· articole
· intamplari

Grãdiniþe fãrã bullying - program pilot în Bucureºti
Insultele, poreclele, îmbrâncirile, înjurãturile ºi intimidarea la nivel de grup, sunt fenomene pe care copiii le întâlnesc încã de la grãdiniþã.Acestea fac parte din fenomenul de bullying, care a luat amploare de la an la an ºi în România. Pentru diminuarea bullyingului, încã din faza de început, Asociaþia Pãrinþilor Isteþi in parteneriat cu Itsy Bitsy FM lanseazã la început de an ºcolar proiectul "Grãdiniþe fãrã bullying în Sectorul 3, Bucureºti", finanþat de Primãria Sectorului 3, Bucureºti.

Campania de conºtientizare ºi prevenire a bullyingului vine ca urmare la semnalele de alarmã pe care le trag copiii, din ce în ce mai des, cu privire la aceste agresiuni la care sunt supuºi zilnic în grãdiniþe, ºcoli sau on-line, fãrã a simþi cã primesc susþinerea de care au nevoie de la adulþi.

În 2016, sesizãrile legate de fenomenul bullying în România au crescut cu 25% faþã de anul precedent (conform Asociaþiei Telefonul Copilului). Formele în care s-a manifestat fenomenul bullying au fost: insulte, jigniri, porecle, sarcasm (42,98%), loviri, îmbrânciri (38,58%) ºi intimidare, denigrare, insulte cu privire la statutul social (18,44%). Cei reclamaþi ca fiind bullies / agresori au fost, în proporþie de peste 97%, tot copii. "Este firesc ca toþi copiii sã aibã emoþii, dar uneori ei sunt copleºiþi de furie, frustrare, tristete ºi neºtiind sã recunoascã sau sã îºi gestioneze aceste trãiri au tendinþa de a reactiona agresiv." explicã Adriana Mitu, trainer de dezvoltare emoþionalã a copiilor.

La nivel internaþional, în programele de prevenire a bullying-ului, copiii învaþã sã recunoascã din timp ce anume le provoacã emoþii intense ºi sã îºi controleze reacþiile. Un copil care invaþã de mic sã îºi cunoascã emoþiile ºi sã fie empatic va fi cu siguranþã mai puþin predispus la a fi agresor sau victimã la grãdiniþã / ºcoalã sau pe internet si va avea performante mai mari pe orice plan.

Proiectul "Gradinite fara bullying in Sectorul 3, Bucureºti" invitã cadrele didactice sã realizeze ºi sã foloseascã zilnic un EMOMETRU, instrument de cunoastere în grup a emoþiilor. Aceastã practicã zilnicã la clasã va ajuta la dezvoltarea emoþionalã a copiilor, dar ºi la crearea unui mediu ºcolar mai benefic educaþiei.

"E important ca cei mici sã înþeleagã cã fiecare emoþie este folositoare, dar cã intensitatea ei ar putea fi uneori prea greu de suportat. Atunci, ca ºi când ai avea o oalã pe foc, e posibil ca ea sã dea pe afarã, sub formã de comportamente. Copiii pot fi îndrumaþi sã semnaleze adultului când “oala începe sã fiarbã”, ca în loc sã dea în foc, cei din jur sã-i ajute cu o vorbã caldã, o privire încurajatoare, o atingere uºoarã sau o îmbrãþiºare, astfel încât sã scadã intensitatea emoþiei." spune psihoterapeuta Vistiana Long.

Proiectul "Grãdiniþe fãrã Bullying în Sectroul 3, Bucureºti" deschide seria unor proiecte de prevenire a bullyingului în rândul copiilor de toate vârstele, iniþiate de Itsy Bitsy FM si Asociaþia Pãrinþilor Isteþi împreunã cu susþinãtori din societatea civilã ºi autoritãþi, care vor aduce o schimbare de impact în conștientizarea nevoilor emoționale ale copilului, care genereazã comportament de tip bullying, contribuind astfel la o mai bunã sãnãtate emoþionalã a copiilor.

Detalii despre proiect se pot gãsi pe www.itsybitsy.ro. .

"Grãdiniþe fãrã bullying - program pilot în Bucureºti" | cont nou | 0 comentarii
Prag
Comentariile sunt proprietatea celor care le adauga. parinti.com nu este raspunzator pentru continutul lor.
Legaturi
Articolul cel mai citit despre educatie:
Ce ar trebui sa stie fiica ta inainte de aparitia ciclului menstrual

Articole de admin

Evaluare
scor mediu 0
voturi 0
Prost
Normal
Bun
Foarte bun
Excelent