· articole
· intamplari
ultimele mesaje   |   reguli  |   ajutor  |   lista membrilor
Ultima vizita a fost

Index www.parinti.com > Administrative >Concursuri parinti.com > Regulament concurs Dr Fischer
< subiectul anterior :: subiectul urmator >
subiect nou  Acest subiect este inchis, nu se pot crea sau raspunde la mesaje
autor Regulament concurs Dr Fischer     
admin

02.12.2008 4:02   Regulament concurs Dr Fischer  citat 

Regulament concurs parinti.com Dr Fischer
1. Durata Concursului si aria de desfasurare

Concursul se desfasoara intre 2 - 20 decembrie 2008, urmand a fi organizat si desfasurat pe intreg teritoriul Romaniei.

2. Drept de participare

La acest regulament pot participa cetatenii romani, membri ai comunitati parinti.com .
Nu pot participa angajatii Sanoma Hearst Romania, ai partenerilor si distribuitorilor autorizati ai acestei edituri, precum si rudele de gradul I ale acestora.
Participarea la acest concurs implica acceptarea ca numele participantilor la concurs sa poata fi facute publice si folosite in scop publicitar de catre Sanoma Hearst Romania. Pentru identificare, castigatorul va avea nevoie de un document de identitate, pasaport, buletin de identitate sau carte de identitate.

3. Mecanismul concursului

 Participantii la concurs trebuie sa inscrie imagini in galeria de concurs “Dr Fischer” si sa voteze pe parcursul intregii perioade de concurs.
 Poate fi inscrisa o fotografie reprezentand un copil in momentul baitei sau masajului , igienei zilnice cu conditia ca aceasta fotografie sa NU fie in nud complet.
 Fiecare o imagine poate fi votata o singura data de pe acelasi IP.
 Concursul se desfasoara in doi pasi : intre perioada 2 decembrie- 11 decembrie participantii vor incarca poze in subiectul deschis special pentru acest concurs. Pasul 2 : admin va face o selectie obiectiva a pozelor si va incarca 15 poze finaliste intr-un subiect sondaj. Membrii forumului in perioada 12 decembrie-20 decembrie vor vota cele 7 poze castigatoare .


4. Conditii de validitate
4.1. Conditii de validitate pentru tragerea la sorti
 Vor fi desemnati 7 castigatori alesi in urma insumarii voturilor primite in galeria foto.
 Daca vor fi 7+ participanti cu acelasi numar de voturi se vor desemna prin tragere la sorti.
 Toti participantii sub 7 cu acelasi numar de voturi sunt declarati automat castigatori.
 Pentru ca un participant sa fie considerat valid, acesta trebuie sa aiba un cont valid pe parinti.com si sa respecte mecanismul si prevederile regulamentului.

4.2. Validarea castigatorilor

1. Identitatea si varsta specificate prin e-mail reprezentantilor Sanoma Hearst Romania sa coincida cu cele din bulentinul/cartea de identitate a castigatorului.
2. Castigatorii vor fi contactati prin e-mail pentru verificarea intrunirii conditiilor de inscriere la concurs.

5. Premiile Castigatorii vor primii 7 pachete cadou continand 3 produse Dr Fischer U-Lactin
 Castigatorii vor fi anuntati prin e-mail in termen de 7 zile de data desemnarii lor. Anuntarea castigatorilor va fi urmata de validarea acestora conform conditiilor descrise la Art. 4.2.
 Premiile vor fi expediate prin Curier tuturor castigatorilor.

6. Responsabilitate
Prin inscrierea la concurs participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament.

7. Regulamentul concursului
Regulamentul este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant. Prin participarea la concurs, persoanele inscrise sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile acestui Regulament.

8. Taxe si impozite
Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat de castigatori pentru veniturile obtinute de catre acestia, in conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

9. Prelucrarea datelor personale
Tuturor participantilor la concurs le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001. Prin transmiterea datelor personale prin aplicatia concursului participantii sunt de acord sa fie inclusi in baza de date a Sanoma Hearst Romania.
Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date a Sanoma Hearst Romania scriind pe adresa [email protected]
Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia operatorului de marketing direct al Sanoma Hearst Romania.
La cererea participantilor, adresata in scris pe adresa: str. Buzesti nr. 81, Sector 1, Bucuresti.
Organizatorul se obliga:
1. Sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;
2. Sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
3. Sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.
La prima comunicare scrisa cu participantii la acest concurs, organizatorul le va aduce la cunostinta drepturile ce le revin conform legii 677/2001.

10. Intreruperea concursului
Concursul va putea fi intrerupt doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a organizatorului, decizie ce va fi anuntata public.

11. Litigii
In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si participantii la Concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

12. Diverse
Prin inscrierea la prezentul concurs participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament.
Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament pe durata derularii concursului si vor comunica imediat modificarile.


sus

Denunta


< subiectul anterior :: subiectul urmator> 
Data este GMT + 2 Ore
subiect nou  Acest subiect este inchis, nu se pot crea sau raspunde la mesaje
mergi la: