preşedintele ştampilează şi semnează, pentru autentificarea numărului paginilor şi a registrului.

(9) Registrul de procese-verbale ale consiliului de administraţie este insoţit, in mod obligatoriu, de dosarul care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.). Cele două documente oficiale, registrul şi dosarul, se păstrează in biroul directorului, intr-un fişet securizat, ale cărui chei se găsesc la preşedintele şi la secretarul consiliului.

Art.34. (1) Consiliul de administraţie se intruneşte lunar, precum şi ori de cate ori consideră necesar directorul sau o treime din membrii acestuia şi este legal constituit in prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul membrilor săi. Consiliul de administraţie este convocat şi la solicitarea a 2/3 din membrii consiliului elevilor, sau a jumătate plus unu din membrii consiliului reprezentativ al părinţilor/asociaţiei de părinţi.

(2) Hotărarile consiliului de administraţie se iau prin vot, cu jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi.

Secţiunea a 5-a - Catedrele/comisiile metodice

Art.35. (1) In cadrul aceleiaşi unităţi de invăţămant, catedrele/comisiile metodice se constituie din minimum patru membri, pe discipline de studiu, pe discipline inrudite sau pe arii curriculare.

(2) In invăţămantul primar, catedrele/comisiile metodice se constituie pe ani de studiu, pe grupe de clase sau pe ciclu de invăţămant.

Art.36. Atribuţiile catedrelor/comisiilor metodice sunt următoarele:
a) elaborează propunerile pentru oferta educaţională a unităţii de invăţămant şi strategia acesteia, cuprinzand obiective, finalităţi, resurse materiale şi umane, curriculum la decizia şcolii;
b) elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale;
c) consiliază cadrele didactice, in procesul de elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor semestriale;
d) elaborează instrumentele de evaluare şi notare;
e) analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor;
g) monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul in care se realizează evaluarea elevilor;
f) organizează şi răspunde de desfăşurarea recapitulărilor finale; g) organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examene şi concursuri şcolare;
h) şeful de catedră / comisie metodică stabileşte atribuţiile fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice;
i) şeful de catedră / comisie metodică evaluează activitatea fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice şi propune consiliului de administraţie calificativele anuale ale acestora, in baza unui raport bine documentat;
j) organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare – acţiuni specifice unităţii de invăţămant, lecţii demonstrative, schimburi de experienţă etc.;
k) şeful de catedră sau un membru desemnat de acesta efectuează asistenţe la lecţiile personalului didactic de predare şi de instruire practică din cadrul catedrei, cu precădere la stagiari şi la cadrele didactice nou venite in unitatea de invăţămant;
l) elaborează informări, semestrial şi la cererea directorului, asupra activităţii catedrei/comisiei metodice, pe care le prezintă in consiliul profesoral;
m) implementează şi ameliorează standardele de calitate specifice.

Art.37. (1) Şeful catedrei / comisiei metodice răspunde in faţa directorului şi a inspectorului de specialitate de activitatea profesională a membrilor acesteia.

(2) Şeful catedrei / comisiei metodice are obligaţia de a participa la toate acţiunile iniţiate de director şi de a efectua asistenţe la orele de curs, in special la profesorii stagiari, la cei nou veniţi, sau la cei in activitatea cărora se constată disfuncţii in procesul de predare-invăţare sau in relaţia profesor-elev.

(3) Şedinţele catedrei/comisiei metodice se ţin lunar, după o tematică aprobată de directorul unităţii de invăţămant, sau ori de cate ori directorul ori membrii catedrei / comisiei consideră că este necesar.

Secţiunea a 6-a - Consiliul clasei

Art.38. (1) Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic de predare şi de instruire practică care predă la clasa respectivă, din cel puţin un părinte delegat al comitetului de părinţi al clasei şi, pentru toate clasele, cu excepţia celor din invăţămantul primar, din liderul elevilor clasei respective.

(2) Preşedintele consiliului clasei este invăţătorul/dirigintele.

Art.39. Consiliul clasei işi desfăşoară activitatea la nivelul fiecărei clase avand ca principale obiective:
a) armonizarea cerinţelor educative ale personalului didactic de predare şi instruire practică cu solicitările elevilor şi ale părinţilor;
b) evaluarea progresului şcolar al elevilor;
c) stabilirea modalităţilor de sprijinire a elevilor cu un ritm lent de invăţare;
d) organizarea de activităţi suplimentare pentru elevii capabili de performanţe şcolare.

Art.40. Consiliul clasei are următoarele atribuţii:
a) analizează, semestrial, progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev;
b) analizează volumul temelor pentru acasă şi ia măsuri de corelare a acestora intre diferitele discipline;
c) stabileşte măsuri de asistenţă educaţională, atat pentru elevii cu probleme de invăţare sau de comportament, cat şi pentru elevii cu rezultate deosebite;
d) propune notele la purtare pentru fiecare elev al clasei, in funcţie de comportarea acestora in unitatea de invăţămant şi in afara acesteia, şi propune consiliului profesoral validarea mediilor mai mici de 7,00;
e) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;
f) participă la intalniri cu părinţii şi elevii, cel puţin o dată pe semestru şi ori de cate ori este nevoie, la solicitarea dirigintelui / invăţătorului, sau a cel puţin 1 / 3 dintre părinţii elevilor clasei;
g) propune dirigintelui, directorului sau consiliului profesoral, după caz, sancţiunile disciplinare prevăzute pentru elevi de prezentul regulament şi de regulamentul intern;
h) elaborează, semestrial, aprecieri sintetice despre progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev şi informează, in scris, părintele.

Art.41. (1) Coordonarea activităţii claselor de elevi se realizează prin invăţători/diriginţi, numiţi de directorul unităţii de invăţămant, dintre cadrele didactice de predare şi de instruire practică de prestigiu şi cu experienţă, care predau la clasa respectivă.

(2) Funcţia de diriginte devine obligatorie pentru personalul didactic investit de director cu această responsabilitate.

(3) Invăţătorul/dirigintele işi proiectează şi işi desfăşoară activitatea potrivit sarcinilor prevăzute de planul anual al unităţii de invăţămant şi in acord cu particularităţile educaţionale ale clasei respective.

(4) Invăţătorul/dirigintele intocmeşte, după consultarea profesorilor clasei, a părinţilor şi a elevilor, planificarea semestrială şi anuală, care va cuprinde componentele activităţii educative, in acord cu problemele specifice ale colectivului de elevi, precum şi cu programa elaborată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Art.42. Invăţătorul/dirigintele are următoarele atribuţii:
a) coordonează activitatea consiliului clasei;
b) numeşte, prin consultarea elevilor, liderul elevilor clasei; ii repartizează sarcini şi organizează, impreună cu acesta, colectivul de elevi al clasei;
c) colaborează cu toţi profesorii clasei şi, după caz, cu consilierul şcolar, in vederea armonizării influenţelor educative şi pentru a asigura coeziunea clasei de elevi;
d) preia, pe bază de proces-verbal, sala de clasă in care işi desfăşoară activitatea elevii cărora le este diriginte şi răspunde de păstrarea şi modernizarea acesteia;
e) prezintă, elevilor şi părinţilor, prevederile prezentului regulament şi ale regulamentului intern;
f) organizează, impreună cu consilierul şcolar, acţiuni de orientare şcolară şi profesională;
g) informează elevii şi pe părinţii acestora cu privire la prevederile legale, referitoare la testările naţionale, la bacalaureat, la admiterea in licee şi in şcoli de arte şi meserii, precum şi la certificarea competenţelor profesionale şi la metodologia de continuare a studiilor, după finalizarea invăţămantului obligatoriu;
h) urmăreşte frecvenţa elevilor, cercetează cauzele absenţelor unor elevi şi informează familia elevului, săptămanal;
i) motivează absenţele elevilor, pe baza certificatelor avizate de cabinetul medical al şcolii sau, după caz, eliberate de medicul de familie, precum şi in baza cererilor personale, motivate, ale părinţilor, aprobate de director;
j) analizează, periodic, situaţia la invăţătură a elevilor, monitorizează indeplinirea indatoririlor şcolare de către toţi elevii, iniţiază cu consiliul clasei programe de consultaţii cu părinţii;
k) sprijină organizarea şi desfăşurarea activităţilor elevilor in afara clasei şi a unităţii de invăţămant;
l) informează, in scris, familiile elevilor, in legătură cu situaţiile de corigenţă, sancţionări disciplinare, neincheierea situaţiei şcolare sau repetenţie;
m) stabileşte, impreună cu consiliul clasei, nota la purtare a fiecărui elev şi prezintă in scris consiliului profesoral propunerile de notare mai mici decat 7,00, pentru elevii care au săvarşit abateri grave ;
n) felicită, in scris, părinţii sau tutorii elevilor, pentru rezultatele excepţionale obţinute de copiii lor la invăţătură sau in cadrul activităţilor extraşcolare; inmanează elevilor diplome şi premii la festivitatea organizată la sfarşitul fiecărui an şcolar;
o) organizează intalniri şi discuţii cu părinţii, care se pot desfăşura pe grupe, individual sau in plen, se consulta cu aceştia in legătura cu cauzele şi măsurile care vizează progresul şcolar al copiilor lor şi-i informează pe aceştia despre absenţele şi comportamentul elevilor, despre potenţialele situaţii de corigenţe, de amanare a incheierii situaţiei şcolare şi de aplicare a unor sancţiuni disciplinare,
p) propune consiliului de administraţie acordarea de alocaţii şi burse elevilor, in conformitate cu legislaţia in vigoare;
q) aplică elevilor, pe baza consultării cu directorul, sancţiunile prevăzute in prezentul regulament;
r) recomandă directorului, spre aprobare, participarea organizată a elevilor la activităţi in cluburi şi asociaţii sportive, cultural-artistice şi ştiinţifice, in afara unităţii de invăţămant;
s) completează catalogul clasei şi răspunde de exactitatea datelor inscrise şi de starea fizică a acestuia;
t) calculează media generală semestrială şi anuală a fiecărui elev, stabileşte clasificarea elevilor la sfarşitul anului şcolar, propune acordarea premiilor, a recompenselor şi a distincţiilor, potrivit prevederilor prezentului regulament şi ale regulamentului intern; consemnează in carnetele de elev mediile semestriale şi anuale.
u) proiectează, organizează şi desfăşoară activităţi educative, de consiliere şi de orientare şcolară şi profesională, in funcţie de particularităţile colectivului de elevi;
v) prezintă consiliului profesoral, spre validare, raportul scris asupra situaţiei şcolare şi comportamentale a elevilor la sfarşitul semestrului/anului şcolar.


sus

Denunta
laucos
Copii
B
A

29.01.2007 1:26     citat 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A UNITĂŢILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR (Cap. IV - VII)
04 Octombrie 2005


CAPITOLUL IV - Comisia pentru evaluarea si asigurarea calităţii
Art. 43. (1) Ministerul Educaţiei şi Cercetării adoptă standarde, standarde de referinţă, indicatori de performanţă, precum şi metodologia de asigurare a calităţii.

(2) In baza metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, unitatea şcolară elaborează si adoptă propria strategie şi propriul regulament de funcţionare a comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii.

Art. 44. (1) Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii este formată din 3-9 membri. Conducerea ei operativă este asigurată de conducătorul organizaţiei sau de un coordonator desemnat de acesta.

(2) Componenţa comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii cuprinde, in număr relativ egal:
a) reprezentanţi ai corpului profesoral;
b) reprezentanţi ai părinţilor şi, in cazul şcolii de arte şi meserii, al invăţămantului liceal şi postliceal, reprezentanţi ai elevilor;
c) reprezentanţi ai consiliului local.

(3) Membrii comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii nu pot indeplini funcţia de director sau director adjunct in instituţia respectivă, cu excepţia persoanei care asigură conducerea ei operativă. Activitatea membrilor comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii poate fi remunerată, cu respectarea legislaţiei in vigoare.

(4) Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii are următoarele atribuţii:
a) elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, aprobate de conducerea unităţii şcolare, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute de legislaţia in vigoare;
b) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei in unitatea şcolară respectivă, pe baza căruia directorul elaborează raportul general privind starea şi calitatea invăţămantului din unitatea şcolară. Raportul este adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor, prin afişare sau publicare şi este pus la dispoziţia evaluatorului extern;
c) elaborează propuneri de imbunătăţire a calităţii educaţiei;
d) cooperează cu agenţia romană specializată pentru asigurarea calităţii, cu alte agenţii şi organisme abilitate sau instituţii similare din ţară ori din străinătate, potrivit legii.

