Inmultirea a doua numere prin metoda japoneza (Video)
Data 26.01.18 20:39Copiii din Japonia învaþã operaþiile de înmulþire într-un mod cu totul diferit faþã de cei din Occident.

Folosind o metodã graficã vom afla fãrã prea mare efort rezultatul unor înmulþiri ai cãror factori sunt compuºi din douã cifre (zeci ºi unitãþi), sau din trei cifre (sute, zeci ºi unitãþi). Tot ce trebuie sã facem este sã trasãm linii pentru sute, zeci ºi unitãþi care compun cele douã numere care trebuie înmulþite ca linii perpendiculare unele pe celelalte, astfel încât sã putem numãra punctele de intersecþie.Sursa: DYK Facts n Hacks,