(P) Susþine iniþiativa de educaþie dentarã lansatã de clinica Dental One!
Data 20.09.16 21:34România este pe ultimul loc în topul european al igienei orale, iar consumul de pastã de dinþi este, în medie, de un tub ºi jumãtate în mediul rural ºi trei în mediul urban.


Conform studiilor 58% dintre români merg la medic mai puþin de o datã pe an, iar 80% dintre români au probleme dentare. Unii îºi pot permite o procedura de refacere a danturii, însã, pentru cei mai mulþi români, acest lucru nu este posibil.

În urmã analizãrii acestor statistici medicii stomatologi de la clinica Dental One din Bucureºti au tras un semnal de alarmã asupra riscurilor pe care o igienã dentarã precarã le poate avea asupra stãrii generale de sãnãtate. O danturã frumoasã reflectã o stare de sãnãtate bunã, un organism puternic, ºi semnificã, în egalã mãsurã, ºi cã persoanã respectivã are grijã de propriul corp ºi de igienã sã oralã. Mai mult decât atât, un zâmbet sãnãtos este un atu în acþiunile de socializare ºi reprezintã un simbol al statutului social al unei persoane.

“Pe lângã riscurile dentare ºi gingivale, pot apãrea ºi probleme generale de sãnãtate. Foarte des, persoanele care nu mestecã mâncarea corect dezvoltã probleme digestive sau de nutriþie. Din pãcate, în România, pacientul ajunge destul de târziu la cabinetul medical cã sã investigheze cauza. Prin întârzierea vizitei la stomatolog, infecþia se dezvoltã ºi este necesarã extracþia dintelui. Cu cât amânãm mai mult, problemele dentare se amplificã, iar pentru tratarea lor, apar costuri financiare mult mai mari ºi mai multe ºedinþe la medicul dentist”, declarã Dr. Remus Stratulat, din echipa clinicii Dental One.

Principalele motive pentru care statisticile cu priveºte la igienã oralã sunt astfel, ar fi: sãrãcia, lipsa de educaþie ºi anxietatea dentarã. În acest sens Dental One a iniþiat campania socialã ”Ajutã-ne sã creºtem zâmbete!”, prin care doreºte sã readucã zâmbetul pe buze acelor tineri care suferã de probleme dentare ºi nu dispun de resurse financiare suficiente pentru a-ºi permite procedurile stomatologice necesare.

“Am creat aceastã campanie din dorinþa de a trage întâi de toate un semnal de alarmã, dar ºi de a oferi o atenþie sporitã educaþiei privind igienã dentarã tinerilor. Astfel, incidenþa bolilor dentare în rândul adulþilor din România va scãdea pe termen mediu ºi lung”, declarã echipa Dental One pe pagina online a campaniei.

Prima etapã a acestei campanii s-a încheiat, iar o comisie formatã din specialiºti ai clinicii Dental One ºi 5 persoane publice au selectat 4 cazuri grave, tineri cu vârstã cuprinsã între 16 ºi 22 de ani, cu rezultate bune la învãþãturã, din familii cu situaþie financiarã precarã sau care au crescut la case de copii. Pentru a-i cunoaºte mai bine, au fost invitaþi la cabinetele clinicii Dental One, unde au primit o consultaþie dentarã gratuitã. Depinde ºi de voturile voastre însã care dintre cele 4 cazuri va fi selectat pentru tratamentul stomatologic complet la Dental One.