(5) Orice control sau evaluare externă a calităţii, din partea Agenţiei Romane de Asigurare a Calităţii in Invăţămantul Preuniversitar sau a Ministerului Educaţiei şi Cercetării se va baza pe analiza raportului de evaluare internă a activităţii din unitatea şcolară.


CAPITOLUL V - PĂRINŢII
Secţiunea 1 - Dispoziţii generale

Art.45. (1) Părinţii/tutorii legali au dreptul şi obligaţia de a colabora cu unitatea de invăţămant, in vederea realizării obiectivelor educaţionale.

(2) Părinţii/tutorii legali au obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia legătura cu invăţătorul/dirigintele pentru a cunoaşte evoluţia copilului lor.

(3) Părintele, tutorele legal instituit sau susţinătorul legal sunt obligaţi, conform legii, să asigure frecvenţa şcolară a elevului in invăţămantul obligatoriu.

Secţiunea a 2-a - Comitetul de părinţi al clasei

Art.46. (1) Comitetul de părinţi al clasei se alege in fiecare an in adunarea generală a părinţilor elevilor clasei, convocată de invăţător/ diriginte, care prezidează şedinţa.

(2) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi al clasei are loc in primele 30 zile de la inceperea cursurilor anului şcolar.

(3) Comitetul de părinţi al clasei se compune din trei persoane: un preşedinte şi doi membri;

(4) Dirigintele/invăţătorul clasei convoacă adunarea generală a părinţilor la inceputul fiecărui semestru şi la incheierea anului şcolar. De asemenea, dirigintele/ invăţătorul sau preşedintele comitetului de părinţi al clasei pot convoca adunarea generală a părinţilor ori de cate ori este necesar.

(5) Comitetul de părinţi al clasei reprezintă interesele părinţilor elevilor clasei in adunarea generală a părinţilor la nivelul şcolii, in consiliul reprezentativ al părinţilor, in consiliul profesoral şi in consiliul clasei.

Art.47. Comitetul de părinţi al clasei are următoarele atribuţii:
a) ajută invăţătorii/diriginţii in activitatea de cuprindere in invăţămantul obligatoriu a tuturor copiilor de varstă şcolară şi de imbunătăţire a frecvenţei acestora;
b) sprijină unitatea de invăţămant şi dirigintele in activitatea de consiliere şi de orientare socio-profesională sau de integrare socială a absolvenţilor;
c) sprijină dirigintele/invăţătorul in organizarea şi desfăşurarea unor activităţi extraşcolare;
d) are iniţiative şi se implică in imbunătăţirea condiţiilor de studiu pentru elevii clasei;
e) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau materiale, susţin programe de modernizare a activităţii educative şi a bazei materiale din clasă şi din şcoală.
f) sprijină conducerea unităţii de invăţămant şi dirigintele/invăţătorul in intreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei şi a unităţii de invăţămant.

Art.48. (1) Comitetul de părinţi al clasei ţine legătura cu unitatea de invăţămant, prin dirigintele/ invăţătorul clasei.

(2) Comitetul de părinţi al clasei poate propune, in adunarea generală, dacă se consideră necesar, o sumă minimă prin care părinţii elevilor clasei să contribuie la intreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei sau a unităţii de invăţămant.

(3) Contribuţia prevăzută la alin. (2) nu este obligatorie, iar neachitarea acesteia nu poate limita , in nici un caz, exercitarea de către elevi a drepturilor prevăzute de prezentul regulament şi de prevederile legale in vigoare. Informarea celor implicaţi cu privire la conţinutul acestui articol este obligatorie.

(4) Contribuţia prevăzută la alin. (2) se colectează şi se administrează numai de către comitetul de părinţi, fără implicarea cadrelor didactice.

(5) Este interzisă implicarea elevilor in strangerea fondurilor.

(6) Dirigintelui/invăţătorului ii este interzis să opereze cu aceste fonduri.

(7) Fondurile băneşti ale comitetului de părinţi se cheltuiesc la iniţiativa acestuia sau ca urmare a propunerii dirigintelui/ invăţătorului sau a directorului, insuşite de către comitet.

(cool Sponsorizarea clasei sau a unităţii de invăţămant nu atrage după sine drepturi in plus pentru anumiţi elevi.

(9) Se interzice iniţierea, de către şcoală sau de către părinţi, a oricărei discuţii cu elevii in vederea colectării şi administrării fondurilor comitetului de părinţi.

Secţiunea a 3-a - Consiliul reprezentativ al părinţilor / Asociaţia de părinţi

Art. 49. La nivelul fiecărei unităţi de invăţămant funcţionează Consiliul reprezentativ al părinţilor.

Art.50. (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de invăţămant este compus din preşedinţii comitetelor de părinţi ai fiecărei clase.

(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor prevăzut la alin. (1) işi desemnează reprezentanţii săi in organismele de conducere ale şcolii.

Art.51. (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor poate decide constituirea sa in asociaţie cu personalitate juridică, conform reglementărilor in vigoare.

(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor/ Asociaţia părinţilor se organizează şi funcţionează in conformitate cu propriul regulament de ordine interioară / statutul asociaţiei.

Art.52. Consiliul reprezentativ al părinţilor /Asociaţia de părinţi are următoarele atribuţii:
a) susţine unitatea de invăţămant in activitatea de consiliere şi orientare socio-profesională sau de integrare socială a absolvenţilor;
b) propune măsuri pentru şcolarizarea elevilor din invăţămantul obligatoriu şi incadrarea in muncă a absolvenţilor;
c) propune unităţilor de invăţămant discipline şi domenii care să se studieze prin curriculumul la decizia şcolii;
d) identifică surse de finanţare extrabugetară şi propune Consiliului de administraţie al unităţii, la nivelul căreia se constituie, modul de folosire a acestora;
e) sprijină parteneriatele educaţionale dintre unităţile de invăţămant şi instituţiile cu rol educativ in plan local;
f) susţine unităţile de invăţămant in derularea programelor de prevenire şi de combatere a abandonului şcolar;
g) se preocupă de conservarea, promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor culturale specifice minorităţilor in plan local, de dezvoltare a multiculturalităţii şi a dialogului cultural;
h) susţine unitatea de invăţămant in organizarea şi desfăşurarea festivităţilor anuale;
i) susţine conducerea unităţii şcolare in organizarea şi in desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii, pe teme educaţionale;
j) conlucrează cu comisiile de ocrotirea a minorilor, cu organele de autoritate tutelară sau cu organizaţiile nonguvernamentale cu atribuţii in acest sens, in vederea soluţionării situaţiei elevilor care au nevoie de ocrotire;
k) sprijină conducerea unităţii de invăţămant in intreţinerea şi modernizarea bazei materiale;
m) are iniţiative şi se implică in imbunătăţirea calităţii vieţii şi a activităţii elevilor, in internate şi in cantine.

Art.53. (1) Comitetele de părinţi ale claselor /Consiliul reprezentativ al părinţilor/Asociaţia de părinţi pot atrage resurse financiare extrabugetare, constand in contribuţii, donaţii, sponsorizări etc., venite din partea unor persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate, care vor fi utilizate pentru:
a) modernizarea şi intreţinerea patrimoniului unităţii de invăţămant, a bazei materiale şi sportive;
b) acordarea de premii şi de burse elevilor;
c) sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare;
d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situaţie materială precară;
e) alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii de invăţămant sau care sunt aprobate de adunarea generală a părinţilor.

(2) Personalul didactic nu operează cu aceste fonduri.

(3) Fondurile colectate in condiţiile aliniatului (1) se cheltuiesc numai prin decizia organizaţiilor părinţilor, din proprie iniţiativă, sau in urma consultării consiliului de administraţie al unităţii de invăţămant.

Art. 54. (1) Colectarea şi administrarea sumelor destinate intreţinerii, dezvoltării şi modernizării bazei materiale a unităţii de invăţămant, reprezentand o cotă-parte din contribuţia prevăzută la art. 48 se face numai de către consiliul reprezentativ al părinţilor.

(2) Personalul didactic nu operează cu aceste fonduri.

(3) Fondurile colectate de consiliul reprezentativ al părinţilor se cheltuiesc numai prin decizia acestuia, din propria iniţiativă sau in urma consultării consiliului de administraţie al unităţii de invăţămant..

(4) Adunarea generală a asociaţiei părinţilor din unitatea de invăţămant stabileşte suma de bani care poate să se afle permanent la dispoziţia consiliului reprezentativ al părinţilor şi care să fie folosită pentru situaţii urgente, la solicitarea consiliului de administraţie al unităţii de invăţămant..


CAPITOLUL VI - Evaluarea

Secţiunea 1 - Evaluarea rezultatelor elevilor

Art.54. Evaluarea rezultatelor la invăţătură se realizează in mod ritmic, pe parcursul semestrelor sau in vacanţele şcolare, conform prevederilor Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

Art.55. Fiecare semestru cuprinde şi perioade de consolidare şi de evaluare a competenţelor dobandite de elevi. In aceste perioade se urmăreşte:
a) ameliorarea rezultatelor procesului de predare-invăţare;
b) fixarea şi sistematizarea cunoştinţelor;
c) stimularea elevilor cu ritm lent de invăţare sau cu alte dificultăţi in dobandirea cunoştinţelor, deprinderilor şi atitudinilor;
d) stimularea pregătirii elevilor capabili de performanţă.

Art.56. Instrumentele de evaluare se stabilesc in funcţie de varsta şi de particularităţile psiho-pedagogice ale elevilor şi de specificul fiecărei discipline. Acestea pot fi:
a) lucrări scrise;
b) activităţi practice;
c) referate şi proiecte;
d) interviuri;
e) portofolii;
f) alte instrumente stabilite de catedrele/comisiile metodice şi aprobate de director sau elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării ori de inspectoratul şcolar.

Art.57. (1) In invăţămantul preuniversitar, evaluările se concretizează, de regulă, prin note de la 10 la 1.

(2) In clasele din invăţămantul primar, aprecierea rezultatelor elevilor se face prin calificative sau prin alte forme de apreciere, respectand reglementările Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

(3) Notele/calificativele acordate se comunică, in mod obligatoriu, elevilor, se trec in catalog şi in carnetul de elev, de către profesorul/invăţătorul care le acordă şi se comentează cu părinţii.

(4) Numărul de note acordate fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, exclusiv nota de la teză, trebuie să fie cel puţin egal cu numărul săptămanal de ore de curs prevăzut in planul de invăţămant. Fac excepţie disciplinele cu o oră de curs pe săptămană, la care numărul minim de note/calificative este de două.

(5) Elevii aflaţi in situaţie de corigenţă vor avea cu cel puţin o notă/ un calificativ in plus faţă de numărul de note/calificative prevăzut la alin. (4) al prezentului articol, ultima notă/ultimul calificativ fiind acordat, de regulă, in ultimele două săptămani ale semestrului.

(6) Disciplinele la care se susţin teze se stabilesc de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. In invăţămantul postliceal, la unele specializări, tezele pot fi inlocuite cu elaborarea unor microproiecte.

(7) Tezele se susţin incepand cu a doua jumătate a semestrului.

(cool Notele la teze, cu o pondere de 25% din media semestrială, se analizează cu elevii intr-o oră şcolară special destinată şi se trec in catalog cu cel puţin două săptămani inaintea incheierii semestrului.

(9) Tezele se păstrează in şcoală pană la sfarşitul anului şcolar şi pot fi consultate de părinţii elevilor, in prezenţa profesorului care predă disciplina de studiu respectivă şi care a acordat nota.

Secţiunea a 2-a - Incheierea situaţiei şcolare

Art.58. (1) La sfarşitul fiecărui semestru şi la incheierea anului şcolar, invăţătorii şi profesorii au obligaţia să incheie situaţia şcolară a elevilor care nu intră sub incidenţa art. 64 din prezentul regulament.

(2) La sfarşitul fiecărui semestru, invăţătorul/dirigintele consultă consiliul clasei pentru elaborarea aprecierii asupra situaţiei şcolare a fiecărui elev.

Art.59. (1) La fiecare disciplină de studiu, media semestrială se consideră legal constituită dacă este calculată din numărul de note prevăzut de prezentul regulament.

(2) Media la evaluarea periodică este media aritmetică a notelor inscrise in catalog, cu excepţia notei de la teză, medie calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire.

(3) La disciplinele de studiu, la care nu se susţine teză, media semestrială se obţine prin rotunjirea mediei de la evaluarea periodică la cel mai apropiat număr intreg. La o diferenţă de 50 de sutimi, rotunjirea se face in favoarea elevului.

