Campania ”ªcoala în siguranþã.
Data 29.09.17 09:43
Acþiuni pentru prevenirea faptelor comise cu violenþã în rândul copiilor
Poliþiºtii din Feteºti au continuat activitãþile preventive în cadrul unitãþilor de învãtãmânt de informare ºi modelare a comportamentului copiilor în spiritul prevenirii criminalitãþii ºi victimizãrii minorilor.

Astfel, în cadrul Campaniei ”ªcoala în siguranþã” au fost dezbãtute diferite teme care sã conducã la reducerea implicãrii copiilor în infracþiuni. Aceste activitãþi au avut ca scop prevenirea faptelor comise cu violenþã ºi prevenirea adoptãrii comportamentului infracþional ºi a victimizãrii minorilor, prin semnalarea situaþiilor de pericol în care pot fi implicaþi datoritã necunoaºterii consecinþelor adoptãrii unor comportamente.

Citeste mai mult: adev.ro/owz7mg