· articole
· intamplari

Codul Muncii nu prevede modificari pentru concediul si indemnizatia mamicilorNoul Cod al Muncii a fost publicat la data de 31 martie 2011 in Monitorul Oficial, urmand sa intre in vigoare de la 30 aprilie.Legea nr. 40/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 este de fapt cea care stabileste noile reglementari din Codul Muncii.

Nicio modificare insa nu face referire la indemnizatia pentru mame sau la concediul maternal. Prin urmare, raman in vigoare prevederile valabile inca de la 1 ianuarie 2011

Conform declaratiilor Presedintelui Romaniei, noile prevederi din Codul Muncii vor intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial, respectiv in jurul datei de 1 Mai, Ziua Muncii.

In principal, noile prevederi din Codul Muncii fac referire la revizuirea reglamentarilor cu privire la:

Clauza de neconcurenta.Angajatorul va putea renunta in mod unilateral la clauza de neconcurenta prevazuta in contractul individual de munca, urmand ca anagajatorul sa nu mai fie obligat la plata indemnizatiei de neconcurenta dupa trecerea unei perioade minim 30 de zile de la notificarea scrisa adresata salariatului.

Perioada de proba a fost majorata de la cel mult 30 de zile calendaristice la cel mult 90 de zile calendaristice pentru functiile de executie si de la cel mult 90 de zile calendaristice la 120 de zile calendaristice pentru functiile de conducere.Perioada de proba stabilita pentru incadrarea persoanelor cu handicap a ramas de maximum 30 de zile calendaristice si a fost abrogata prevederea referitoare la perioada de proba de maxim 5 zile pentru muncitorii necalificati.Pentru persoanele absolvente ale unei institutii de invatamant superior, primele 6 luni după debutul în profesie se consideră perioadă de stagiu, iar la sfârşitul perioadei de stagiu, angajatorul este obligat sa elibereze o adeverinţa de stagiu vizată de inspectoratul teritorial de muncă.Interdictia de angajare succesiva a mai mult de trei persoane pe perioade de proba pentru acelasi post a fost eliminata, astfel ca angajatorul poate, intr-o perioada de maxim 12 luni, sa faca angajari succesive de proba a mai multor persoane pentru incadrarea pe acelasi post.

Cumulul de functii este redefinit in mod explicit aratand ca “Orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiţi sau la acelaşi angajator, în baza unor contracte individuale de muncă, beneficiind de salariul corespunzător pentru fiecare dintre acestea.”
Obiectivele de performanta individuala si criteriile de evaluare a realizarii acestora vor putea fi stabilite de angajator.


Suspendarea contractului individual de muca vine cu precizari referitoare la prevalenta cauzelor de incetare a contractului pe perioada suspendarii, precum si cu privire la extinderea efectelor suspendarii asupra termenelor care au legătură cu încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului individual de muncă, cu excepţia situaţiilor în care contractul individual de muncă încetează de drept.Suspendarea nu mai poate interveni din initiativa angajatorului ca sanctiune disciplinara aplicata salariatului.

Incetarea de drept a contractului individual de munca vine cu completari adaptate la realitatea sociala si legislativa pentru acoperirea anumitor situatii nereglementate in legislatia existenta, respectiv:
- completarea art. 56 alin. 1 lit. a cu prevederea ca incetarea contractului intervine de drept în cazul dizolvării angajatorului persoană juridică de la data la care angajatorul şi-a încetat existenţa conform legii;
- completarea art. 56 alin.1 lit. b cu prevederea ca incetarea contractului intervine de drept si in cazul in care exista o hotarare judecatoresca irevocabila de declarare a mortii sau punerii sub interdictie a angajatorului persoana fizica;
- completarea art. 56 alin. 1 lit. d in concordanta cu prevederile privind indeplinirea conditiilor de pensionare.

Termenul de preaviz a fost modificat de la 15 zile la 20 de zile lucratoare pentru salariatii cu functii de executie, si de la 30 de zile la 45 de zile lucratoare pentru salariatii care ocupa functii de conducere.

Contractul individual de munca pe perioada determinata va putea fi incheiat pentru o perioada de maxim 36 de luni, fata de vechea reglamentare care stabilea perioada maxima de 24 de luni.

Agentul de munca temporara si salariat temporar au fost redefiniti in concordanta cu art. 4 din Directiva 2008/104/CE privind munca prin agent de munca temporara, potrivit caruia statele membre trebuie sa revizuiasca orice restrictie sau interdictie privind utilizarea muncii temporare.
Totodata, au fost eliminate restrictiile referitoare la posibilitatea utilizatorului de a apela la agenti de munca temporara, astfel cum se prevedea la art. 88 Codul Muncii.
De asemenea, a fost modificata durata misiunii de munca temporara de la maxim 12 luni la 24 de luni, precum si durata de prelungire a acesteia de la maxim 18 luni la perioade succesive care, adăugate la durata iniţială a misiunii, nu vor conduce la depăşirea unei perioade de 36 de luni.

Timpul de lucru nu poate depasi 48 de ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare. Modificarile intervin cu privire la marirea perioadei de referinta de la 3 luni la 4 luni stabilita pentru prelungirea duratei timpului de munca , in concordanta cu prevederile Directivei nr. 2003/88/CE privind anumite aspecte ale organizarii contractului individual de munca. De asemenea, a fost majorata perioada de compensare a muncii suplimentare prin ore libere platite de la 30 de zile la 60 de zile dupa efectuarea acesteia.

Concediul de odihna programat in mod fractionat conduce la obligatia angajatorului de stabili programarea astfel incat fiecare salariat sa efectueze intr-un an calendaristic cel putin 10 zile lucratoare de concediu neintrerupt, fata de vechea reglementare care stabilea o perioada de cel putin 15 zile lucratoare de concediu neintrerupt.

Formarea profesionala
- concediul fara plata pentru formare profesionala va putea fi acordat de angajator doar dacă absenţa salariatului nu ar prejudicia grav desfăşurarea activităţii, iar respingerea cererii salariatului nu va mai fi supusa acordului sindicatului sau, după caz, acordului reprezentanţilor salariaţilor.
- drepturile salariale pe perioada stagiului de formare profesionala nu mai sunt supuse niciunei restrictii, salariatul beneficiind pe toată durata formării profesionale, de toate drepturile salariale deţinute.
- salariatii care au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesionala, in conditiile art. 194 alin.(1), nu pot avea initiativa incetarii contractului individual de munca o perioada stabilita prin act aditional, eliminandu-se astfel perioada impusa prin reglementarea anterior cu privire la stagiul de formare profesionala mai mare de 60 de zile si interdictia initiative salariatului de incetare a contractului individual de munca o perioada de cel putin 3 ani de la data absolvirii cursurilor sau stagiului de formare profesionala.

Sinteza efectuata de av Ioana Precup, legalsociety.ro.

"Codul Muncii nu prevede modificari pentru concediul si indemnizatia mamicilor" | cont nou | 0 comentarii
Prag
Comentariile sunt proprietatea celor care le adauga. parinti.com nu este raspunzator pentru continutul lor.
Legaturi
Articolul cel mai citit despre legislatie:
NORME de aplicare a O G nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile

Articole de admin

Evaluare
scor mediu 1
voturi 2


Prost
Normal
Bun
Foarte bun
Excelent