(4) La disciplinele de studiu, la care se susţine teză, media semestrială se calculează astfel: ,,media semestrială=(3M+T)/4", unde ,,M" reprezintă media la evaluarea periodică, iar ,,T" reprezintă nota obţinută la teză. Nota astfel obţinută se rotunjeşte la cel mai apropiat număr intreg; la o diferenţă de 50 de sutimi, rotunjirea se face in favoarea elevului.

(5) Media anuală la fiecare disciplină este dată de media aritmetică a celor două medii semestriale, calculată cu două zecimale exacte. Aceasta nu se rotunjeşte. La disciplina de invăţămant educaţie fizică şi sport, media anuală/calificativul se poate incheia şi cu media/calificativul de pe un singur semestru, dacă elevul a fost scutit medical pe celălalt semestru.

(6) In cazul in care curriculumul este organizat modular, fiecare modul se dezvoltă ca o unitate autonomă de instruire. Media unui modul se calculează ca medie aritmetică a notelor obţinute pe parcursul desfăşurării modulului, calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire. Incheierea mediei unui modul care se finalizează pe parcursul anului se face, in mod obligatoriu, in momentul finalizării acestuia, nefiind condiţionată de sfarşitul semestrului. Aceasta este considerată media anuală a modulului. Media unui modul este similară cu media anuală a unei discipline, neincheindu-se medie semestrială.

(7) Media anuală generală se calculează ca medie aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale de la toate disciplinele.

(cool La clasele I-a IV-a se stabilesc calificative semestriale şi anuale la fiecare disciplină de studiu.

(9) Pentru clasele menţionate la alin. (cool, calificativul semestrial la fiecare disciplină se stabileşte astfel: se aleg două calificative cu frecvenţa cea mai mare, acordate in timpul semestrului, după care, in perioadele de recapitulare şi de consolidare a materiei, in urma aplicării unor probe de evaluare sumativă, cadrul didactic optează pentru unul dintre cele două calificative.

(10) Pentru clasele menţionate la alin. (cool, calificativul anual la fiecare disciplină este dat de unul dintre calificativele semestriale stabilite de către cadrul didactic in baza următoarelor criterii:
a) progresul sau regresul performanţei elevului;
b) raportul efort-performanţă realizată;
c) creşterea sau descreşterea motivaţiei elevului;
d) realizarea unor sarcini din programul suplimentar de pregătire sau de recuperare, stabilite de către cadrul didactic şi care au fost aduse la cunoştinţa părintelui.

Art.60. Mediile/calificativele semestriale şi anuale la fiecare disciplină de studiu se consemnează in catalog de către cadrul didactic care a predat disciplina respectivă, iar mediile/calificativele la purtare de către diriginţi/invăţători.

Art.61. (1) Elevii scutiţi de efort fizic au obligaţia de a fi prezenţi la orele de educaţie fizică şi sport. Acestor elevi nu li se acordă note şi nu li se incheie media la această disciplină, in semestrul sau in anul in care sunt scutiţi medical.

(2) Pentru elevii scutiţi medical, profesorul de educaţie fizică şi sport consemnează in catalog, la rubrica respectivă, "scutit medical in semestrul " sau "scutit medical in anul şcolar ", specificandu-se documentul medical, numărul şi data eliberării acestuia.

(3) Elevii scutiţi medical, semestrial sau anual, nu sunt obligaţi să vină in echipament sportiv la orele de educaţie fizică şi sport, avand insă incălţăminte adecvată pentru sălile de sport. Absenţele lor de la aceste ore se consemnează in catalog şi generează efectele prevăzute de legislaţia in vigoare.

(4) In timpul orei de educaţie fizică şi sport, elevilor scutiţi medical, pentru o firească integrare in colectiv, cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice: arbitraj, cronometrare, măsurare, supraveghere, inregistrarea unor elemente tehnice, ţinerea scorului, distribuirea şi recuperarea de material didactic, montarea şi demontarea instalaţiilor sportive uşoare etc.

Art.62. (1) Şcolarizarea elevilor-sportivi nominalizaţi pentru Centrele de pregătire olimpică se realizează in unităţi de invăţămant situate in apropierea acestor structuri sportive şi respectă dinamica selecţiei. Elevii sunt nominalizaţi de federaţiile naţionale sportive. Situaţia şcolară, inregistrată in perioadele in care elevii se pregătesc la aceste centre, se transmite unităţilor de invăţămant de care aparţin aceştia. In cazul in care şcolarizarea se realizează la unităţi de invăţămant care nu pot asigura pregătirea elevilor la unele discipline de invăţămant, situaţia şcolară a acestor elevi se poate incheia, la disciplinele respective, la şcolile de care elevii aparţin, după intoarcere, conform dispoziţiilor metodologice prevăzute in prezentul regulament.

(2) Elevii-sportivi nominalizaţi pentru Centrele olimpice de excelenţă se şcolarizează in unităţile de invăţămant in care este organizat invăţămant sportiv şi pe langă care funcţionează, ca afiliate, aceste centre. Şcolarizarea elevilor respectă dinamica selecţiei şi se face ori de cate ori este nevoie.

Art.63. (1) Sunt declaraţi promovaţi elevii care, la sfarşitul anului şcolar, obţin la fiecare disciplină de studiu cel puţin media anuală 5,00/calificativul suficient, iar la purtare media anuală 6,00/calificativul suficient.

(2) Pentru elevii liceelor pedagogice şi ai liceelor teologice, media anuală minimă de promovare la purtare este 7,00.

Art.64. Sunt declaraţi amanaţi, semestrial sau anual, elevii cărora nu li se poate definitiva situaţia şcolară la una sau la mai multe discipline de studiu/module din următoarele motive:
a) au absentat, motivat sau nemotivat, la cel puţin 50% din numărul de ore de curs prevăzut intr-un semestru la disciplinele respective. Consiliul clasei, cu acordul profesorului care predă disciplina respectivă, poate decide incheierea situaţiei şcolare a elevilor care absentează motivat, din cauza unor afecţiuni grave, menţionate ca atare in documente medicale, sau din alte cauze, pe care consiliul clasei le apreciază ca fiind justificate, cu condiţia ca, după revenirea la şcoală, aceştia să participe regulat la cursuri şi să poată fi evaluaţi. Deciziile luate in aceste cazuri se menţionează intr-un proces-verbal, care rămane la dosarul care conţine anexele proceselor-verbale ale consiliului profesoral;
b) au fost scutiţi de frecvenţă de către directorul unităţii de invăţămant, in urma unor solicitări oficiale, pentru perioada participării la festivaluri şi concursuri profesionale, cultural-artistice şi sportive, cantonamente şi pregătire specializată, interne şi internaţionale;
c) au beneficiat de bursă de studiu, in străinătate, recunoscută de Ministerul Educaţiei şi Cercetării;
d) au urmat studiile, pentru o perioadă determinată de timp, in alte ţări.

Art.65. (1) Elevii declaraţi amanaţi pe semestrul I işi vor incheia situaţia şcolară in primele patru săptămani de la revenirea la şcoală, in conformitate cu prevederile prezentului regulament.

(2) Incheierea situaţiei şcolare a elevilor amanaţi pe semestrul al doilea sau amanaţi anual se face intr-o perioadă stabilită de conducerea unităţii de invăţămant, inaintea sesiunii de corigenţe. Elevii amanaţi, care nu promovează la una sau două discipline de studiu, in sesiunea de incheiere a situaţiei şcolare, se pot prezenta la sesiunea de corigenţe.

Art.66. (1) Sunt declaraţi corigenţi elevii care obţin medii anuale sub 5,00/calificativul "insuficient" la cel mult două discipline de studiu, precum şi elevii amanaţi care nu promovează examenul de incheiere a situaţiei şcolare la cel mult două discipline de studiu.

(2) In şcolile şi in liceele de artă, precum şi la clasele cu program sportiv, elevii care nu indeplinesc condiţiile de promovare la disciplina principală de specialitate sunt declaraţi inapţi pentru aceste profiluri şi indrumaţi spre un alt profil; fac excepţie de la această prevedere elevii de la clasele terminale.

(3) Pentru elevii corigenţi, se organizează, anual, o singură sesiune de examene, intr-o perioadă stabilită de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

(4) In cazul in care curriculumul este organizat modular, sunt declaraţi corigenţi:
elevii care obţin medii sub 5,00 la modulele ce se finalizează pe parcursul anului şcolar, indiferent de numărul modulelor nepromovate;
elevii care obţin medii sub 5,00 la modulele ce se finalizează la sfarşitul anului şcolar, precum şi elevii amanaţi care nu promovează examenul de incheiere a situaţiei şcolare.

(5) Pentru elevii declaraţi corigenţi la modulele ce se finalizează pe parcursul anului şcolar, indiferent de numărul modulelor nepromovate, se aprobă organizarea unei sesiuni de corigente, in ultima săptămană a lunii mai a anului şcolar, in conformitate cu reglementările legale in vigoare. Media fiecărui modul, obţinută in urma examenului de corigenţă, reprezintă media anuală a modulului.

Art.67. (1) Sunt declaraţi repetenţi:
a) elevii care au obţinut medii anuale sub 5,00/calificativul "insuficient" la mai mult de două discipline de invăţămant;
b) elevii care au obţinut la purtare media anuală mai mică de 6,00/calificativul "insuficient", respectiv mai mică de 7,00, in cazul liceelor pedagogice şi teologice, indiferent de mediile obţinute la disciplinele de studiu;
c) elevii corigenţi care nu se prezintă la examen sau care nu promovează examenul la cel puţin o disciplină;
d) elevii amanaţi care nu se prezintă la sesiunea de incheiere a situaţiei şcolare, la cel puţin o disciplină;
e) elevii exmatriculaţi, cu drept de reinscriere; acestora li se inscrie in documentele şcolare "repetent prin exmatriculare cu drept de reinscriere in aceeaşi unitate de invăţămant sau in alta".

(2) In invăţămantul primar, repetenţia apare numai după finalizarea ciclului de achiziţii fundamentale (clasa a II-a). Elevii care, la incheierea clasei I, se găsesc in situaţia de la aliniatul 1, vor rămane in colectivele in care au invăţat in clasa I şi vor intra intr-un program de remediere/recuperare şcolară, realizat de invăţătorul clasei, impreună cu un specialist de la Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică,..

Art.68. (1) Elevii declaraţi repetenţi se pot inscrie in anul şcolar următor in clasa pe care o repetă, la aceeaşi unitate de invăţămant sau la alta, in limita efectivului de 30 de elevi/clasă. In situaţia in care formaţiunile de studiu sunt constituite la limita maximă prevăzută de lege şi şcolarizarea nu se poate realiza cu respectarea limitei de 30 de elevi la clasă, efectivul maxim poate fi depăşit cu 1 – 2 elevi/ clasă.

(2) Pentru elevii din invăţămantul liceal, profesional (şcoala de arte şi meserii şi anul de completare) şi din invăţămantul postliceal, declaraţi repetenţi la sfarşitul primului an de studii, reinscrierea se poate face şi peste cifra de şcolarizare aprobată, de regulă in limita efectivului de 30 de elevi la clasă. Excepţiile de la regulă se analizează şi se aprobă, in situaţii speciale, de către inspectoratele şcolare.

(3) In invăţămantul de stat, in anul de completare şi, in ciclul superior al liceului, elevii se pot afla in situaţia de repetenţie de cel mult două ori. Anul de studiu se poate repeta o singură dată.

(4) Elevii din anul de completare şi din ciclul superior al liceului, care nu indeplinesc condiţiile de la aliniatul (3), işi pot continua studiile numai la invăţămantul seral sau cu frecvenţă redusă, cu achitarea unei taxe, stabilite de consiliul de administraţie al unităţii de invăţămant, cu avizul inspectoratului şcolar Judeţean.

(5) Elevul care nu frecventează cursurile de zi ale unei clase din invăţămantul obligatoriu, depăşind cu mai mult de doi ani varsta clasei respective, se află in situaţia de abandon şcolar. Elevul aflat in situaţia de abandon şcolar poate fi inscris, la cerere, in forme de invăţămant seral, cu frecvenţă redusă sau la distanţă, pentru care se constituie formaţiuni aparte.

(6)Tinerii care au depăşit varsta şcolară cu mai mult de 4 ani işi pot completa educaţia de bază, prin parcurgerea unor programe de tip "A doua şansă", conform metodologiei Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

Art.69. (1) Elevii care au urmat cursurile intr-o unitate de invăţămant din altă ţară, pot dobandi calitatea de elev in Romania, numai după echivalarea de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării a studiilor urmate in străinătate şi după susţinerea examenelor de diferenţe, in perioada stabilită de directorul unităţii de invăţămant de stat sau particular.

(2) Elevii din invăţămantul obligatoriu, prevăzuţi la alin. (1), care nu au acte de studii, vor fi evaluaţi la o unitate de invăţămant nominalizată de inspectoratul şcolar, după care se stabileşte clasa in care pot fi inscrişi, potrivit rezultatelor evaluării şi varstei.

(3) Examenele de diferenţe şi clarificarea situaţiei şcolare au loc in cel mult 60 de zile de la data inapoierii in ţară. Pană la promovarea examenelor de diferenţe, elevii menţionaţi la alin. (1) pot audia cursurile, fără a fi inscrişi in catalog.

(4) După promovarea tuturor examenelor de diferenţă, elevul este inscris in clasa pentru care a susţinut examenele.

(5) Dacă elevul nu promovează cel puţin două examene de diferenţă, acesta este evaluat pentru o clasă inferioară. Dacă elevul nu promovează un singur examen de diferenţă, se acordă o singură reexaminare. In cazul in care nu promovează nici la reexaminare, elevul este evaluat pentru o clasă inferioară.

(6) Pentru copiii care nu cunosc limba romană, inscrierea in invăţămantul romanesc se face conform reglementărilor Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

(7) Copiilor lucrătorilor migranţi li se aplică prevederile legale in vigoare privind accesul la invăţămantul obligatoriu din Romania al copiilor lucrătorilor migranţi proveniţi din statele membre ale Uniunii Europene, precum şi cele ale alin. (2) din prezentul articol.

(cool Elevilor străini (cetăţeni străini de origine romană, cetăţeni romani cu domiciliul in străinătate şi cetăţeni străini care nu sunt de origine romană), li se aplica precizările MEdC privind şcolarizarea elevilor străini in invăţămantul preuniversitar din Romania.

Art.70. (1) Elevilor inscrişi intr-o unitate de invăţămant de stat sau particulară din Romania, care urmează să continue studiile in alte ţări, pentru o perioadă determinată de timp, li se rezervă locul.

(2) Incheierea situaţiei şcolare a acestei categorii de elevi, declaraţi amanaţi, se face, după revenirea in ţară, la disciplinele de invăţămant neechivalate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, in conformitate cu prevederile art. 65 din prezentul regulament.

Art.71. (1) Consiliile profesorale din unităţile de invăţămant de stat sau particular validează situaţia şcolară a elevilor, pe clase, in şedinţa de incheiere a cursurilor semestriale şi anuale, iar secretarul consiliului o consemnează, in procesul-verbal, menţionandu-se numele celor promovaţi, corigenţi, repetenţi, amanaţi, exmatriculaţi, precum şi numele elevilor cu note la purtare mai mici de 7,00.

(2) Situaţia şcolară a elevilor corigenţi, amanaţi sau repetenţi se comunică, in scris, părinţilor/ tutorilor legali, de către diriginte/invăţător, in cel mult 10 zile de la incheierea fiecărui semestru/an şcolar.

(3) Pentru elevii amanaţi sau corigenţi, invăţătorul/dirigintele comunică părinţilor/tutorilor legali, in scris, programul de desfăşurare a examenelor de corigenţă şi perioada de incheiere a situaţiei şcolare.

(4) Situaţia şcolară anuală a tuturor elevilor, cu specificarea mediei generale, se afişează la avizierul unităţii de invăţămant, in termen de 3 zile de la incheierea cursurilor.

(5) In alte situaţii decat cele prevăzute in prezentul regulament, nici un document şcolar nu poate fi făcut public fără acordul elevului/absolventului, dacă este major, sau al părintelui/tutorelui legal, cu respectarea art. 83 din Legea 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

Secţiunea a 3-a - Examenele organizate de unităţile de invăţămant

Art.72. (1) Examenele organizate de unităţile de invăţămant sunt:
a) examen de corigenţă, pentru elevii declaraţi corigenţi la incheierea cursurilor anuale şi pentru elevii declaraţi corigenţi după susţinerea examenelor din sesiunea pentru elevii amanaţi;
b) examen de incheiere a situaţiei şcolare, pentru elevii declaraţi amanaţi pe semestrul al doilea sau anual;
c) examen de diferenţe, pentru elevii a căror inscriere in unitatea de invăţămant este condiţionată de promovarea unor astfel de examene.

(2) Se interzice organizarea unor examinări, in vederea inscrierii elevilor in clasa I, respectiv a V-a,. Organizarea unor forme de testare este acceptabilă in următoarele situaţii particulare:
a) pentru formarea unor clase cu studiul intensiv de limbi străine. In acest caz, testările vor viza verificarea nivelului de stăpanire a limbii străine;
b) pentru unităţi de invăţămant care au in structura lor clase gimnaziale, dar nu şi clase primare, iar numărul candidaţilor care solicită inscrierea in clasa a V-a depăşeşte numărul de locuri;
c) pentru unităţi de invăţămant care au in structura lor atat clase gimnaziale, cat şi clase primare, dar numărul de locuri alocate clasei a V-a este mai mic decat numărul absolvenţilor clasei a IV-a.

Art.73. (1) Ministerul Educaţiei şi Cercetării stabileşte perioadele de desfăşurare a examenelor de corigenţă.

(2) Directorul unităţii de invăţămant stabileşte perioada de desfăşurare a examenelor, pentru elevii declaraţi amanaţi pe semestrul al doilea sau anual. Aceste examene se desfăşoară inaintea examenelor de corigenţă.

(3) Desfăşurarea examenelor de diferenţă, in urma transferării de la o unitate de invăţămant la alta, are loc, de regulă, in vacanţele şcolare.

(4) Perioadele pentru celelalte examene de diferenţă sunt precizate in art.69 din prezentul regulament.

Art.74. (1) La examenele de diferenţă pentru elevii care solicită transferul de la o unitate de invăţămant la alta, nu se acordă reexaminare.

(2) După incheierea sesiunii de corigenţă, elevii care nu au promovat la o singură disciplină de invăţămant/un singur modul au dreptul să solicite reexaminare. Aceasta se acordă de către director, in cazuri justificate, o singură dată, după consultarea invăţătorului sau a profesorului şi la solicitarea scrisă a elevului sau a părintelui/tutorelui legal. Cererea de reexaminare se depune in termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor examenului de corigenţă. Reexaminarea se desfăşoară in termen de 2 zile de la data depunerii cererii, dar nu mai tarziu de data deschiderii cursurilor noului an şcolar. Comisia de reexaminare se numeşte de către director.

(3) Beneficiază de reexaminare şi elevii migranţi care se află intr-o situaţie identică cu cea prevăzută la art. 69 alin. (6) din prezentul regulament.

Art.75. (1) Toate examenele se desfăşoară după aceeaşi metodologie.

(2) Pentru elevii declaraţi corigenţi sau amanaţi anual, examinarea se face din toată materia studiată de elevi in anul şcolar, conform programei şcolare a clasei sau grupei respective.

(3) Pentru elevii amanaţi pe un semestru, examinarea se face numai din materia acelui semestru.

(4) Pentru elevii care susţin examene de diferenţe, examinarea se face din toată materia studiată in anul şcolar sau dintr-o parte a acesteia, in funcţie de situaţie.

(5) Disciplinele la care se dau examene de diferenţă sunt cele prevăzute in trunchiul comun al specializării clasei şi care nu au fost studiate de candidat. Se dă examen, separat, pentru fiecare an de studiu.

(6) Nu se susţin examene de diferenţă pentru disciplinele din curriculumul la decizia şcolii.

(7) In cazul elevilor transferaţi, aceştia preiau disciplinele opţionale ale clasei in care se transferă. La disciplinele opţionale in curs de desfăşurare, părintele/tutorele legal al elevului care nu a implinit 18 ani işi asumă responsabilitatea insuşirii de către elev a conţinutului programei şcolare parcurse pană in momentul transferului. In foaia matricolă, se trec mediile obţinute la opţionalele studiate la unitatea de invăţămant de la care se transferă.

Art.76. (1) Pentru desfăşurarea examenelor, există trei tipuri de probe: scrise, orale şi practice. La toate examenele se susţin, de regulă, două din cele trei probe, proba scrisă şi proba orală.

(2) Pentru disciplinele de studiu la care, datorită profilului sau/şi specializării, este necesară şi proba practică, modalităţile de susţinere a acesteia şi cea de-a doua probă de examen sunt stabilite de directorul unităţii de invăţămant, impreună cu membrii catedrei de specialitate.

(3) Proba practică se susţine la disciplinele care au, preponderent, astfel de activităţi.

(4) Directorul unităţii de invăţămant stabileşte, prin decizie internă, componenţa comisiilor şi datele de desfăşurare a examenelor. Fiecare comisie are un preşedinte şi doi profesori examinatori.

Art.77. (1) La toate examenele, evaluarea elevilor se face de către doi profesori/invăţători de aceeaşi specialitate sau de specialităţi inrudite.

(2) Pentru examinarea elevilor corigenţi, unul dintre profesori/ invăţători este cel care a predat elevului disciplina de invăţămant in timpul anului şcolar. In absenţa temeinic motivată a acestuia, examinarea se face de către un alt profesor de specialitate/invăţător din şcoală, numit de directorul unităţii de invăţămant, sau de către un profesor/invăţător de la o altă unitate de invăţămant, numit de inspectorul şcolar general, la solicitarea intemeiată a directorului unităţii de invăţămant. Dacă directorul unităţii de invăţămant apreciază că intre elev şi profesor există un conflict care ar putea vicia rezultatul evaluării, examinarea poate fi făcută de o comisie stabilita de director si avizata de inspectorul de specialitate.

Art.78. (1) Proba scrisă a examenelor are o durată de 45 de minute pentru invăţămantul primar şi de 90 de minute pentru invăţămantul secundar şi postliceal, din momentul transcrierii subiectelor pe tablă sau al primirii de către elev a foii cu subiecte. Proba scrisă conţine două variante de subiecte, din care elevul tratează o singură variantă, la alegere.

(2) Proba orală a examenelor se desfăşoară prin dialog profesor-elev, pe bază de bilete de examen. Numărul biletelor de examen este de două ori mai mare decat numărul elevilor care susţin examenul la disciplina respectivă. Fiecare bilet conţine două subiecte. Elevul poate schimba de cel mult două ori biletul de examen. Fiecare schimbare atrage scăderea notei acordate de către fiecare examinator, cu cate un punct.

(3) Fiecare profesor examinator acordă elevului cate o notă la fiecare probă susţinută de acesta. Notele de la probele orale sau practice sunt intregi. Notele de la probele scrise pot fi fracţionare. Media aritmetică a notelor acordate la cele două probe, rotunjită la nota intreagă cea mai apropiată, reprezintă nota finală la examenul de corigenţă, acordată de profesorul/ invăţătorul examinator; fracţiunile de 50 sutimi se rotunjesc in favoarea elevului.

(4) Media obţinută de către elev la examenul de corigenţă este media aritmetică, nerotunjită, a notelor finale acordate de cei doi examinatori. Intre notele finale, acordate de cei doi examinatori, nu se acceptă o diferenţă mai mare de un punct. In caz contrar, medierea o face preşedintele comisiei.

(5) La clasele la care evaluarea cunoştinţelor se face prin calificative, se procedează astfel: după corectarea lucrărilor scrise şi după susţinerea examenului oral, fiecare examinator acordă calificativul său, global; calificativul final al elevului la examenul de corigenţă se stabileşte de comun acord intre cei doi examinatori. In cazul unei neconcordanţe, preşedintele are drept de decizie, pentru stabilirea calificativului final al elevului la acest examen.

Art.79. (1) Elevul corigent este declarat promovat la disciplina de examen, dacă obţine cel puţin media 5,00/calificativul suficient.

(2) Sunt declaraţi promovaţi anual, elevii care obţin la fiecare disciplină la care susţin examenul de corigenţă cel puţin media 5,00/calificativul suficient.

(3) La examenul de corigenţă, la cel de incheiere a situaţiei şcolare pentru elevii amanaţi anual şi la examenul de diferenţă care echivalează o disciplină studiată un an şcolar complet, media obţinută constituie media anuală a disciplinei respective şi intră in calculul mediei generale anuale.

(4) La examenul de incheiere a situaţiei şcolare pentru elevii amanaţi pe semestrul al doilea sau la examenul de diferenţă care echivalează o disciplină numai pe intervalul unui semestru, media obţinută constituie media semestrială a elevului la disciplina respectivă.

Art.80. Elevii corigenţi sau amanaţi, care nu se pot prezenta la examene din motive temeinice, dovedite cu acte, in cel mult cinci zile lucrătoare de la data examenului, sunt examinaţi la o dată ulterioară, stabilită de director, dar nu mai tarziu de inceputul noului an şcolar. In situaţii excepţionale, respectiv internări in spital, imobilizări la pat etc., dovedite cu acte, inspectoratul şcolar poate aproba susţinerea examenului şi după inceperea cursurilor noului an şcolar.

Art.81. (1) Rezultatele obţinute la examenele de incheiere a situaţiei, la examenele pentru elevii amanaţi şi la examenele de corigenţă, inclusiv la cele de reexaminare, se consemnează in catalogul de examen de către profesorii/ invăţătorii examinatori şi se trec in catalogul clasei de către secretariatul şcolii, in termen de maximum cinci zile de la afişarea rezultatelor, dar nu mai tarziu de data inceperii cursurilor noului an şcolar.

(2) Rezultatele obţinute de elevi la examenele de diferenţă se consemnează in catalogul de examen, de către examinatori, iar in registrul matricol şi, in catalogul clasei, de către secretarul şcolii.

(3) In catalogul de examen, se consemnează notele/calificativele acordate la fiecare probă, nota finală acordată de fiecare profesor examinator sau calificativul global, precum şi media obţinută de elev la examen, respectiv calificativul final. Catalogul de examen se semnează de către examinatori şi de către preşedintele comisiei, imediat după terminarea examenului.

(4) Preşedintele comisiei predă secretarului unităţii de invăţămant toate documentele specifice acestor examene, cum ar fi: cataloage de examen, lucrările scrise şi insemnările elevilor la proba orală/practică etc. Aceste documente se predau imediat după finalizarea examenelor, dar nu mai tarziu de data inceperii cursurilor anului şcolar.

(5) Rezultatul la examenele de corigenţă şi la examenele de incheiere a situaţiei pentru elevii amanaţi, precum şi situaţia şcolară anuală a elevilor se afişează a doua zi după incheierea sesiunii de examen şi se consemnează in procesul-verbal al consiliului profesoral de la inceputul anului şcolar.

Art.82. (1) După terminarea sesiunii de examen, de incheiere a situaţiei, de corigenţă sau de reexaminare, invăţătorul/dirigintele consemnează in catalog situaţia şcolară a elevilor care au participat la aceste examene.

(2) Lucrările scrise şi foile cu insemnările elevului la proba orală a examenului se păstrează in arhiva unităţii de invăţămant, timp de un an.


CAPITOLUL VII - PERSONALUL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC
Art.83. Legea Invăţămantului nr.84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. 128/1997 privind Statutul Personalului Didactic, cu modificările şi completările ulterioare reglementează funcţiile, competenţele, responsabilităţile, drepturile şi obligaţiile personalului didactic de predare şi de instruire practică şi ale personalului didactic auxiliar.

Art.84. (1) In sistemul naţional de invăţămant funcţionează personal didactic de predare şi de instruire practică, personal didactic auxiliar şi nedidactic cu calităţi morale, apt din punct de vedere medical, capabil să relaţioneze corespunzător cu elevii, părinţii şi colegii.

(2) Personalul din invăţămant are obligaţia de a participa la programe de formare continuă, in conformitate cu specificul activităţii şi cu reglementările in vigoare, pentru fiecare categorie.

(3) Personalul din invăţămant trebuie să aibă o ţinută morală demnă, in concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite elevilor, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil.

(4) Personalul din invăţămant are obligaţia să sesizeze, la nevoie, instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, Direcţia de protecţie a copilului, in legătură cu aspecte care afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică a elevului/copilului.

(5) Personalul din invăţămant trebuie să dovedească respect şi consideraţie in relaţiile cu elevii, părinţii/reprezentanţii legali ai acestora.

(6) Personalului din invăţămant ii este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia.

(7) Personalului din invăţămant ii este interzisă aplicarea de pedepse corporale, precum şi agresarea verbală sau fizică a elevilor şi/sau a colegilor.

(cool Se interzice personalului didactic să condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje, de la elevi sau de la părinţii/ aparţinătorii/reprezentanţii legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite, se sancţionează cu excluderea din invăţămant.

(9) Personalul didactic este obligat să prezinte, conform legii, rezultatele analizelor medicale solicitate, efectuate conform Legii nr. 128/1997, privind Statutul Personalului Didactic, cu modificările şi completările ulterioare, Acordului comun, incheiat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării cu Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi cu Casa de Asigurări: avizul pentru examenul clinic, eliberat de către medicul de familie, examenul pulmonar, suportat de către Consiliul Local, examenul psihologic, realizat de către personalul de specialitate din Centrele de Asistenţă psihopedagogică din cadrul sistemului de invăţămant judeţean.

Art.85. Personalul didactic de predare şi de instruire practică din invăţămantul preuniversitar are drepturile şi obligaţiile prevăzute in Legea nr. 128/1997 privind Statutul Personalului Didactic, cu modificările şi completările ulterioare. La nivelul fiecărei unităţi de invăţămant, prin regulamentul de ordine interioară, se pot stabili drepturi şi obligaţii specifice, cu consultarea reprezentantului/ reprezentanţilor organizaţiei/ organizaţiilor sindicale din unitate.

Art.86. (1) Compartimentul de secretariat este subordonat directorului unităţii de invăţămant.
(2) Secretariatul funcţionează pentru elevi, părinţi, personalul unităţii de invăţămant şi pentru alte persoane interesate, potrivit unui program de lucru aprobat de director.
(3) Secretariatul asigură permanenţa pe intreaga perioadă de desfăşurare a orelor de curs.
(4) Secretarul aduce condica in cancelarie şi o ia la sfarşitul orelor. Secretarul descuie şi incuie fişetul, in care se păstrează cataloagele, la inceputul/ terminarea orelor, după ce a verificat, impreună cu profesorul/ invăţătorul de serviciu, existenţa tuturor cataloagelor.
(5) Secretarul completează fişele matricole, cataloagele de corigenţă şi se ocupă de arhivarea tuturor documentelor şcolare.
(6) In perioada vacanţelor şcolare, cataloagele se păstrează la secretariat.
(7) Procurarea, deţinerea şi folosirea sigiliilor se fac in conformitate cu reglementările stabilite prin ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării.
(cool Procurarea, completarea, eliberarea şi evidenţa actelor de studii se fac in conformitate cu prevederile "Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii şi al documentelor de evidenţă şcolară in invăţămantul preuniversitar", aprobat prin ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării.
(9) Evidenţa, selecţionarea, păstrarea şi depunerea documentelor şcolare la Arhivele Naţionale, după expirarea termenelor de păstrare stabilite prin Indicatorul termenelor de păstrare, aprobat prin ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării, se fac in conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naţionale nr.16 din 2 aprilie 1996.

Art.87. (1) Serviciul de contabilitate este subordonat directorului unităţii de invăţămant.
(2) Serviciul de contabilitate al unităţii de invăţămant şi cel al centrului de execuţie bugetară, acolo unde este cazul, subordonat directorului-ordonator terţiar de credite, asigură şi răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii financiar-contabile a unităţii de invăţămant, in conformitate cu dispoziţiile legale in vigoare.
(3) Contabilitatea indeplineşte orice sarcini financiar-contabile incredinţate de director sau stipulate expres in acte normative.

Art.88. (1) Serviciul de administraţie este subordonat directorului unităţii de invăţămant.

(2) Administratorul işi desfăşoară activitatea sub conducerea directorului, răspunde de gestionarea şi de intreţinerea bazei materiale a unităţii de invăţămant, coordonează activitatea personalului administrativ de intreţinere şi c*răţenie (mecanici, paznici, portari, magazineri, muncitori, gestionari, personalul de cantină, internat şi de aprovizionare).

(3) Intregul inventar mobil şi imobil al unităţii de invăţămant se trece in registrul inventar al acesteia şi in evidenţele contabile. Schimbarea destinaţiei bunurilor ce aparţin unităţii de invăţămant se poate face numai cu indeplinirea formelor legale.

(4) Programul personalului de ingrijire se stabileşte de către administrator, potrivit nevoilor unităţii de invăţămant şi se aprobă de director.

(5) Administratorul stabileşte sectoarele de lucru ale personalului de ingrijire. In funcţie de nevoile unităţii de invăţămant, directorul poate schimba aceste sectoare.

(6) Administratorul nu poate folosi personalul subordonat in alte activităţi decat in cele necesare unităţii de invăţămant.

Art.89. (1) Bibliotecarul este subordonat directorului unităţii de invăţămant.

(2) Bibliotecarul organizează activitatea bibliotecii, asigură funcţionarea acesteia şi este interesat de completarea raţională a fondului de publicaţii.

(3) Activităţile de bază ale bibliotecarului sunt:
a) indrumă lectura şi studiul şi ajută la elaborarea lucrărilor elevilor, punand la dispoziţia acestora instrumente de informare, respectiv fişiere, cataloage, liste bibliografice etc., care să le inlesnească o orientare rapidă in colecţiile bibliotecii;
b) sprijină informarea şi documentarea rapidă a personalului didactic;
c) participă la toate cursurile specifice de formare continuă.

(4) Bibliotecarul organizează sau participă la organizarea de acţiuni specifice: lansare de carte, intalniri literare, simpozioane, vitrine şi expoziţii de cărţi, standuri de noutăţi sau de colecţii de cărţi, prezentări de manuale opţionale etc.

Art.90. (1) Laborantul, informaticianul, programatorul, tehnicianul, pedagogul şi profesorul documentarist sunt subordonaţi directorului unităţii de invăţămant.

(2) Atribuţiile fiecărei funcţii de la alineatul (1) sunt menţionate in fişele de post aprobate de director.


sus

Denunta
laucos
Copii
B
A

29.01.2007 1:27     citat 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A UNITĂŢILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR (Cap. VIII - XI)
04 Octombrie 2005


CAPITOLUL VIII - ELEVII

Secţiunea 1 - Dobandirea calităţii de elev

Art.91. Orice persoană, indiferent de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă, care este inscrisă in unitatea de invăţămant şi participă la activităţile organizate de aceasta, are calitatea de elev.

Art.92. (1) In invăţămantul primar (clasele I-a IV-a) şi in ciclul gimnazial al invăţămantului secundar inferior (clasele a V-a – a VIII-a), calitatea de elev se dobandeşte in urma solicitării scrise adresate de părinţi sau tutori legali către unitatea de invăţămant de stat sau particular. Părintele sau tutorele legal are dreptul de a alege forma de invăţămant şi felul educaţiei copilului minor.

(2) In ciclul inferior al liceului şi in şcoala de arte şi meserii (clasele a IX-a – a X-a), in invăţămantul secundar superior (ciclul superior al liceului), in anul de completare şi in invăţămantul postliceal, inscrierea elevilor se face, pe baza regulamentului de admitere sau a criteriilor generale elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, in limita numărului de locuri din planul de şcolarizare. Inscrierea in ciclul superior al liceului, cursuri de zi, se poate face in primi doi ani de la absolvirea ciclului inferior al liceului/ anului de completare, dacă la data inceperii anului şcolar elevul nu a depăşit varsta de 18 ani.

(3) Elevii promovaţi vor fi inscrişi de drept in anul următor de studiu, dacă nu există prevederi specifice de admitere in anul respectiv.

(4) Elevii repetenţi, retraşi sau exmatriculaţi cu drept de reinscriere, din invăţămantul de zi, se pot reinmatricula, la cerere, la acelaşi nivel, ciclu de invăţămant şi, după caz, rută de profesionalizare, la invăţămantul de zi, in următorii doi ani consecutivi, redobandind calitatea de elev. Inscrierea acestora la alte forme de invăţămant, se poate face şi după mai mult de doi ani. Elevii de la celelalte forme de invăţămant, repetenţi, retraşi sau exmatriculaţi cu drept de reinscriere, se pot reinmatricula, la cerere, la orice formă de invăţămant, cu excepţia celui de zi. Reinmatricularea acestora se poate face şi după mai mult de doi ani şcolari.

Secţiunea a 2-a - Exercitarea calităţii de elev

Art.93. (1) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la toate activităţile existente in programul fiecărei unităţi de invăţămant.

(2) Evidenţa prezenţei elevilor se face la fiecare oră de curs de către invăţător/profesor, care consemnează, in mod obligatoriu, fiecare absenţă.

(3) Elevii din invăţămantul obligatoriu, inscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă sau la distanţă, sunt obligaţi să se prezinte la fiecare sesiune de examene organizată de unitatea de invăţămant.

Art.94. (1) Absenţele datorate imbolnăvirii elevilor, bolilor contagioase din familie sau altor cazuri de forţă majoră, dovedite cu acte legale, sunt considerate motivate.

(2) Motivarea absenţelor se efectuează pe baza următoarelor acte:
a) adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar sau de medicul de familie şi avizată de medicul şcolar (dacă există);
b) adeverinţă sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară, in cazul in care elevul a fost internat in spital, avizat(ă) de medicul şcolar (dacă există);
c) cererea scrisă a părintelui/tutorelui legal al elevului, adresată directorului unităţii de invăţămant şi aprobată de acesta, in urma consultării cu dirigintele/invăţătorul clasei.

(3) Motivarea absenţelor se face de către invăţător sau diriginte, in ziua prezentării actelor justificative.

(4) In cazul elevilor minori, părintele/tutorele legal are obligaţia de a prezenta, personal, dirigintelui actele justificative pentru absenţele copilului lor.

(5) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate in termen de maxim 7 zile de la reluarea activităţii elevului şi vor fi păstrate de către invăţător/diriginte pe tot parcursul anului şcolar.

(6) Toate adeverinţele medicale trebuie să aibă viza cabinetului, care are in evidenţă fişele medicale/carnetele de sănătate ale elevilor.

(7) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. 5 din prezentul articol atrage, de regulă, declararea absenţelor ca nemotivate.

(cool La cererea scrisă a unităţilor de invăţămant in care este organizat invăţămant sportiv, a structurilor naţionale sportive, directorul poate aproba motivarea absenţelor elevilor care participă la cantonamente şi la competiţii de nivel local, naţional şi internaţional, cu condiţia recuperării materiei, in vederea incheierii situaţiei şcolare.

Art.95. Elevii din invăţămantul obligatoriu cu handicap fizic, nedeplasabili, cu boli cronice grave, pot fi scutiţi parţial sau total de frecvenţă, beneficiind de indrumarea unităţii de invăţămant. Scutirea se acordă, la cerere, de director, pe baza actelor medicale doveditoare şi a recomandării exprese a compartimentului de igienă şcolară din cadrul direcţiei de sănătate publică a judeţului/municipiului Bucureşti.

Art.96. Elevii şi elevele aflaţi in situaţii speciale (căsătorie, naşterea unui copil, persoane existente in ingrijirea elevului, detenţie etc.) vor fi sprijiniţi să finalizeze ciclul de invăţămant.

Secţiunea a 3-a - Drepturile elevilor

Art.97. (1) Elevii din invăţămantul de stat şi particular se bucură de toate drepturile constituţionale. Elevii din invăţămantul de stat şi particular acreditat se bucură de egalitate in toate drepturile conferite de calitatea de elev.

(2) Nici o activitate organizată in unitatea de invăţămant nu poate leza demnitatea sau personalitatea elevilor.

(3) Elevul sau, după caz, reprezentantul său legal, are dreptul de a contesta modalităţile şi rezultatele evaluării. Contestaţia se adresează cadrului didactic respectiv, care are obligaţia de a motiva/justifica modalitatea de evaluare şi rezultatele acesteia. In situaţia in care argumentele nu sunt considerate satisfăcătoare, elevul/reprezentantul său legal se pot adresa directorului unităţii şcolare, care, pentru soluţionarea contestaţiei, va desemna profesori de specialitate, care nu predau la clasa respectivă.

Art.98. (1) Elevii din invăţămantul de stat beneficiază de invăţămant gratuit.

2) Elevii pot beneficia de burse sau de alte forme de sprijin material şi financiar pentru studii, acordate de bănci, in condiţiile legii. Statul ii sprijină material, cu precădere pe elevii care obţin performanţe, rezultate foarte bune la invăţătură sau la activităţi artistice şi sportive, precum şi pe cei cu situaţie materială precară.

(3) Elevii pot beneficia de suport financiar şi din sursele extrabugetare ale unităţilor de invăţămant de stat.

Art.99. (1) Conducerile unităţilor de invăţămant sunt obligate să pună, gratuit, la dispoziţia elevilor, bazele materiale şi bazele sportive pentru pregătirea organizată a acestora.

(2) Elevii pot fi cazaţi in internate şi pot servi masa la cantinele şcolare, in condiţiile stabilite prin regulamente de organizare şi funcţionare a unităţilor respective.

(3) Copiii personalului didactic de predare şi de instruire practică beneficiază de gratuitate la cazare in cămine şi internate.

Art.100. In timpul şcolarizării, elevii beneficiază de asistenţă psihopedagogică şi medicală gratuită. De asemenea, ei au dreptul la bilete cu preţuri reduse, la spectacole, muzee, manifestări cultural-sportive şi la transportul in comun, pe baza carnetului de elev, vizat la zi.

Art.101. Elevii din invăţămantul de stat şi particular au dreptul să fie evidenţiaţi şi să primească premii şi recompense, pentru rezultate deosebite obţinute la activităţile şcolare şi extraşcolare, precum şi pentru atitudine civică exemplară.

Art.102. Elevii din invăţămantul obligatoriu primesc gratuit manuale şcolare. Beneficiază de aceeaşi gratuitate şi elevii din invăţămantul secundar superior ai căror părinţi au un venit lunar, pe membru de familie, egal sau mai mic decat salariul minim brut pe economie.

Art.103. Elevii aparţinand minorităţilor naţionale au dreptul să studieze şi să se instruiască in limba maternă, la toate nivelurile şi formele de invăţămant, in condiţiile prevăzute de Legea invăţămantului nr.84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.104. Elevii au dreptul să opteze, conform legii, pentru tipul şi forma de invăţămant pe care le vor urma şi să aleagă parcursul şcolar corespunzător intereselor, pregătirii şi competenţelor lor. Pentru elevii minori, acest drept se exercită de către părinţii/ tutorii legali ai copiilor.

Art.105. (1) In fiecare unitate de invăţămant de stat şi particular, se constituie consiliul elevilor, format din liderii elevilor de la fiecare clasă.

(2) Consiliul elevilor funcţionează in baza unui regulament propriu, avizat de conducerea unităţii de invăţămant şi care este anexă a regulamentului intern.

(3) Consiliul elevilor işi desemnează reprezentanţii, elevi din clasele a IX-a – a XII-a/ a XIII-a sau din invăţămantul postliceal, pentru a participa la şedinţele Consiliului de administraţie al unităţii de invăţămant.

Art.106. Elevii au dreptul să participe la activităţile extraşcolare organizate de unitatea de invăţămant, precum şi la cele care se desfăşoară in palatele şi in cluburile elevilor, in bazele sportive şi de agrement, in taberele şi in unităţile conexe inspectoratelor şcolare, in cluburile şi in asociaţiile sportive, cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcţionare ale acestora.

Art.107. (1) Elevilor din invăţămantul preuniversitar de stat şi particular le este garantată, conform legii, libertatea de asociere in cercuri şi in asociaţii ştiinţifice, culturale, artistice, sportive sau civice, care se organizează şi funcţionează pe baza unui statut propriu, aprobat de directorul unităţii de invăţămant.

(2) Exercitarea dreptului la reuniune, conform art.15 alin. (2) din Convenţia cu privire la drepturile copilului, nu poate fi supusă decat acelor limitări care sunt prevăzute de lege şi care sunt necesare intr-o societate democratică, in interesul siguranţei naţionale, al ordinii publice, pentru a proteja sănătatea şi moralitatea publică sau drepturile şi libertăţile altora.

(3) Dreptul la reuniune se exercită in afara orarului zilnic, iar activităţile pot fi susţinute in unitatea de invăţămant, la cererea grupului de iniţiativă, numai cu aprobarea directorului. Aprobarea pentru desfăşurarea acestor acţiuni va fi condiţionată de acordarea de garanţii scrise, oficiale privind asigurarea, de către organizatori, a securităţii persoanelor şi a bunurilor.

(4) In cazul in care conţinutul activităţilor care se desfăşoară in unitatea de invăţămant de stat şi particular contravine principiilor susmenţionate, directorul unităţii de invăţămant poate suspenda sau interzice desfăşurarea acestor activităţi.

Art.108. (1) In unităţile de invăţămant de stat şi particular, conform legii, libertatea elevilor de a redacta şi difuza reviste/ publicaţii şcolare proprii, este garantată.

(2) In cazul in care aceste reviste/ publicaţii conţin elemente care afectează siguranţa naţională, ordinea publică, sănătatea şi moralitatea, drepturile şi libertăţile cetăţeneşti sau prevederile prezentului regulament şi ale regulamentului de ordine interioară al unităţii de invăţămant, directorul va suspenda editarea şi difuzarea acestora.

Art.109. Elevii din invăţămantul de stat şi particular, cu aptitudini şi performanţe şcolare excepţionale, pot promova 2 ani intr-un an şcolar, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Secţiunea a 4-a - Indatoririle elevilor

Art.110. Elevii din invăţămantul de stat şi particular au datoria de a frecventa cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu şi de a-şi insuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare.

Art.111. (1) Elevii trebuie să aibă o comportare civilizată şi o ţinută decentă, atat in unitatea de invăţămant, cat şi in afara ei.

(2) Elevii trebuie să cunoască şi să respecte:
a) legile statului;
b) prezentul regulament şi regulamentul intern;
c) regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii;
d) normele de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi de stingere a incendiilor;
e) normele de protecţie civilă;
f) normele de protecţie a mediului.

Art.112. Este interzis elevilor:
a) să distrugă documente şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole etc.;
b) să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de invăţămant;
c) să aducă şi să difuzeze, in unitatea de invăţămant, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa;
d) să organizeze şi să participe la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea activităţii de invăţămant sau care afectează frecvenţa la cursuri a elevilor;
e) să blocheze căile de acces in spaţiile de invăţămant;
f) să deţină şi să consume, in perimetrul unităţii de invăţămant şi in afara acestuia, droguri, băuturi alcoolice şi ţigări şi să participe la jocuri de noroc;
g) să introducă, in perimetrul unităţii de invăţămant, orice tipuri de arme sau alte instrumente, precum muniţie, petarde, pocnitori etc., care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a colectivului de elevi şi a personalului unităţii de invăţămant;
h) să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic;
i) să utilizeze telefoanele celulare in timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor;
j) să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile in perimetrul unităţii de invăţămant;
k) să aibă ţinută, comportamente şi atitudini ostentative şi provocatoare;
l) să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate in limbaj şi in comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de invăţămant.

Art.113. Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte profesorilor/invăţătorilor pentru consemnarea notelor, precum şi părinţilor, pentru informare in legătură cu situaţia şcolară.

Art.114. Elevii din invăţămantul preuniversitar de stat trebuie să utilizeze cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi să le restituie in stare bună, la sfarşitul anului şcolar.

Secţiunea a 5-a - Recompensarea elevilor

Art.115. Elevii care obţin rezultate remarcabile in activitatea şcolară şi extraşcolară şi se disting prin comportare exemplară pot primi următoarele recompense:
a) evidenţiere in faţa colegilor clasei;
b) evidenţiere, de către director, in faţa colegilor de şcoală sau in faţa consiliului profesoral;
c) comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, cu menţiunea faptelor deosebite pentru care elevul este evidenţiat;
d) burse de merit, de studiu sau alte recompense materiale acordate de stat, de agenţi economici sau de sponsori;
e) premii, diplome, medalii;
f) recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, in excursii sau in tabere de profil din ţară şi din străinătate;
g) premiul de onoare al unităţii de invăţămant.

Art.116. (1) Acordarea premiilor elevilor la sfarşitul anului şcolar se face la nivelul unităţii de invăţămant, la propunerea dirigintelui, a consiliului clasei, a directorului şcolii.

(2) Se pot acorda premii elevilor care:
a) au obţinut primele trei medii generale pe clasă, dar nu mai mici de 9.00; pentru următoarele trei medii se pot acorda menţiuni;
b) s-au distins la una sau mai multe discipline de studiu;
c) au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi la alte activităţi extraşcolare desfăşurate la nivel local, judeţean, naţional sau internaţional;
d) s-au remarcat prin fapte de inaltă ţinută morală şi civică;
e) au avut, la nivelul clasei, cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului şcolar.

(3) Se pot acorda premii şi pentru alte situaţii prevăzute de regulamentul intern al unităţii de invăţămant.

Art.117. Unitatea de invăţămant şi alţi factori pot stimula activităţile de performanţă ale elevilor la nivel local, naţional şi internaţional, prin alocarea unor premii, burse, din partea consiliului reprezentativ al părinţilor, a agenţilor economici, a fundaţiilor ştiinţifice şi culturale, a comunităţii locale etc.

Secţiunea a 6-a - Sancţiunile aplicate elevilor

Art.118. (1) Elevii care săvarşesc fapte prin care se incalcă dispoziţiile legale in vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi in funcţie de gravitatea acestora..

(2) Sancţiunile care se pot aplica elevilor sunt următoarele :
a) observaţia individuală;
b) mustrare in faţa clasei şi/ sau in faţa consiliului clasei/ consiliului profesoral;
c) mustrare scrisă;
d) retragerea temporară sau definitivă a bursei;
e) eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile;
f) mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi şcoală;
g) mutarea disciplinară la o altă unitate de invăţămant, cu acceptul conducerii unităţii primitoare;
h) preavizul de exmatriculare;
i) exmatricularea.

(3) Toate sancţiunile aplicate elevilor sunt comunicate, in scris, părinţilor/reprezentantului legal.

Art.119. (1) Observaţia individuală constă in dojenirea elevului. (2) Sancţiunea se aplică de diriginte/invăţător sau director. (3) Sancţiunea nu atrage şi alte măsuri disciplinare.

Art.120. (1) Mustrarea in faţa clasei şi/sau in faţa consiliului clasei/consiliului profesoral constă in dojenirea elevului şi sfătuirea acestuia să se poarte in aşa fel incat să dea dovadă de indreptare, atrăgandu-i-se totodată atenţia că, dacă nu işi schimbă comportamentul, i se va aplica o sancţiune mai severă.

(2) Sancţiunea se aplică de către diriginte/ invăţător sau director.

(3) Sancţiunea este insoţită de scăderea notei la purtare.

Art.121. (1) Mustrarea scrisă constă in dojenirea elevului, in scris, la propunerea consiliului clasei sau a directorului, de către diriginte/invăţător şi director şi inmanarea documentului părinţilor/tutorilor legali, personal, sub semnătură.

(2) Sancţiunea se inregistrează in catalogul clasei, precizandu-se numărul documentului.

(3) Sancţiunea se consemnează in raportul consiliului clasei prezentat consiliului profesoral la sfarşitul semestrului sau al anului şcolar.

(4) Sancţiunea este insoţită de scăderea notei la purtare.

Art.122. (1) Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de director, la propunerea consiliului clasei sau a directorului.

(2) Sancţiunea este insoţită de scăderea notei la purtare.

Art.123. (1) Eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile constă in inlocuirea activităţii obişnuite a elevului, pentru perioada aplicării sancţiunii, cu un alt tip de activitate, desfăşurată, de regulă, in cadrul unităţii de invăţămant, in conformitate cu prevederile regulamentului intern şi stabilită, de către director, la propunerea consiliului clasei.

(2) Dacă elevul refuză să participe la aceste activităţi, absenţele sunt considerate nemotivate şi se consemnează in catalogul clasei.

(3)Sancţiunea se consemnează in catalogul clasei, precizandu-se numărul şi data documentului, in raportul consiliului clasei la sfarşitul semestrului sau al anului şcolar.

(4) Această sancţiune nu se aplică elevilor din clasele I- a IV-a.

(5) Sancţiunea este insoţită de scăderea notei la purtare.

Art.124. (1) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă se aplică prin inmanarea, in scris, a sancţiunii, de către diriginte/invăţător şi director părintelui/tutorelui legal sau elevului, dacă acesta a implinit 18 ani, sub semnătură.

(2) Sancţiunea se consemnează in registrul de evidenţă a elevilor, in catalogul clasei şi in registrul matricol.

(3) Sancţiunea se consemnează in raportul consiliului clasei, la sfarşitul semestrului sau al anului şcolar.

(4) Sancţiunea este insoţită de scăderea notei la purtare.

Art. 125. (1) Preavizul de exmatriculare se intocmeşte, in scris, de diriginte şi director, pentru elevii care absentează nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de la o singură disciplină/modul, cumulate pe un an şcolar şi se inmanează părintelui/tutorelui legal sau elevului, dacă acesta a implinit 18 ani, sub semnătură.

(2) Sancţiunea se aplică elevilor din sistemul de invăţămant liceal, postliceal şi profesional, cu excepţia elevilor din invăţămantul obligatoriu.

(3) Sancţiunea se consemnează in registrul de evidenţă a elevilor şi in catalogul clasei şi se menţionează in raportul consiliului clasei la sfarşit de semestru sau de an şcolar.

(4) Sancţiunea este insoţită de scăderea notei la purtare.

Art.126. (1) Exmatricularea constă in eliminarea, pană la sfarşitul anului şcolar, a elevului din unitatea de invăţămant in care acesta a fost inscris,.

(2) Exmatricularea poate fi:
a) exmatriculare cu drept de reinscriere, in anul următor, in aceeaşi unitate de invăţămant şi in acelaşi an de studiu;
b) exmatriculare fără drept de reinscriere in aceeaşi unitate de invăţămant;
c) exmatriculare din toate unităţile de invăţămant, fără drept de reinscriere, pentru o perioadă de timp.

Art. 127. (1) Exmatricularea cu drept de reinscriere in anul următor, in aceeaşi unitate de invăţămant şi in acelaşi an de studiu, se aplică elevilor din invăţămantul secundar superior, din anul de completare si din invăţămantul postliceal, pentru abateri grave, prevăzute de prezentul regulament sau apreciate ca atare de către consiliul profesoral al unităţii de invăţămant.

(2) Sancţiunea se aplică şi pentru un număr de cel puţin 40 de absenţe nejustificate din totalul orelor de studiu sau cel puţin 30% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu/modul, cumulate pe un an şcolar.

(3) Sancţiunea se aprobă, in consiliul profesoral la propunerea dirigintelui, prin consultarea directorului. Dacă motivul sancţionării il reprezintă absenţele nejustificate, aprobarea este condiţionată de emiterea, in prealabil, a preavizului de exmatriculare.

(4) Sancţiunea se consemnează in registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, in catalogul clasei, in registrul de evidenţă a elevilor şi in registrul matricol.

(5) Sancţiunea se comunică părintelui/tutorelui legal şi elevului, dacă acesta a implinit 18 ani, in scris, sub semnătură, de către dirigintele clasei.

(6) Sancţiunea este insoţită de scăderea notei la purtare sub 6,00.

Art.128. (1) Exmatricularea fără drept de reinscriere in aceeaşi unitate de invăţămant se aplică elevilor din invăţămantul secundar superior şi din anul de completare, pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de către consiliul profesoral.

(2) Aplicarea sancţiunii se aprobă de către consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei sau a directorului.

(3) Sancţiunea se consemnează in registrul de procese-verbale ale consiliului profesoral, in catalogul clasei, in registrul de evidenţă a elevilor şi in registrul matricol.

(4) Sancţiunea se comunică părintelui/tutorelui legal şi elevului, dacă acesta a implinit 18 ani, in scris, sub semnătură, de către dirigintele clasei.

(5) Sancţiunea este insoţită de scăderea notei la purtare sub 6,00.

Art.129. (1) Exmatricularea din toate unităţile de invăţămant, fără drept de reinscriere pentru o perioadă de timp, se aplică elevilor din invăţămantul secundar superior, din anul de completare şi din invăţămantul postliceal pentru abateri deosebit de grave.

(2) Aplicarea sancţiunii şi stabilirea duratei se fac de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, la propunerea motivată a consiliului profesoral.

(3) Sancţiunea se consemnează in registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, in catalogul clasei, in registrul de evidenţă al elevilor şi in registrul matricol.

(4) Sancţiunea se comunică, de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, in scris, sub semnătură, părintelui/tutorelui legal şi elevului, dacă acesta a implinit 18 ani.

(5) Sancţiunea este insoţită de scăderea notei la purtare sub 6,00.

Art.130. (1) Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune menţionată la articolele 120-123 dă dovadă de un comportament ireproşabil pe o perioadă de cel puţin 8 săptămani de şcoală pană la incheierea semestrului/anului şcolar, prevederea privind scăderea notei la purtare, asociată sancţiunii, se poate anula.

(2) Anularea este decisă de cel care a aplicat sancţiunea.

Art.131. Pentru toţi elevii din invăţămantul preuniversitar, la fiecare 10 absenţe nejustificate, pe semestru, din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină/modul, va fi scăzută nota la purtare cu cate un punct.

Art.132. (1) Elevii vinovaţi de deteriorarea bunurilor unităţii de invăţămant plătesc toate lucrările necesare reparaţiilor sau suportă toate cheltuielile pentru inlocuirea bunurilor deteriorate.

(2) In cazul in care vinovatul nu se cunoaşte, răspunderea materială devine colectivă, revenind intregii clase.

(3) In cazul distrugerii/ deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi inlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi tipului de manual deteriorat, iar in caz de imposibilitate, achită contravaloarea acestuia.

(4) Pentru faptele prevăzute la alin. (1) şi (3), elevii pot fi sancţionaţi, in conformitate cu dispoziţiile art. 119-129 din prezentul regulament.

Art.133. (1) Contestaţiile impotriva sancţiunilor prevăzute la art. 119-128 se adresează, in scris, consiliului de administraţie al unităţii de invăţămant, in termen de 5 zile de la aplicarea sancţiunii.

(2) Contestaţia se soluţionează in termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul unităţii de invăţămant.

(3) Hotărarea consiliului de administraţie este definitivă.

Art. 134. Sancţiunea prevăzută la art. 129 este definitivă şi poate fi contestată, in conformitate cu dispoziţiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările şi completările ulterioare.

Secţiunea a 7-a - Transferul elevilor

Art.135. Elevii au dreptul să se transfere de la o unitate la alta, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare/calificare profesionala la alta, de la o formă de invăţămant la alta, in conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale regulamentului intern al unităţii de invăţămant de la şi la care se face transferul. Aprobările pentru transfer se dau de către consiliile de administraţie ale celor două unităţi de invăţămant.

Art.136. (1) Elevii din clasa a IX-a se pot transfera numai după primul semestru, dacă media lor de admitere este cel puţin egală cu media ultimului admis la specializarea la care se solicită transferul. In situaţii medicale deosebite, elevii de clasa a IX-a pot fi transferaţi şi in cursul primului semestru sau inainte de inceperea acestuia, pe baza avizului comisiei medicale judeţene/ a municipiului Bucureşti, cu respectarea condiţiei de medie menţionate anterior.

(2) Elevii din clasele a X-a – a XII-a/a XIII-a se pot transfera, de regulă, la clasele la care media lor din ultimul an este cel puţin egală cu media ultimului promovat din clasa la care se solicită transferul. Excepţiile de la această prevedere se aprobă de către consiliul profesoral.

Art.137. In invăţămantul primar (clasele I-a IV-a) şi in ciclul gimnazial al invăţămantului secundar inferior (clasele a V-a – a VIII-a), elevii se pot transfera, după cum urmează:
a) in aceeaşi unitate de invăţămant, de la o clasă la alta, in limita efectivelor de 30 de elevi la clasă;
b) de la o unitate de invăţămant la alta, in limita efectivelor de 30 de elevi la clasă.

Art.138. In invăţămantul profesional (şcoală de arte şi meserii şi anul de completare) elevii se pot transfera, după cum urmează:
a) in aceeaşi unitate de invăţămant, de la o clasă la alta, in limita efectivelor de 30 de elevi la clasă;
b) de la o unitate de invăţămant la alta, in limita efectivelor de 30 de elevi la clasă. In cazul schimbării domeniului de pregătire/calificării profesionale, se susţin examene de diferenţă.

Art.139. Gemenii se pot transfera in clasa celui cu media mai mare, sau invers, la cererea acestora.

Art.140. In invăţămantul postliceal, elevii se pot transfera de la o calificare profesională la alta, in cadrul aceluiaşi profil, in limita efectivelor de 30 de elevi la clasă. In cazul schimbării calificării profesionale, se susţin examene de diferenţă.

Art.141. (1)Elevii din invăţămantul liceal se pot transfera, păstrand forma de invăţămant, astfel:
a) in aceeaşi unitate de invăţămant, de la o clasă la alta, cu aceeaşi specializare/calificare profesională, in limita efectivelor de 30 de elevi la clasă;
b) in aceeaşi unitate de invăţămant, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare la alta, de la o calificare profesională la alta, in limita efectivelor de 30 de elevi la clasă, după promovarea examenelor de diferenţă;
c) de la un liceu la altul, respectand filiera, profilul, specializarea, respectiv calificarea profesională, in limita efectivelor de 30 de elevi la clasă, in baza criteriilor prevăzute in prezentul regulament şi in regulamentul intern al liceului la care se solicită transferul;
d) de la un liceu la altul, schimband filiera, profilul, specializarea, respectiv calificarea profesională, in limita efectivelor de 30 de elevi la clasă, după promovarea examenelor de diferenţă, in baza criteriilor prevăzute in regulamentul intern al unităţii de invăţămant la care se solicită transferul;

(2) Elevii din invăţămantul liceal se pot transfera la şcoala de arte şi meserii, in limita efectivelor de 30 de elevi la clasă, după recuperarea practicii, in baza criteriilor prevăzute de regulamentul intern al unităţii de invăţămant la care se solicită transferul.

Art.142. (1) Elevii de la şcoala de arte şi meserii, care au promovat testele naţionale, se pot transfera, după promovarea clasei a IX-a, in clasa a X-a de liceu, după promovarea examenelor de diferenţe, in limita efectivului de 30 elevi la clasă.

(2) Obiectele de studiu, precum şi materia din care se susţin examene de diferenţă, se stabilesc de conducerile liceelor, prin compararea curriculumului liceal cu cel al şcolii de arte şi meserii.

(3) La disciplinele care se află in planul-cadru al specializării liceale la care se solicită transferul, dar nu sunt prevăzute in planul-cadru al şcolii de arte şi meserii, la clasa a IX-a, examenele de diferenţe se susţin din toată materia prevăzută in programele de liceu, la clasa a IX-a, la disciplinele respective.

(4) La disciplinele care se regăsesc atat in planul-cadru al specializării liceale la care se solicită transferul, cat şi in planul-cadru al şcolii de arte şi meserii, la clasa a IX-a, examenele de diferenţe se susţin numai din materia necuprinsă in programele şcolare pentru şcoala de arte şi meserii.

Art.143. Elevii din invăţămantul liceal, din şcoala de arte si meserii, din anul de completare şi din invăţămantul postliceal se pot transfera de la o formă de invăţămant la alta astfel:
a) elevii de la invăţămantul seral, cu frecvenţă redusă sau la distanţă, se pot transfera la forma de invăţămant de zi, cu susţinerea şi promovarea examenelor de diferenţă, dacă au media anuală cel puţin 7,00, la fiecare obiect de studiu, in limita efectivelor de 30 de elevi la clasă, şi potrivit criteriilor prevăzute in regulamentul intern;
b) elevii de la invăţămantul cu frecvenţă redusă sau la distanţă se pot transfera la invăţămantul seral, in condiţiile precizate la lit. a);
c) elevii de la cursurile de zi se pot transfera la forma de invăţămant seral, cu frecvenţă redusă sau la distanţă, in limita efectivelor de 30 de elevi la clasă.

Art.144. (1) Elevii din invăţămantul preuniversitar particular autorizat se pot transfera la unităţi de invăţămant de stat, la sfarşitul anului şcolar, in condiţiile prezentului regulament.

(2) Elevii din invăţămantul preuniversitar de stat se pot transfera in invăţămantul particular, cu acordul unităţii primitoare.

Art.145. Nepromovarea unuia dintre examenele de diferenţă anulează dreptul la transfer. Şcoala de la care elevul a solicitat transferul este obligată să-l reprimească.

Art.146. Transferurile in care se păstrează forma de invăţămant se pot efectua numai in perioada intersemestrială sau a vacanţei de vară; regulamentul intern al unităţii de invăţămant poate prevedea şi condiţii speciale de transfer.

Art.147. Transferurile in care se schimbă forma de invăţămant se efectuează in următoarele perioade:
a) de la invăţămantul de zi la altă formă de invăţămant sau de la invăţămantul seral la cel cu frecvenţă redusă sau la distanţă, in perioada intersemestrială sau a vacanţei de vară;
b) de la invăţămantul cu frecvenţă redusă sau la distanţă la cel seral sau de la alte forme de invăţămant la cel de zi, numai in perioada vacanţei de vară;
c) elevii din clasa a XII-a, invăţămant de zi, se pot transfera in clasa a XIII-a, invăţămant seral, după absolvirea semestrului I al clasei a XII-a şi după susţinerea, dacă este cazul, a examenelor de diferenţă. In această situaţie, pe diploma de absolvire şi in registrul matricol, se menţionează anul şcolar, semestrul I/ zi, clasa a XII-a şi semestrul II/ seral, clasa a XIII-a. Mediile anuale pe discipline se calculează din mediile celor două semestre.

Art.148.Transferul elevilor in timpul anului şcolar se poate efectua, in mod excepţional, cu respectarea prevederilor art. 136 – 145, in următoarele situaţii:
a) la schimbarea domiciliului părinţilor intr-o altă localitate;
b) la recomandarea de transfer, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de Direcţia de Sănătate Publică;
c) la / de la invăţămantul de artă sau sportiv;
d) de la liceu la şcoala de arte şi meserii;
e) de la invăţămantul intensiv sau bilingv la celelalte profiluri.

Art.149. După aprobarea transferului, şcoala primitoare este obligată să solicite situaţia şcolară a elevului in termen de 5 zile. Şcoala de la care se transferă elevul este obligată să trimită, la şcoala primitoare, situaţia şcolară a celui transferat, in termen de 10 zile. Elevul nu este inscris in catalog pană la primirea situaţiei şcolare de către şcoala la care s-a transferat.

Secţiunea a 8-a - Incetarea calităţii de elev

Art.150. (1) Calitatea de elev incetează in următoarele situaţii:
a) la absolvirea studiilor invăţămantului obligatoriu, liceal, postliceal sau profesional;
b) in cazul exmatriculării;
c) in cazul abandonului şcolar;
d) la cererea scrisă a elevului major sau a părintelui/tutorelui legal, caz in care elevii se consideră retraşi;
e) in cazul in care elevul inscris/ admis la invăţămantul secundar superior şi postliceal nu se prezintă la cursuri in termen de 20 de zile de la inceperea lor fără să justifice absenţele.

(2) Art. 150 lit. b) şi d) nu se aplică in invăţămantul obligatoriu.


CAPITOLUL IX - INVĂŢĂMANTUL SPECIAL
Art. 151. Organizarea şi funcţionarea unităţilor de invăţămant special sunt reglementate prin regulament specific, aprobat prin ordin al ministrului.

Art.152. (1) Copiii cu deficienţe mentale uşoare şi medii pot fi inscrişi in clasa I in şcoala de masă cea mai apropiată de domiciliul acestora sau la o altă şcoală, la solicitarea părinţilor.

(2) Elevii cu deficienţe mentale uşoare şi medii, inscrişi in unităţile de invăţămant special, sunt integraţi in şcolile de masă prin următoarele forme:
a) integrare individuală sau de grup, pentru elevii cu deficienţe uşoare;
b) integrare prin clase speciale compacte, pentru elevii cu deficienţe medii;

(3) Elevii cu alte tipuri sau grade de deficienţă pot fi inscrişi in clasa I sau integraţi in şcoala de masă, la cererea părinţilor.

(4) Toţi elevii cu deficienţe, care frecventează invăţămantul de masă, beneficiază de:
a) asistenţă psihopedagogică şi de specialitate, acordată de cadre didactice itinerante şi de sprijin;
b) toate drepturile privind ocrotirea şi asistenţa socială, stipulate de prevederile legislaţiei in vigoare.

Art.153. Personalul didactic care se ocupă de instrucţia, educaţia, reabilitarea, recuperarea şi integrarea şcolară şi socială a copiilor cu cerinţe educative speciale se socoteşte personal care activează in sfera educaţiei speciale şi beneficiază de prevederile legislaţiei referitoare la invăţămantul special.

Art.154. Intrucat dispun de dotări corespunzătoare şi de personal specializat, unităţile de invăţămant special pot oferi şcolilor de masă următoarele tipuri de servicii:
a) activităţi de invăţare individualizată;
b) activităţi de adaptare curriculară şi de evaluare;
c) activităţi individualizate de intervenţie;
d) terapii specifice pentru: dificultăţi de invăţare, tulburări de limbaj, dificultăţi de dezvoltare, dificultăţi de adaptare;
e) psihodiagnoză, proiectare, prognoză psihologică;
f) consiliere pentru elevi şi părinţi;
g) orientare şcolară şi profesională;
h) asistenţă la domiciliu, pentru persoanele nedeplasabile;
i) consiliere psihopedagogică pentru profesorii care predau in şcolile de masă.

Art.155. Elevii cu cerinţe educative speciale, integraţi in invăţămantul de masă, beneficiază de planuri de invăţămant modificate, de programe şcolare adaptate, precum şi de programe de intervenţie personalizate.

Art.156. (1) In unităţile de invăţămant special, pot să funcţioneze grupe de preşcolari şi clase din şcolile de masă, urmand ca ambele categorii de elevi să beneficieze de servicii de specialitate competente şi eficiente.

(2) Şcolile speciale, care primesc asemenea clase, işi vor schimba structura, organizarea, componenţa, conţinutul şi obiectivele de realizat şi vor inceta să se numească şcoli speciale;

Art.157. Tipul şi forma de şcolarizare a copiilor cu deficienţe sunt dependente numai de tipul şi de gradul deficienţei acestora.

Art.158. Elevii cu deficienţe, integraţi in invăţămantul de masă, au aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi ceilalţi elevi.

Art.159. Transferul elevilor cu deficienţe, integraţi in invăţămantul de masă, de la o şcoală la alta, se realizează la sfarşitul fiecărui an şcolar, cu condiţia obţinerii mediei de trecere la toate obiectele de invăţămant.

Art.160. Elevilor cu deficienţe, şcolarizaţi in unităţi de invăţămant special, din alte judeţe decat din judeţul de domiciliu, li se asigură finanţarea deplasării, a mesei şi a cazării de către consiliul judeţean al judeţului de domiciliu al acestora.


CAPITOLUL X - TRANSPORTUL ELEVILOR
Art. 161. Transportul elevilor cu microbuzele oferite de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi de administraţia locală este gratuit. Cu aceste mijloace de transport pot călători, fără plată, şi cadrele didactice către şcoală şi către localitatea de domiciliu.

Art. 162. (1) Directorul şcolii de centru desemnează un cadru didactic pentru insoţirea elevilor in fiecare mijloc de transport. Acesta are obligaţia să supravegheze elevii in timpul transportului.

(2) Directorul şcolii de centru creează condiţii pentru instruirea periodică a elevilor in legătură cu securitatea transportului.

Art. 163. (1) Elevii sunt obligaţi să ocupe locurile stabilite in timpul deplasării şi să nu distrugă bunurile din mijlocul de transport. In caz contrar, răspund disciplinar şi material pentru prejudiciile create.

(2) Elevilor care distrug sistematic componente ale mijlocului de transport, li se poate interzice deplasarea cu acest mijloc pe o perioadă determinată de timp.


CAPITOLUL XI - DISPOZIŢII FINALE
Art.164. In unităţile de invăţămant preuniversitar, fumatul este interzis, conform legii.

Art.165. a) In cazul invăţămantului preşcolar, prezentul regulament va fi completat cu prevederi specifice, aprobate prin ordin de ministru.

b) Prezentul regulament se completează cu dispoziţiile legale prevăzute de regulamente specifice.

Art.166. Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat derulării evaluărilor naţionale (teste naţionale, examen de bacalaureat, examene de absolvire).

Art.167. a) Prezentul regulament va fi adus la cunoştinţa elevilor şi a părinţilor sau reprezentanţilor legali ai acestora;

b) In baza prezentului regulament şi a regulamentului intern al unităţii şcolare, directorul va incheia cu părintele / elevul de clasa a IX-a – a XII-a/a XIII-a, acord de parteneriat şcoală-familie, după modelul din anexă.

Art.168.Prezentul regulament intră in vigoare la data publicării in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art.169. La data intrării in vigoare a prezentului regulament, se abrogă "Regulamentul de organizare şi funcţionarea unităţilor de invăţămant preuniversitar de stat (primar, gimnazial, liceal, profesional şi postliceal)", aprobat prin O.M.Ed.C. nr. 4747/16.10.2001.

Art.170. In termen de 30 de zile de la data publicării prezentului regulament in Monitorul Oficial al Romaniei, unităţile de invăţămant sunt obligate ca, pe baza acestuia şi a dispoziţiilor legale in vigoare, să elaboreze regulamentul intern.


sus

Denunta


< subiectul anterior :: subiectul urmator> pagina 1, 2, 3  »
Data este GMT + 2 Ore
subiect nou  raspunde
mergi la: